+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Ліцензія для посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Суб'єкт господарювання,який має намір провадити посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном,особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до Мінпраці із заявою про видачу ліцензії за формою

При провадженні діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном ліцензіат повинен мати приміщення (офіс). Підтвердженням про наявність у ліцензіата приміщення є документ на право власності ліцензіата або оренди ним приміщення для провадження діяльності

з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

На вході до приміщення (офісу) ліцензіата має бути вивіска із зазначенням:

найменування ліцензіата згідно з найменуванням,яке зазначено в ліцензії (крім фізичних осіб - підприємців);

інформації про режим роботи ліцензіата.

У службовому приміщенні (офісі) ліцензіата,де проводиться приймання громадян,на доступному для них місці мають знаходитися нормативно-правові акти та документи,а саме:

інформація про повне найменування ліцензіата,його місцезнаходження або місце проживання фізичної особи - підприємця,номери телефонів,прізвище,ім'я та по батькові керівника та/або власника;

копія свідоцтва про державну реєстрацію;

фотокопія ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

перелік країн,до яких відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів ліцензіат має право працевлаштовувати клієнтів;

засвідчена ліцензіатом письмова інформація про характер майбутньої роботи,загальні умови праці та проживання у країні працевлаштування;

номери телефонів Мінпраці;

Закони України "Про ліцензування певних видів господарської

діяльності" ( 1775-14 ),"Про основні засади державного нагляду

(контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) та витяг

із Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) у

частині надання послуг;

копія Ліцензійних умов;

книга відгуків та пропозицій.

Ліцензіат зобов'язаний провадити діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном:

лише в рамках укладеного між ліцензіатом та іноземним суб'єктом господарювання зовнішньоекономічного договору (контракту);

за наявності копії дозволу на працевлаштування громадян України,виданого роботодавцю,якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування,або копії дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України,якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування,а разі,якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України,копії/витягу документа іноземного суб'єкта господарювання,що визначає вид його господарської діяльності,якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України,які повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС,якщо міжнародними договорами,в яких бере участь Україна,не передбачено інше);

за наявності копій документа,що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання у країні місцезнаходження,які повинні бути засвідченні згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС,якщо міжнародними договорами,в яких бере участь Україна,не передбачено інше);

за наявності копії документа,який підтверджує,що іноземний суб'єкт господарювання володіє суднами чи використовує їх на інших законних підставах та/або керує (постачає) екіпажами судна,якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні громадян на судна іноземних власників;

за наявності укладеного колективного договору (угоди) між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи їх профоб'єднанням,якщо такий колективний договір (угода) є,а в разі його відсутності - довідки,засвідченої іноземним роботодавцем,про те,що такий договір (угода) не укладався;

за наявності укладеного між ліцензіатом та клієнтом письмового договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

за наявності приміщення (офісу) для провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

З укладанням зовнішньоекономічного договору (контракту) ліцензіат повинен отримати від іноземного суб'єкта господарської діяльності:

копію дозволу на працевлаштування громадян України,виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування,якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування;

копію дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України,виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику,якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування;

копію документа,що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання у країні місцезнаходження;

копію/витяг документа іноземного суб'єкта господарювання,що визначає вид його господарської діяльності,якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України.

Засвідчений іноземним роботодавцем проект трудового договору,який повинен відповідати законодавству держави працевлаштування та міжнародним договорам України,а також містити основні реквізити роботодавця,професійні вимоги до працівника,відомості про характер роботи,умови праці,її оплати та проживання на території країни працевлаштування,соціального захисту (зокрема страхування),строк дії договору,умови продовження його дії та розірвання,порядок покриття транспортних витрат тощо;

засвідчену копію колективного договору (угоди) між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи їх профоб'єднанням,якщо такий колективний договір (угода) є в наявності,а в разі його відсутності - довідку,засвідчену іноземним роботодавцем,про те,що такий договір (угода) не укладався.

Копії (фотокопії) документів,складених іноземною мовою,та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою повинні бути нотаріально засвідчені

Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою,встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого приміщення,необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності

копія дозволу на працевлаштування громадян України,виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві,якщо такий документ передбачено законодавством такої держави

копія документа,що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання в країні місцезнаходження*

копія або витяг з документа іноземного суб'єкта господарювання,що визначає вид його господарської діяльності,якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України*

копія документа,який підтверджує,що іноземний суб'єкт господарювання володіє суднами чи використовує їх на інших законних підставах та/або керує (постачає) екіпажами судна,якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні громадян України на судна іноземних власників

копія колективного договору (угоди),укладеного між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи її профоб'єднанням (за наявності),або довідка,засвідчена іноземним роботодавцем,про те,що такий договір (угода) не укладався

копія зовнішньоекономічного договору (контракту),укладеного з іноземним суб'єктом господарювання

копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування громадян України,виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посередникові,якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування*


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014