+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Порядок зняття з обліку платників податків

Для юридичних осіб

1. Для зняття з обліку,у разі прийняття власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом рішення про ліквідацію,платнику податків,крім військових частин - юридичній особі слід:

1.1. У 3-денний термін з дати прийняття рішення подати в орган державної податкової служби,в якому платник податків перебуває на обліку,такі документи:

заяву про зняття з обліку платника податків за ф. № 8-ОПП;

оригінал довідки за формою № 4 ОПП;

копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу,уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії;

ліквідаційну картку органів державної статистики (для кожної філії за наявності у платника податків - юридичної особи філій).

1.2. У 10-денний термін з дня подання заяви за ф. № 8-ОПП скласти ліквідаційний баланс у формі річного звіту (на дату прийняття рішення про ліквідацію) та подати його для перевірки органу державної податкової служби.

2. При одержанні органами державної податкової служби від платника податків заяви за ф. № 8-ОПП,а також на підставі інформації про порушення справи про банкрутство платника податків,або звернення до суду,чи арбітражного суду з питання скасування державної реєстрації,органом державної податкової служби у місячний термін приймається рішення про проведення документальної перевірки таких платників і відповідні підрозділи розпочинають перевірку.

Дія цього порядку поширюється на представництва,філії та інші відокремлені підрозділи юридичної особи в разі прийняття юридичною особою рішення про їх закриття.

3. Після проведеної перевірки платника податків,у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед бюджетами орган державної податкової служби знімає його з обліку. Зняття з обліку платника податків в органах державної податкової служби проводиться за наявності повідомлення від установи банку про закриття такому платнику рахунків. Після завершення процедури зняття з обліку орган державної податкової служби складає довідку про зняття з обліку платника податків за ф. № 12-ОПП,яку надсилає до органів державної реєстрації або органу,що здійснив реєстрацію.

Довідка про зняття з обліку філії - платника податків надсилається органом державної податкової служби до органу статистики за місцезнаходженням (обліку) філії та до органу державної реєстрації за місцезнаходженням (обліку) юридичної особи. Якщо юридична особа перебуває на обліку в іншому органі державної податкової служби,то така довідка надсилається і до того органу державної податкової служби,де перебуває на обліку юридична особа.

4. Якщо після проведеної перевірки платника податків встановлено факт заборгованості його перед бюджетами,орган державної податкової служби не знімає його з обліку,а підрозділи обліку та звітності складають повідомлення про наявність обов'язків зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за ф. № 10-ОПП і надсилають його особі,відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу,що є такою відповідно до законодавства в разі ліквідації платника податків. Зазначене повідомлення дозволяється видавати платнику податків для пред'явлення у відповідні органи.

Особою,відповідальною за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків,є:

а) стосовно платника податків,який ліквідується,- ліквідаційна комісія або інший орган,що проводить ліквідацію згідно із законодавством;

б) стосовно філій,відділень,інших відокремлених підрозділів платника податків,які ліквідуються,- такий платник податків;

в) стосовно фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - така фізична особа;

г) стосовно кооперативів,кредитних спілок,товариств співвласників житла або інших колективних господарств - їх члени (пайовики) солідарно;

ґ) стосовно інвестиційних фондів - інвестиційна компанія,яка здійснює управління таким інвестиційним фондом.

Зняття з обліку платника податків в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому (у зв'язку зі зміною місцезнаходження платника,яка пов'язана зі зміною адміністративного району).

1. Платник податку подає до органів державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням у 20-денний термін від дня зміни місцезнаходження:

заяву за формою № 9 ОПП;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

оригінал довідки за формою № 4 ОПП,отриманої за місцем взяття на облік.

2. Платник податку,крім військової частини,подає до органів державної податкової служби за новим місцезнаходженням у 20-денний термін від дня зміни місцезнаходження:

заяву за ф. № 1-ОПП (ф. № 5-ОПП для фізичних осіб) з поміткою "перереєстрація",із заповненням пункту 4;

копію свідоцтва про державну реєстрацію,а також завірені в нотаріальному порядку копії установчих документів,що зазнали змін,з відміткою органу,що здійснив їх державну реєстрацію.

У разі зміни місцезнаходження,найменування та інших відомостей військова частина в десятиденний термін з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності з унесеними змінами в установленому порядку повідомляє про це органи державної податкової служби.

ДПА України листом від 11.03.01р. №2999/7/29-0119 повідомила,що

3. Після надходження повідомлення про подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. № 11-ОПП та подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. № 9-ОПП орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням знімає платника податків з обліку протягом місяця за відсутності обставин,при яких термін перебування платника податків на обліку повинен бути продовжений до:

закінчення поточного бюджетного року,якщо Законом України про Державний бюджет України на поточний рік передбачено,що при зміні місцезнаходження (місця проживання) сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року;

закінчення поточного бюджетного року,якщо припинення сплати визначених законодавством України податків та платежів за попереднім місцезнаходженням призведе до значного зменшення дохідної частини бюджету територіальної громади;

закінчення перевірки,якщо до подання платником податків заяви про зняття з обліку перевірка була розпочата або призначена та орган державної податкової служби вже повідомив платника податків про її проведення;

повернення надміру сплачених податків,зборів (обов'язкових платежів) або їх відшкодування платнику податків,якщо останній відповідно до поданих заяв чи декларацій претендує та має право на таке повернення чи відшкодування,і термін повернення переплати чи відшкодування настав на дату подачі заяви про зняття з обліку.

До зняття платника податків з обліку він сплачує податки і звітує за попереднім місцезнаходженням., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014