+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

який порядок отримання житлової площі військовослужбовцем?

Вище вказане питання регулюється наступними нормативно – правовими документами:—Закон України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” № 2011 – ХІІ від „20” грудня 1991 р.,надалі по тексту „Закон”. —Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями” № 1081 від „03” вересня 2006 р.,надалі по тексту „Постанова КМ”. —Наказ Міністерства оборони України „Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей житлових приміщень” № 577 від „06” жовтня 2006 р.,надалі по тексту „Наказ МОУ”.

Відповідно до ст. 12 Закону,держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями на підставах,у порядку і відповідно до вимог,встановлених Житловим кодексом Української РСР та іншими нормативно-правовими актами.

Військовослужбовці строкової військової служби розміщуються в казармах (на кораблях) згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. За ними зберігаються жилі приміщення,які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян,які потребують поліпшення житлових умов.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей,які проживають разом з ними,забезпечуються службовими жилими приміщеннями,що повинні відповідати вимогам житлового законодавства.

Військовослужбовцям,які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше,та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання. Такі жилі приміщення надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби.

У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового,сержантського і старшинського складу,які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі,розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини,а сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам,які пред'являються до гуртожитків,що призначені для проживання одиноких громадян. Для інших військовослужбовців військова частина зобов'язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім'ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.

За військовослужбовцями,які вступили на військову службу за контрактом,зберігається право на жилу площу,яку вони займали до вступу на військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян,які потребують поліпшення житлових умов,за попереднім місцем проживання.

Особам,звільненим з військової служби і визнаним інвалідами внаслідок поранення,контузії,каліцтва,одержаних під час виконання обов'язків військової служби,або захворювання,одержаного під час проходження військової служби,жилі приміщення в населених пунктах,обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку,надаються позачергово за рахунок військових формувань або органів виконавчої влади,в яких вони перебувають на обліку громадян,які потребують поліпшення житлових умов.

У позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов надаються жилі приміщення сім'ям військовослужбовців,які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби,за місцем їх перебування на обліку громадян,які потребують поліпшення житлових умов.

За військовослужбовцями,які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше,у разі їх направлення для проходження військової служби за межі України або переведення на службу до місцевості,що зазнала інтенсивного радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи,бронюється жила площа,яку займали вони та члени їх сімей,на весь час їх перебування за межами України чи в зазначеній місцевості.

Військовослужбовці,які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше та потребують поліпшення житлових умов,мають право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів,призначених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил України,Служби безпеки України,інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Зазначений кредит надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби.

Військовослужбовці,які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше,у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я,віком,у зв'язку із скороченням штатів,а також звільнені з військової служби особи,які стали інвалідами I чи II групи,члени сімей військовослужбовців,які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби,мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення,яке вони займають у будинках державного житлового фонду.

Військовослужбовці,що перебувають на обліку громадян,які потребують поліпшення житлових умов,при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком,станом здоров'я,а також у зв'язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів,у разі неможливості використання на військовій службі залишаються на цьому обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду,а в разі її розформування - у військових комісаріатах і квартирно-експлуатаційних частинах районів та користуються правом позачергового одержання житла.

У разі смерті особи,звільненої з військової служби в запас або у відставку на підставах,зазначених у абзаці першому цієї частини,яка відповідно до законодавства мала право на першочергове (позачергове) одержання житла,її сім'я зберігає право на одержання житла в тому самому порядку.

Відповідно до Постанови КМ житлові приміщення надаються військовослужбовцям у межах норм,встановлених законодавством.

Центральні органи виконавчої влади,які здійснюють керівництво Збройними Силами,іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями,правоохоронні органи спеціального призначення та Держспецтрансслужба,посади в яких комплектуються військовослужбовцями,видають нормативно-правові акти з питань забезпечення військовослужбовців житлом,а також щороку визначають обсяги службового житла і житла,що надається військовослужбовцям для постійного проживання.

З метою забезпечення прозорості механізму надання житла військовослужбовцям та членам їх сімей відомості про кількість житлових приміщень,що підлягає розподілу і що розподілено,повинні систематично висвітлюватися у друкованих засобах масової інформації і на веб-сторінках Інтернет.

Питання,пов'язані із забезпеченням житлом військовослужбовців,вирішуються за місцем перебування їх на обліку громадян,які потребують поліпшення житлових умов.

Військовослужбовці та члени їх сімей,які проживають разом з ними,за відсутності у них за місцем проходження служби житла для постійного проживання забезпечуються службовими житловими приміщеннями.

Житлове приміщення включається до числа службового згідно з рішенням виконавчого органу районної,міської,районної у місті ради за клопотанням начальника гарнізону,командира військової частини,погодженого з квартирно-експлуатаційним органом.

До числа службового може бути включене тільки вільне житлове приміщення. Під службові житлові приміщення виділяються окремі квартири.

Юристы адвокатской компании «Гончаров и партнеры» помогут в получении апостиля на документы для граждан Украины в других государствах в случае необходимости и не возможности приезда на территорию Украины.

Оперативний облік службових житлових приміщень ведеться у військовій частині та квартирно-експлуатаційному органі.

Службові житлові приміщення надаються військовослужбовцям згідно з рішенням командира військової частини,яке погоджується з квартирно-експлуатаційним органом,за місцем проходження ними військової служби.

Військовослужбовцям Держспецтрансслужби,внутрішніх військ МВС,Держприкордонслужби службові житлові приміщення надаються згідно з рішеннями командирів військових частин,які погоджуються відповідно з Адміністрацією Держспецтрансслужби,Головним управлінням внутрішніх військ МВС,Адміністрацією Держприкордонслужби.

На підставі рішення про надання службового житлового приміщення виконавчий орган районної,міської,районної у місті ради видає спеціальний ордер,який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення.

Службове житлове приміщення надається військовослужбовцю на всіх членів сім'ї,які проживають разом з ним (у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей,які проживають окремо від військовослужбовця в даному або іншому населеному пункті). Члени сім'ї військовослужбовця дають письмову згоду на проживання в службовому житловому приміщенні.

Військовослужбовець та повнолітні члени його сім'ї беруть письмове зобов'язання щодо звільнення службового житлового приміщення в передбачених законодавством випадках.

Службове житлове приміщення надається незалежно від перебування військовослужбовця на квартирному обліку,без урахування пільг,передбачених для забезпечення громадян житлом.

Військовослужбовець та члени його сім'ї зобов'язані вивільнити займане ними службове житлове приміщення у разі одержання або придбання житла для постійного проживання.

При звільненні з військової служби військовослужбовець підлягає виселенню із службового житлового приміщення з усіма членами сім'ї,якщо інше не передбачено законодавством.

Облік військовослужбовців,які потребують поліпшення житлових умов (далі - облік),ведеться у військових частинах та квартирно-експлуатаційних органах.

Для зарахування на облік військовослужбовець подає рапорт на ім'я безпосереднього командира (начальника). До рапорту додаються:- довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї;- витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім'ї;- довідка про те,чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевих рад);- документи,що підтверджують право на першочергове та позачергове одержання житла,інші пільги. - Інші документи житлова комісія запитує у разі потреби через командира військової частини у відповідних державних органів,установ,організацій,громадян.

Військовослужбовці зараховуються на облік згідно з рішенням житлової комісії військової частини,яке затверджується командиром військової частини.

У рішенні зазначаються дата зарахування на облік,склад сім'ї,підстави для зарахування на облік,вид черговості (загальна черга,в першу чергу,поза чергою),а також підстави включення до списків осіб,що користуються правом першочергового або позачергового одержання житлових приміщень,а в разі відмови в зарахуванні на облік - підстави відмови з посиланням на відповідні норми законодавства.

На засіданні житлової комісії має право бути присутнім військовослужбовець,стосовно якого вирішується питання зарахування на облік.

Датою зарахування на облік вважається день,коли житловою комісією військової частини винесено рішення про зарахування військовослужбовця на облік.

Військовослужбовці,зараховані на облік,заносяться до книги обліку осіб,що перебувають в черзі на одержання житла.

На кожного військовослужбовця,зарахованого на облік,оформляється облікова справа.

Облікова справа є документом суворої звітності і зберігається за місцем перебування військовослужбовця на обліку,а після надання йому житла для постійного проживання протягом п'яти років - у виконавчому органі районної,міської,районної у місті ради,що видав ордер,якщо ордер видано квартирно-експлуатаційним органом - в квартирно-експлуатаційному органі. Після закінчення зазначеного строку справа знищується у встановленому порядку.

Військовослужбовці,які перебувають на обліку при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком,станом здоров'я,а також у зв'язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів,у разі неможливості використання на військовій службі залишаються на обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду,а в разі розформування військової частини - у військовому комісаріаті і квартирно-експлуатаційному органі та користуються правом позачергового одержання житла.

Військовослужбовці знімаються з обліку у разі:- поліпшення житлових умов,внаслідок чого відпала потреба в наданні житла;- засудження військовослужбовця до позбавлення волі на строк понад шість місяців,крім умовного засудження;- звільнення з військової служби за службовою невідповідністю,у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;- подання відомостей,що не відповідають дійсності,але стали підставою для зарахування на облік;- в інших випадках,передбачених законодавством.

Житлові приміщення надаються тільки військовослужбовцям,які перебувають на обліку,крім випадків,передбачених законодавством.

Військовослужбовцям житло надається згідно з чергою.

Черговість надання житла визначається за часом зарахування на облік (включення до списків осіб,що користуються правом першочергового або позачергового одержання житлових приміщень).

На підставі рішення про надання житла виконавчий орган районної,міської,районної у місті ради,а в закритому військовому містечку - квартирно-експлуатаційний орган видає ордер,який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення,безпосередньо військовослужбовцю,на ім'я якого він виписаний,або за його дорученням іншій особі. Ордер може бути виданий лише на вільне житлове приміщення.

Відповідно до Наказу МОУ,забезпечення за рахунок Міністерства оборони України військовослужбовців та членів їх сімей житлом для постійного проживання провадиться шляхом надання один раз протягом усього часу проходження військової служби житла новозбудованого,виключеного з числа службового,вивільненого або придбаного у фізичних чи юридичних осіб,надання кредиту на будівництво (купівлю) житла у встановленому порядку.

Військовослужбовці та члени їх сімей мають право до одержання житлового приміщення зареєструватися за місцем знаходження військової частини,а в разі її розформування - за місцем знаходження військового комісаріату.

Обсяг житла,що підлягає заселенню у поточному році,доводиться наказом начальника гарнізону до особового складу не пізніше 1 квітня цього року. У ньому оголошується кількість службового житла та визначається житлова площа для забезпечення військовослужбовців поза чергою,у першу чергу і в порядку загальної черги для постійного проживання.

Уся житлова площа,яка надходить до гарнізону для забезпечення військовослужбовців,розподіляється відповідно до гарнізонної черги рішенням начальника гарнізону,погодженим з квартирно-експлуатаційним органом,за поданням гарнізонної житлової комісії між військовими частинами,виходячи з часу перебування військовослужбовців на квартирному обліку,а для надання службових житлових приміщень - пропорційно кількості військовослужбовців,які потребують службових житлових приміщень,рапорти яких зареєстровані у військовій частині в Журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових житлових приміщень.

Усі питання,пов'язані із наданням та забезпеченням житловою площею військовослужбовців,вирішуються за місцем проходження ними служби,перебування на обліку або в судовому порядку.

Військовослужбовцям та членам їх сімей,які проживають разом з ними,за відсутності у них за місцем проходження служби житла надаються службові житлові приміщення.

Службове житлове приміщення надається військовослужбовцю на всіх членів сім'ї,які проживають разом з ним (у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей,які проживають окремо від військовослужбовця в цьому або іншому населеному пункті). Члени сім'ї військовослужбовця дають письмову згоду на проживання в службовому житловому приміщенні.

При наданні службових житлових приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі,старшими за 9 років,крім подружжя,а також особами,які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань,у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами сім'ї.

Службові житлові приміщення надаються у межах не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в цьому населеному пункті,визначеному в установленому порядку,але не більше 13,65 квадратного метра житлової площі на одну особу.

Службове житлове приміщення може бути надано з перевищенням указаного вище максимального розміру,якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру).

На підставі спеціального ордера на службове житлове приміщення між житлово-експлуатаційною організацією,відповідним підприємством,установою,організацією та квартирно-експлуатаційним органом Збройних Сил України (наймодавцем) та військовослужбовцем (наймачем),на ім'я якого видано цей ордер,укладається договір найму службового житлового приміщення.

Для оформлення документів на видачу ордерів військові частини,крім документів,зазначених вище,подають до квартирно-експлуатаційної частини району такі документи:- витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування на облік;- список розподілу житлової площі по військовій частині;- довідку про перевірку житлових умов житловою комісією військової частини;- витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини про надання житлової площі;- ксерокопії паспортів на членів сім'ї військовослужбовця,які включаються в ордер;- довідку військової частини про проходження служби військовослужбовця (Ф-5);- витяги з послужного списку про проходження служби,про отримання (здачу),приватизацію житлових приміщень;- довідку про здачу житлового приміщення за останнім місцем проживання військовослужбовця,видану відповідним квартирно-експлуатаційним органом;- довідку про перебування на квартирному обліку за попереднім місцем служби та зняття з обліку;- довідку з бюро технічної інвентаризації про відсутність (наявність) житла у військовослужбовця та членів його сім'ї за місцем проходження служби у цьому населеному пункті.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014