+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Міжнародний благодійний фонд

Благодійна діяльність може здійснюватися у таких основних напрямках:

• сприяння практичному здійсненню загальнодержавних,регіональних,місцевих та міжнародних програм,що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;

• поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги,сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених,безробітних,інвалідів,інших осіб,які потребують піклування,а також подання допомоги особам,які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

• подання допомоги громадянам,які постраждали внаслідок стихійного лиха,екологічних,техногенних та інших катастроф,в результаті соціальних конфліктів,нещасних випадків,а також жертвам репресій,біженцям;

• сприяння розвитку науки і освіти,реалізації науково-освітніх програм,подання допомоги вчителям,вченим,студентам,учням;

• сприяння розвитку культури,в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку,доступові всіх верств населення,особливо малозабезпечених,до культурних цінностей та художньої творчості;

• подання допомоги талановитій творчій молоді;

• сприяння охороні і збереженню культурної спадщини,історико-культурного середовища,пам'яток історії та культури,місць поховання;

• подання допомоги у розвитку видавничої справи,засобів масової інформації,інформаційної інфраструктури;

• сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;

• сприяння розвитку охорони здоров'я,масової фізичної культури,спорту і туризму,пропагування здорового способу життя,участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими,інвалідами,одинокими,людьми похилого віку та іншими особами,які через свої фізичні,матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

• сприяння захисту материнства та дитинства,подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям.

Благодійні організації утворюються можуть створюватись як

• членська благодійна організація;

• благодійний фонд;

• благодійна установа;

• інші благодійні організації (фундації,місії,ліги тощо).

• Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські,місцеві та міжнародні.

Місцеві благодійні організації – організації,діяльність яких поширюється на територію відповідного регіону або адміністративно-територіальної одиниці.

• Всеукраїнські благодійні організації – організації,діяльність яких поширюється на територію всієї України та які мають свої відділення (філії,представництва) в більшості областей України.

• Міжнародні благодійні організації – організації,діяльність яких поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.

• Засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України,іноземні громадяни,особи без громадянства,які досягли 18 років,а також юридичні особи незалежно від форм власності. Не можуть бути засновниками благодійної організації органи державної влади і органи місцевого самоврядування,а також державні і комунальні підприємства,установи,організації України,що фінансуються з бюджету.

• Реєстрацію всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій здійснює Міністерство юстиції України.

• Для державної реєстрації благодійної організації до відповідного реєструючого органу подається:

• а) заява засновників (засновника) чи їх уповноважених представників,підписи яких засвідчуються у нотаріальному порядку. Заява подається у місячний термін з дня прийняття рішення про заснування благодійної організації установчими зборами (з'їздом,конференцією);

• б) протокол установчих зборів (з'їзду,конференції) із зазначенням рішення про заснування благодійної організації та затвердження статуту (положення),рішення про вибори виконавчих,розпорядчих та контролюючих органів;

• в) статут (положення) благодійної організації у двох примірниках;

• г) відомості про засновників (засновника) благодійної організації:

• для фізичних осіб - прізвище,ім'я та по-батькові,рік народження,місце проживання і місце роботи,посада;

• для юридичних осіб - назва,юридична адреса,копія статуту (положення) та копія документа про реєстрацію,засвідчені в нотаріальному порядку,рішення керівного органу або протокол загальних зборів колективу,яким підтверджується згода на заснування благодійної організації.

• Іноземна юридична особа подає документ,який свідчить про її реєстрацію в країні місцезнаходження. Цей документ повинен бути засвідчений відповідно до законодавства країни,яка його видала,перекладений українською мовою та легалізований на території України;

• д) відомості про органи управління благодійної організації та членів виконавчого органу (прізвище,ім'я та по батькові,рік народження,місце проживання і місце роботи,посада),а також підтвердження юридичної адреси (гарантійний лист власника приміщення,договір оренди тощо). У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім'ї та заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду;

• е) відомості про наявність відділень (філій,представництв) благодійної організації,підтверджені протоколами загальних зборів членів її відділень (філій) або їх представників,довіреність та інші документи(при наявності відділень благодійної організації)

• є) документ про сплату коштів за державну реєстрацію благодійної організації.

• Міжнародна благодійна організація подає також документи,які підтверджують поширення її діяльності на територію хоча б однієї держави (заява,відомості про координаторів,наказ,протоколи,документи про легалізацію тощо),засвідчені в установленому порядку.

До наших послуг входить наступне:

Консультація з питань реєстрації міжнародного благодійного фонду (МБФ)

Підготовка необхідного пакету документів для реєстрації МБФ в Міністерстві юстиції

Подача пакету документів в Міністерство юстиції

Отримання свідоцтва про реєстрацію МБФ з Міністерства юстиції

Підготовка та подача необхідного пакету документів до районної державної адміністрації

Отримання свідоцтва та статуту з районної державної адміністрації

Отримання довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Отримання печатки для МБФ

Постановка на облік та отримання довідки в Пенсійному фонді

Постановка на облік в податковій інспекції та отримання довідки 4-ОПП

Підготовка необхідного пакету документів для відкриття банківського рахунку

Вартість послуг складає 1700 у.о.,термін реєстрації – 3-4 тижні,можливі варіанти прискорення процедури реєстрації.

Додаткові послуги:

Допомога в отриманні рішення про внесення МБФ до реєстру неприбуткових організацій (установ)

Юридична адреса


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014