+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Особисті немайнові права юридичної особи Юридична особа має право на недоторканність її ділової репутації,на таємницю кореспонденції,на інформацію та інші особисті немайнові права,які можуть їй належати. Особисті немайнові права юридичної особи захищаються відповідно до глави 3 цього Кодексу.

Інформація Інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища,що мали або мають місце у суспільстві,державі та навколишньому середовищі. Суб'єкт відносин у сфері інформації може вимагати усунення порушень його права та відшкодування майнової і моральної шкоди,завданої такими правопорушеннями. Порядок використання інформації та захисту права на неї встановлюється законом.

Спростування недостовірної інформації Фізична особа,особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім'ї недостовірної інформації,має право на відповідь,а також на спростування цієї інформації. Право на відповідь,а також на спростування недостовірної інформації щодо особи,яка померла,належить членам її сім'ї,близьким родичам та іншим заінтересованим особам. Вважається,що негативна інформація,поширена про особу,є недостовірною. Спростування недостовірної інформації здійснюється особою,яка поширила інформацію. Поширювачем інформації,яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових (службових) обов'язків,вважається юридична особа,у якій вона працює. Якщо особа,яка поширила недостовірну інформацію,невідома,фізична особа,право якої порушено,може звернутися до суду із заявою про встановлення факту неправдивості цієї інформації та її спростування. Якщо недостовірна інформація міститься у документі,який прийняла (видала) юридична особа,цей документ має бути відкликаний. Фізична особа,особисті немайнові права якої порушено у друкованих або інших засобах масової інформації,має право на відповідь,а також на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі масової інформації в порядку,встановленому законом. Якщо відповідь та спростування у тому ж засобі масової інформації є неможливими у зв'язку з його припиненням,така відповідь та спростування мають бути оприлюднені в іншому засобі масової інформації,за рахунок особи,яка поширила недостовірну інформацію. Спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно від вини особи,яка її поширила. Спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб,у який вона була поширена.

Заборона поширення інформації,якою порушуються особисті немайнові права Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті,книзі,кінофільмі,телепередачі тощо,які готуються до випуску у світ,суд може заборонити їх випуск у світ до усунення порушення цього права. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті,книзі,кінофільмі,телепередачі тощо,які випущені у світ,суд може заборонити (припинити) їх розповсюдження до усунення цього порушення,а якщо усунення порушення неможливе,- вилучити тираж газети,книги тощо з метою його знищення.

Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права Якщо особа,яку суд зобов'язав вчинити відповідні дії для усунення порушення особистого немайнового права,ухиляється від виконання судового рішення,на неї може бути накладено штраф відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Сплата штрафу не звільняє особу від обов'язку виконати рішення суду.

Право фізичної особи,особисте немайнове право якої порушено,на відшкодування шкоди Якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди,ця шкода підлягає відшкодуванню.

Право на інформацію Фізична особа має право вільно збирати,зберігати,використовувати і поширювати інформацію. Збирання,зберігання,використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються,крім випадків,визначених законом,і лише в інтересах національної безпеки,економічного добробуту та прав людини. Не допускається також збирання інформації,яка є державною таємницею або конфіденційною інформацією юридичної особи. Фізична особа,яка поширює інформацію,зобов'язана переконатися в її достовірності. Вважається,що інформація,яка подається посадовою,службовою особою при виконанні нею своїх службових обов'язків,а також інформація,яка міститься в офіційних джерелах (звіти,стенограми,повідомлення засобів масової інформації,засновниками яких є відповідні державні органи або органи місцевого самоврядування),є достовірною. Фізична особа,яка поширює таку інформацію,не зобов'язана перевіряти її достовірність і не відповідає у разі її спростування.

Поняття комерційної таємниці Комерційною таємницею є інформація,яка є секретною в тому розумінні,що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб,які звичайно мають справу з видом інформації,до якого вона належить,у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності,вжитих особою,яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного,організаційного,комерційного,виробничого та іншого характеру,за винятком тих,які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Охорона комерційної таємниці органами державної влади Органи державної влади зобов'язані охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію,яка є комерційною таємницею та створення якої потребує значних зусиль і яка надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність,пов'язану з фармацевтичними,сільськогосподарськими,хімічними продуктами,що містять нові хімічні сполуки. Ця інформація охороняється органами державної влади також від розголошення,крім випадків,коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо її охорони від недобросовісного комерційного використання. Органи державної влади зобов'язані охороняти комерційну таємницю також в інших випадках,передбачених законом.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014