+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Види користування надрами

Надра надаються у користування для:

геологічного вивчення,в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

будівництва та експлуатації підземних споруд,не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,у тому числі споруд для підземного зберігання нафти,газу та інших речовин і матеріалів,захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва,скидання стічних вод;

створення геологічних територій та об'єктів,що мають важливе наукове,культурне,санітарно-оздоровче значення (наукові полігони,геологічні заповідники,заказники,пам'ятки природи,лікувальні,оздоровчі заклади та ін.);

виконання робіт (здійснення діяльності),передбачених угодою про розподіл продукції.

Надра надаються у постійне або тимчасове користування.

Постійним визнається користування надрами без заздалегідь встановленого строку.

Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.

Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами,якщо в ньому не передбачено інше,а в разі укладення угоди про розподіл продукції - з дня,зазначеного в такій угоді.

Квоти встановлюються на видобуток окремих видів корисних копалин у межах конкретних родовищ чи окремих їх ділянок (пооб'єктна квота) на обумовлений термін з визначенням граничного обсягу видобутку порівняно з передбаченим проектом розробки родовища корисних копалин або його фактичним обсягом.

Основними критеріями запровадження квот є:

стан мінерально-сировинної бази,особливо з стратегічних та гостродефіцитних видів мінеральної сировини;

встановлення економічно обгрунтованих пропорцій видобутку типів і сортів корисних копалин з метою збереження найбільш цінних та обмежених запасів на тривалий період;

екологічні умови в районах видобутку;

кон'юнктура мінеральної сировини в державі та за її межами;

можливість придбання мінеральної сировини за межами України на вигідніших умовах,ніж здійснення видобутку на її території.

Затвердження пооб'єктних квот на видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (у тому числі в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України) і термінів їх дії,а також перегляд і скасування цих квот здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Мінприроди,погодженим з Мінекономіки,Урядом Автономної Республіки Крим,облвиконкомами,Київським і Севастопольським міськвиконкомами.

Пропозиції щодо необхідності встановлення,перегляду чи скасування квот на видобуток корисних копалин загальнодержавного значення,терміну їх дії можуть подаватися міністерствами,відомствами,підприємствами,установами та організаціями до Держгеонадр з обгрунтованими техніко-економічними розрахунками.

У разі потреби або за вимогою користувача надр Держгеонадрами може проводитися експертиза техніко-економічних розрахунків щодо встановлення квот.

Зазначені пооб'єктні квоти Держгеонадра доводить до Уряду Автономної Республіки Крим,облвиконкомів,Київського і Севастопольського міськвиконкомів,користувачів надр.

Пооб'єктні квоти на видобуток корисних копалин місцевого значення затверджуються Урядом Автономної Республіки Крим,облвиконкомами,Київським і Севастопольським міськвиконкомами відповідно до чинного законодавства.

Державний контроль за дотриманням квот на видобуток окремих видів корисних копалин здійснюється органами державного гірничого нагляду.

Перевищення встановлених квот на видобуток окремих видів корисних копалин тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014