+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Отримання потенту

Об'єктом правового регулювання згідно з Законом „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності ” є торговельна діяльність за готівкові кошти,а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України,діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами,вираженими в іноземній валюті,та з кредитними картками),а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг.

Суб'єктами правовідносин,які підлягають регулюванню за Законом „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”,є — юридичні особи та — суб'єкти підприємницької діяльності,що не мають статусу юридичної особи - резиденти і нерезиденти,— відокремлені підрозділи (філії,відділення,представництва тощо),які займаються підприємницькою діяльністю,передбаченою вище.

Торговий патент - це державне свідоцтво,яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними у Законі „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” видами підприємницької діяльності.

Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.

Торговий патент придбавається суб'єктами підприємницької діяльності,предметом діяльності яких є види,зазначені у частині першій статті 1 Закону „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка,оформлена відповідно до частини четвертої цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів,суб'єктам підприємницької діяльності,що провадять торговельну діяльність або надають побутові послуги (крім пересувної торговельної мережі),- за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побутових послуг,а суб'єктам підприємницької діяльності,що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу,- за місцем реєстрації цих суб'єктів.

Суб'єкт підприємницької діяльності,який припинив діяльність,яка відповідно до Закону „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” підлягає патентуванню,до 15 числа місяця,що передує звітному,письмово повідомляє про припинення такої діяльності відповідний державний податковий орган. При цьому торговий патент підлягає поверненню до державного податкового органу,що видав його,а суб'єкту підприємницької діяльності повертається надмірно сплачена сума вартості торгового патенту.

Торговий патент містить такі реквізити:— номер торгового патенту;— найменування володільця торгового патенту;— вид підприємницької діяльності;назва виду побутових послуг чи послуг у сфері грального бізнесу;— місце реєстрації громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи (місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу цього суб'єкта);— для транспортних засобів - зазначення "виїзна торгівля";— термін дії торгового патенту;місцезнаходження державного податкового оргап3,що видав торговий патент;— відмітка державного податкового органу про надходження плати за виданий нею торговий патент.

Патентуванню підлягає торговельна діяльність,що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів.

Під торговельною діяльністю у Законі „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” слід розуміти роздрібну та оптову торгівлю,діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти,інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

Під пунктами продажу товарів у Законі „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” слід розуміти:магазини та інші торгові точки,які знаходяться в окремих приміщеннях,будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;кіоски,палатки та інші малі архітектурні форми,які займають окремі приміщення,але не мають вбудованого торговельного залу для покупців;автомагазини,розвозки та інші види пересувної торговельної мережі;лотки,прилавки та інші види торгових точок у відведених для торговельної діяльності місцях,крім лотків,прилавків,що надаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам та знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі - ринків усіх форм власності;стаціонарні,малогабаритні і пересувні автозаправні станції,заправні пункти,які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом;фабрики-кухні,фабрики-заготівельні,їдальні,ресторани,кафе,закусочні,бари,буфети,відкриті літні майданчики,кіоски та інші пункти громадського харчування;оптові бази,склади-магазини або інші приміщення,які використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти,інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи,торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (торгової точки).

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів.

Вартість торгового патенту за календарний місяць встановлюється у межах таких граничних рівнів:— на території міста Києва,обласних центрів - від 60 до 320 гривень;— на території міста Севастополя,міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів - від 30 до 160 гривень;— на території інших населених пунктів - до 80 гривень.

У разі коли пункти продажу товарів розташовані в курортних місцевостях або на територіях,прилеглих до митниць,інших пунктів переміщень через митний кордон,органи місцевого самоврядування,до бюджетів яких спрямовується плата за торговий патент,можуть прийняти рішення щодо збільшення плати за торговий патент,але не більше 320 гривень за календарний місяць. Додаткові доходи,отримувані внаслідок прийняття зазначених рішень,повністю спрямовуються до відповідних місцевих бюджетів.

Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних місяців.

Термін дії короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить від 1 до 15 днів.

Вартість короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за один день встановлюється у фіксованому розмірі 10 гривень.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності провадиться щомісячно до 15 числа місяця,який передує звітному,а оплата вартості короткотермінового торгового патенту здійснюється не пізніше ніж за один день до початку здійснення торговельної діяльності.

Під час придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць.

На суму,сплачену під час придбання торгового патенту,зменшується розмір плати за торговий патент,яка підлягає внесенню в останній місяць його дії. Під час придбання спеціального торгового патенту суб'єкт підприємницької діяльності не вносить одноразову плату.

Суб'єкт підприємницької діяльності може зробити попередню оплату вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за весь термін його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності має право придбати торгові патенти на здійснення торговельної діяльності на наступні за поточним роки,але не більше ніж на три роки,сплативши повну вартість цих патентів під час їх одержання.

При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків довнесення вартості торгового патенту у разі,якщо прийнятими після сплати повної вартості торгових патентів на наступні роки нормативно-правовими актами буде збільшена вартість торгового патенту.

Без придбання торгового патенту суб'єкти підприємницької діяльності або їх структурні (відокремлені) підрозділи здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва:— хліб і хлібобулочні вироби;— борошно пшеничне та житнє;— сіль,цукор,олія соняшникова і кукурудзяна;— молоко і молочна продукція,крім молока і вершків згущених з добавками і без них;— продукти дитячого харчування;— безалкогольні напої;морозиво;— яловичина та свинина;домашня птиця;— яйця;риба;— ягоди і фрукти;— мед та інші продукти бджільництва,бджолоінвентар і засоби захисту бджіл;— картопля і плодоовочева продукція;комбікорми для продажу населенню.

Пільговий торговий патент видається суб'єктам підприємницької діяльності або їх структурним (відокремленим) підрозділам,які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва:поштові марки,листівки,вітальні листівки та конверти непогашені,ящики,коробки,мішки,сумки та інша тара з дерева,паперу та картону,що використовується для поштових відправлень підприємствами Державного комітету зв'язку України,і фурнітура до них;періодичні видання друкованих засобів масової інформації,що мають реєстраційні свідоцтва,видані уповноваженими органами України,книги,брошури,альбоми,нотні видання,буклети,плакати,картографічна продукція,що видаються юридичними особами - резидентами України;проїзні квитки;товари народних промислів (крім антикварних та тих,що становлять культурну цінність згідно з переліком,що встановлюється Міністерством культури України);готові лікарські засоби (лікарські препарати,ліки,медикаменти,предмети догляду,перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя) та вітаміни для населення;ветеринарні препарати,папір туалетний,зубні паста та порошки,косметичні серветки,дитячі пелюшки,тампони,інші види санітарно-гігієнічних виробів з целюлози або її замінників,термометри,індивідуальні діагностичні прилади (незалежно від країни їх походження);вугілля,вугільні брикети,паливо пічне побутове,гас освітлювальний і газ скраплений,торф паливний кусковий,торф'яні брикети і дрова для продажу населенню;мило господарське,а також сірники (незалежно від країни їх походження);насіння овочевих,баштанних,квіткових культур,кормових коренеплодів та картоплі (незалежно від країни його походження);зошити;У пільговому торговому патенті обов'язково наводиться повний перелік товарів,що передбачаються для реалізації. Пільговий торговий патент не дає права на здійснення торговельної діяльності товарами,які не зазначені у цій статті.

Не потребує патентування реалізація суб'єктом підприємницької діяльності продукції власного виробництва фізичним особам,які перебувають з ним у трудових відносинах,через пункти продажу товарів,вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення цього суб'єкта.

Не потребує патентування діяльність у торговельно-виробничій сфері (громадське харчування) на підприємствах,в установах,організаціях,у тому числі навчальних закладах,з обслуговування виключно працівників цих підприємств,установ,організацій та учнів і студентів у навчальних закладах.

Порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг

Патентуванню підлягає діяльність з надання побутових послуг,яка здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами як в окремих приміщеннях,будівлях,їх частинах,так і за їх межами.

Порядок використання торгового патенту Торговий патент повинен бути розміщений:— на фронтальній вітрині магазину,а у разі її відсутності - біля касового апарату;— на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;— на табличці - для автомагазинів,розвозок та інших видів пересувної торговельної мережі,а також для лотків,прилавків та інших видів торгових точок,відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;у пунктах обміну іноземної валюти;— у приміщеннях для надання послуг у сфері грального бізнесу та надання побутових послуг.

Торговий патент має бути відкритим та доступним для огляду. Торговий патент є чинним на території органу,який здійснив реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу за місцем видачі торгового патенту цьому суб'єкту.

Передача торгового патенту іншому суб'єкту підприємницької діяльності або іншому структурному (відокремленому) підрозділу суб'єкта підприємницької діяльності не дозволяється.

Торговий патент,виданий для здійснення торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини,розвозки тощо),дійсний на території України.

Податок на прибуток суб'єкта підприємницької діяльності чи структурного (відокремленого) підрозділу,який підлягає сплаті до бюджету,зменшується на вартість придбаних торгових патентів.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014