+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Розроблення містобудівної документації

Чинним законодавством України передбачено,що діяльність у будівництві,а зокрема «Розроблення містобудівної документації» підлягає ліцензуванню.
Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів,органів місцевого самоврядування,підприємств,установ,організацій,громадян,об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища,яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій,планування,забудову та інше використання територій,проектування,будівництво об'єктів містобудування,спорудження інших об'єктів,реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища,реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини,створення інженерної та транспортної інфраструктури.
Згідно кодифікатору будівельних робіт,розроблення містобудівної документації включає такі пункти:Схеми планування територій;Генеральні плани населених пунктів;Детальні плани територій;Проекти територій забудови;Інженерної інфраструктури населених пунктів;Інженерний захист територій,цивільна оборона;Транспортна інфраструктура населених пунктів;Охорона навколишнього середовища.
Законодавством визначено,що управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється Верховною Радою,Кабінетом Міністрів,Верховною Радою Автономної Республіки Крим,Радою міністрів Автономної Республіки Крим,центральним органом виконавчої влади з питань будівництва,містобудування та архітектури,іншими спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури,місцевими державними адміністраціями,органами місцевого самоврядування. Воно провадиться шляхом:планування територій на державному,регіональному та місцевому рівнях;моніторингу стану розроблення містобудівної документації на всіх рівнях;визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації;проведення ліцензування і професійної атестації;розроблення і затвердження державних будівельних норм,стандартів і правил,запровадження паралельної дії міжнародних кодів та стандартів;контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності,вимог державних будівельних норм,стандартів і правил,положень містобудівної документації всіх рівнів,вихідних даних для проектування об´єктів містобудування,проектної документації.
Згідно із законом,об’єктами містобудування на державному та регіональному рівнях є планувальна організація території,система розселення,система взаємопов’язаного комплексного розміщення основних об’єктів промисловості,транспорту,інженерної та соціальної інфраструктури,функціональне зонування території України,її частин (груп областей),території Автономної Республіки Крим,областей,адміністративних районів.
Об’єктами містобудування на місцевому рівні є комплекси об’єктів будівництва,об’єднаних спільною планувальною структурою,об’ємно-просторовим рішенням,інженерно-транспортною інфраструктурою в межах населеного пункту,його функціональної зони (промислової,центру,курортної,рекреаційної тощо),планувального,житлового району,мікрорайону (кварталу),приміської зони.
Об’єктами будівництва є будинки,будівлі,споруди будь-якого призначення,їх комплекси,лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури. Спеціалісти адвокатської компанії «Гончаров та партнери» допоможуть Вам в отриманні ліцензії на роботи з розроблення містобудівної документації,як в Києві так і по всій території України. Допоможуть підібрати відповідний кваліфікаційний штат працівників,розробити штатні розклади,проконсультують з питання щодо нормативно-технічної бази.

На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014