+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності

Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності (далі - митний реєстр) складається Держмитслужбою для сприяння захисту прав власників на об'єкти права інтелектуальної власності під час митного контролю та митного оформлення товарів,що містять такі об'єкти,на підставі заяв осіб,яким відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності (далі - правовласник),або їх представників і містить інформацію,яка дає можливість запобігати переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності.

Митні органи:

після реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі та на підставі даних,що містяться у ньому,вживають заходів до запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів;

мають право за власною ініціативою призупиняти митне оформлення товарів,щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності (далі - об'єкт),але є достатні підстави вважати,що внаслідок переміщення через митний кордон України зазначених товарів можуть бути порушені майнові права на такий об'єкт.

Реєстрація об'єктів та ведення митного реєстру

Для включення об'єкта до митного реєстру правовласник або його представник подає до Держмитслужби заяву про сприяння захисту майнових прав на об'єкт за формою згідно з додатком.

До заяви додаються:

виписка з відповідного реєстру МОН про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власності,яка засвідчує дійсність акта про таку реєстрацію на момент подання заяви (для торговельних марок,які мають міжнародну реєстрацію,- виписка з Міжнародного реєстру Міжнародного бюро інтелектуальної власності,до якої додається переклад на українську мову,та інформація МОН про дію в Україні міжнародної реєстрації. Для таких об'єктів,як об'єкти авторського

права і суміжних прав - відомості про документи,що засвідчують наявність зазначених прав);

докладний опис об'єкта і товарів,що містять об'єкт,який дає змогу митному органу ідентифікувати об'єкт і товари та визначити код товарів згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,2371б-14,2371в-14,2371г-14 );

зразки товарів,що містять об'єкт,або їх фотографічне зображення;

нотаріально посвідчена копія ліцензійного договору про використання об'єкта (у разі подання заяви особою,якій надано право на використання об'єкта та повноваження від імені правовласника перешкоджати неправомірному використанню об'єкта,у тому числі забороняти відповідно до законодавства таке використання).

Після надходження заяви і доданих до неї матеріалів Держмитслужба протягом 30 календарних днів письмово повідомляє правовласника або його представника про результати її розгляду. У повідомленні зазначається інформація про можливість включення об'єкта чи про відмову у включенні його до митного реєстру та підстави такої відмови.

Держмитслужба після внесення правовласником або його представником застави чи надання іншої еквівалентної гарантії проводить у десятиденний строк реєстрацію об'єкта та видає

правовласникові або його представникові за встановленою Держмитслужбою формою довідку про включення об'єкта до митного реєстру,в якій зазначаються дата реєстрації,номер у митному реєстрі та строк,на який здійснено реєстрацію.

Об'єкт виключається Держмитслужбою з митного реєстру:

у разі закінчення строку реєстрації;

за заявою правовласника або його представника;

за рішенням суду;

у разі закінчення строку правової охорони об'єкта;

у разі відкликання правовласником або його представником наданої застави чи іншої еквівалентної гарантії до закінчення строку реєстрації;

Реєстрація об'єктів у митному реєстрі проводиться на строк шість місяців або один рік. Початком строку реєстрації вважається день включення об'єкта до митного реєстру.

Строк реєстрації об'єкта може бути продовжений на шість місяців або на один рік на підставі письмової заяви,поданої правовласником або його представником не пізніше ніж за місяць до закінчення строку попередньої реєстрації.

Митні органи отримують інформацію про правовласника,товари,об'єкти,що містяться у складі товарів,іншу інформацію,яка може бути використана для запобігання порушенню прав

інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів,що містять об'єкти:

від виробників товарів,що містять об'єкти;

від правоохоронних та контролюючих органів;

від митних органів інших країн,у тому числі з відкритих баз

даних таких органів;

від міжнародних організацій,у тому числі з відкритих баз даних таких організацій;

з митного реєстру;

з інших джерел.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014