+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Порядок реєстрації авторських прав

Який порядок реєстрації авторських прав,переданих господарському товариству як внесок до статутного капіталу?

Існують наступні види реєстрацій авторських прав:

Реєстрація авторського права на твір;

Реєстрація авторського права на службовий твір;

Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір;

Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору;

Реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору,тобто не передбачений спеціальний порядок реєстрації авторських прав,як внесок до статутного капіталу.

Порядок реєстрації авторських прав визначений Постановою КМУ «Про державну реєстрацію авторського права і договорів,які стосуються права автора на твір». Згідно із п.6 Порядку,для реєстрації авторського права на твір необхідно подати заявку,яка має містити:

а) заяву,викладену українською мовою,що складається за формою,затвердженою Державною службою з інтелектуальної власності;

б) примірник твору (оприлюднений чи не оприлюднений) у матеріальній формі,визначеній пунктом 15 Порядку;

в) документ,що свідчить про факт і дату оприлюднення твору;(якщо твір оприлюднений)

г) документ про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір або копія документа,що підтверджує право на звільнення від сплати збору;(сума збору різна для юридичних та фізичних осіб)

ґ) документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа,що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва. Зазначений документ подається до Державного департаменту після одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір;(сума мита різна для юридичних та фізичних осіб)

д) довіреність,оформлену в установленому порядку,якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою,або копію довіреності,засвідченої відповідно до законодавства;

е) документ,що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора);

є) інші документи згідно з переліком,наведеним у пунктах 8,9 і 10 Порядку.

Заявка на реєстрацію договору,який стосується права автора на твір,обов'язково повинна містити:

а) заяву,викладену українською мовою,

б) примірник твору у матеріальній формі,визначеній пунктом 14 Порядку;

в) примірник авторського договору,що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору відповідно до статей 16,31 і 32 Закону та відповідає вимогам,передбаченим статтею 33 Закону Якщо передачу (відчуження) майнових прав або права на використання твору здійснює особа,яка має виключне майнове право на твір,але не є автором,до заявки додається документ,що підтверджує її виключне майнове право на цей твір;

г) документ про сплату збору за підготовку до реєстрації договору,який стосується права автора на твір,або копію документа,що підтверджує право на звільнення від плати збору;(сума збору різна для юридичних та фізичних осіб)

ґ) довіреність,оформлену в установленому порядку,якщо заявка від імені суб'єкта авторського права подається довіреною особою,або копію довіреності,засвідчену відповідно до законодавства.

Якщо твір було створено на замовлення або ж у порядку виконання службових обов’язків,крім документів зазначених у п.6 Порядку подається копія документу в якому зазначено,що твір створений у порядку виконання службових обов’язків і усі майнові права на цей твір належать роботодавцеві. Так само,якщо твір створено на замовлення. У цьому випадку реєструється авторське право на твір і видається відповідне свідоцтво.

У разі передачі (відчуженні) авторських прав на твір,реєструється договір про передачу,відчуження авторських прав на твір і видається Рішення про реєстрацію договору який стосується права автора на твір.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014