+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Обов’язкові умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Посередник - суб’єкт господарювання,який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном - надання суб’єктами господарювання послуг з пошуку роботи відповідно до заявок роботодавців щодо незайнятих робочих місць (вакантних посад) та надання інформаційно-консультативних послуг щодо можливостей працевлаштування,умов та розмірів оплати праці,найменування та місце розташування роботодавців.

Посередником у працевлаштуванні на роботу за кордоном може виступати як юридична,так і фізична особа.

Вид господарської діяльності - посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном - повинен бути зазначений в установчих документах суб’єкта господарювання (для юридичної особи).

Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності повинен також мати ліцензію на провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. А також мати Свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та свідоцтво про сплату єдиного податку.

Посередник зобов’язаний зареєструватися в місцевому центрі зайнятості за своїм місце розташування як платник страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. У службовому приміщенні посередника,де приймають клієнтів,на доступному для клієнта місці мають бути нормативно-правові акти,а також номера телефонів місцевого органу державної служби зайнятості України й представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Посередники організовують надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном на підставі договорів (контрактів),які укладають в письмовій формі.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) з іноземним суб’єктом господарювання (роботодавцем чи посередником) про посередництво у працевлаштуванні за кордоном повинен відповідати вимогам законодавства України,зокрема вимогам Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

З укладенням зовнішньоекономічного договору,посередник повинен отримати від свого іноземного партнера:

• копію дозволу на працевлаштування громадян України,виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування,якщо зовнішньоекономічний договір укладено з роботодавцем (крім випадків посередництва у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників);

• копію дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України,виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику,якщо зовнішньоекономічний договір укладено з посередником.

Зазначені документи повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС).

• засвідчений іноземним роботодавцем проект трудового договору. Цей проект трудового договору повинен відповідати законодавству держави працевлаштування та міжнародним договорам України та містити основні реквізити роботодавця,професійні вимоги до працівника,відомості про характер роботи,умови праці,її оплати та проживання на території країни працевлаштування,соціального захисту (зокрема страхування),термін дії договору,умови його поновлення та розірвання,порядок покриття транспортних витрат тощо.

Документи,складені іноземною мовою,повинні бути перекладені на українську мову та нотаріально засвідчені.

Посередник під час надання клієнту послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном зобов’язаний у письмової формі укладати з ним договір,котрий повинен містити таку інформацію:

• номер,дату,місце укладення договору;

• найменування посередника,номер та дату видачі ліцензії на посередництво у працевлаштування на роботу за кордоном,місцезнаходження посередника;

• відомості про клієнта (прізвище,ім’я та по батькові,місце проживання тощо);

• визначення предмета договору:надання послуг з пошуку роботи за кордоном;

• місце підписання трудового договору з роботодавцем;

• права,обов’язки та відповідальність сторін;

• умови змін,розірвання та анулювання договору;

• порядок вирішення спірних питань;

• визначення форс-мажорних обставин та дії сторін при їх настанні;

• перелік додаткових послуг,що можуть бути надані посередником за плату;

• термін дії договору;

• реквізити сторін договору.

Цей договір укладається у двох примірниках:один видається клієнту,а другий залишається у посередника.

Необхідно звернути увагу на те,що договір укладається безпосередньо з посередником у працевлаштуванні на роботу за кордоном,що має ліцензію на провадження посередництва,а не з будь – якою іншою особою,що буде виступати посередником між Вами та посередником у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Під час провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном посередник зобов'язаний виконувати спеціальні вимоги,встановлені законодавством України,а саме:

• не стягувати будь-які види попередніх оплат за послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном до остаточного укладення клієнтом трудового договору з іноземним роботодавцем (УВАГА! Саме договір з роботодавцем за кордоном,а не з компанією-посередником!);

• не продавати клієнтам адреси іноземних роботодавців,посередницьких фірм,державних органів зайнятості інших країн,оприлюднені в засобах масової інформації (зокрема,у мережі Internet).


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014