+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Кваліфікаційний сертифікат

Правове регулювання:

1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 31,Прикінцеві положення);

2. Закон України «Про архітектурну діяльність» (ст. 17-20);

3. Наказ Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію» від 25.06.2011 № 93;

4. Наказ Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження форми та технічного опису бланка кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),пов'язаних із створенням об'єктів архітектури» від 15.12.2011 № 342;

5. Наказ Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг),пов'язаних із створенням об'єктів архітектури,та її розмірів» від 01.09.2011 № 172;

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг),пов'язаних із створенням об'єктів архітектури» від 23.05.2011 № 554.

Перелік видів робіт (послуг),пов'язаних із створенням об'єктів архітектури,відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію:

1. Розроблення містобудівної документації.

2. Архітектурне та інженерно-будівельне проектування.

3. Експертиза та обстеження у будівництві.

4. Технічний нагляд.

5. Інжинірингова діяльність у сфері будівництва в частині координації дій всіх учасників будівництва.

Професійна атестація проводиться Атестаційною архітектурно-будівельною комісією на підставі кваліфікаційних характеристик професій працівників. У складі Комісії можуть утворюватися секції за видами робіт (послуг) та професійної спеціалізації.

Плата:

Відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг),пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (далі - відповідальний виконавець) при проведенні професійної атестації вносить у повному обсязі плату:

за проведення іспиту - перед проведенням іспиту у розмірі 1,0 мінімальної заробітної плати;

за видачу (обмін) кваліфікаційного сертифіката - після прийняття рішення про видачу (обмін) кваліфікаційного сертифіката у розмірі 0,6 мінімальної заробітної плати.

Документи,які подаються для отримання кваліфікаційного сертифікату:

Для проведення професійної атестації виконавець подає Комісії заяву про проведення професійної атестації,в якій зазначає свої прізвище,ім'я,по батькові,паспортні та контактні дані.

До заяви додаються:

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами,які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

засвідчені в установленому порядку копії:

- документа (документів) про освіту;

- трудової книжки;

- документа про підвищення кваліфікації за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

- стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця.

Виконавець також може подавати інші документи,що підтверджують професійну спеціалізацію,рівень кваліфікації та знань виконавця (зокрема державні нагороди,звання,дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів,документи про наукові досягнення,рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом).

Заява про проведення професійної атестації разом з доданими до неї документами приймається за описом,копія якого видається виконавцю з відміткою про дату прийняття документів.

У разі зміни відомостей,зазначених у поданих документах,виконавець зобов'язаний протягом десяти робочих днів письмово повідомити про це Комісію. До такого повідомлення додаються засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів.

Комісія протягом місяця розглядає подані документи,проводить іспит та приймає рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб,які працюють за фахом,не обмежується.

У разі перерви у роботі за фахом строком понад три роки виконавець повинен пройти професійну атестацію в установленому порядку. При цьому роботою за фахом вважається також викладацька та наукова діяльність,робота в державних органах або органах місцевого самоврядування за умови виконання функцій за напрямом професійної спеціалізації.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката виконавцю надсилається протягом п'яти робочих днів повідомлення про прийняте рішення з відповідним обґрунтуванням.

Підставою для відмови у видачі сертифіката може бути:

невідповідність виконавця кваліфікаційним вимогам;

непідтвердження його професійної спеціалізації,рівня кваліфікації та знань за результатами іспиту;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

Рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Виконавець має право повторно подати заяву про проведення професійної атестації не раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката.

Рішення про позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката приймається Комісією на підставі оформлених у встановленому порядку:

заяви виконавця про позбавлення кваліфікаційного сертифіката,поданої особисто або через представника. У разі подання такої заяви через представника виконавця вона підлягає нотаріальному посвідченню;

рішення суду;

акта про:

- виявлення факту подання виконавцем для проведення професійної атестації недостовірних документів або інформації,що в них міститься;

- виявлення контролюючими органами фактів порушення виконавцем вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері містобудування;

- встановлення факту передачі кваліфікаційного сертифіката іншій особі для виконання окремих видів робіт.

Ст. 19 ЗУ «Про архітектурну діяльність»:

Проектні роботи,виконання яких не потребує наявності відповідного кваліфікаційного сертифіката:

здійснення фахівцями проектних робіт під керівництвом архітектора чи іншого фахівця,який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт відповідного профілю;

розроблення проектних матеріалів,не передбачених для реалізації (ескізні,пошукові,концептуальні тощо),пропозицій щодо можливості і умов забудови будь-якої земельної ділянки;

виконання робіт,що пов'язані з участю в містобудівних та архітектурних конкурсах,якщо їх умовами не передбачено інше;

проектування об'єктів,які відповідно до законодавства не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на їх виконання.

Регіональні відділення атестаційної комісії:

Представництва Атестаційної архітектурно-будівельної комісії у місті Києві за напрямами професійної атестації розташовані:

для архітекторів - по вул. Бориса Гринченка,7,тел. (044) 279-98-08;

для інженерів-проектантів - по вул. Максима Кривоноса,2а,тел. (044) 249-34-90,(044) 349-34-71;

для інженерів технічного нагляду - по проспекту Возз’єднання,15/17,тел. (044) 550-94-85;

для експертів - по вул. Івана Клименко,5/2,сантехнічний корпус,каб.12,тел. (044) 229-71-28;(096) 316 37 73.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014