+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Митне оформлення й оподаткування транспортних засобів,що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного використання

Транспортні засоби за кодами 87.01,87.02,87.03,87.04,87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та окремі номерні вузли до них,що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання,незалежно від їх вартості підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку,встановленому для громадян,та оподатковуються ввізним митом,податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами.

Транспортні засоби за кодами 8701,8702,8703,8704,8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності як нові,так і такі,що були у користуванні,які ввозяться на митну територію України громадянами,підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до законодавства України. Документи,що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів,подаються митним органам під час митного оформлення транспортних засобів з метою вільного обігу та уповноваженим в Україні органам під час реєстрації транспортних засобів,якщо вони підлягають реєстрації.

Транспортними засобами за кодами 87.01,87.02,87.03,87.04,87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,що були у користуванні,слід вважати такі,на які були або є реєстраційні документи,видані уповноваженими державними органами,в тому числі іноземними,що дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі.

Митне оформлення інших транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них здійснюється відповідно до статті 7 цього Закону.

Митне оформлення й оподаткування єдиного неподільного товару,що ввозиться (пересилається) в Україну

Митне оформлення єдиного неподільного товару,митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг,що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному,несупроводжуваному багажі,надходить на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні,здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації,передбаченої для громадян,та після сплати громадянином або уповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого предмета,податку на додану вартість та у передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

Оподаткування єдиних неподільних товарів,що надходять на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях,здійснюється незалежно від митної вартості та ваги.

Такі товари підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України,податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Тимчасове ввезення громадянами особистих речей та товарів на митну територію України

Громадяни мають право безперешкодно ввозити особисті речі на митну територію України в режимі тимчасового ввезення за умови їх усного або письмового декларування за бажанням власника таких речей.

Митне оформлення товарів,що ввозяться громадянами на митну територію України в режимі тимчасового ввезення в обсягах,що підлягають оподаткуванню,проводиться шляхом письмового декларування в порядку,визначеному Державною митною службою України,та подання митному органу зобов'язання про зворотне вивезення таких товарів за митну територію України.

Пропуск через митний кордон України товарів,що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення,сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг,або одного неподільного товару незалежно від митної вартості та ваги дозволяється за умови письмового декларування в порядку,передбаченому для громадян,та внесення такими громадянами на рахунок митного органу,що здійснив пропуск таких товарів на митну територію України,грошової застави у сумі податків,що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного використання. Порядок внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України.

У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених товарів внаслідок форс-мажорних обставин строки,передбачені зобов'язаннями громадян,зупиняються,а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.

Митне оформлення товарів,що ввозяться на митну територію України громадянами в режимі тимчасового ввезення,сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг,проводиться в порядку,передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Тимчасове ввезення громадянами транспортних засобів на митну територію України

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01,87.02,87.03,87.04,87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України громадянами-резидентами дозволяється терміном до одного року після сплати ввізного мита та інших податків (зборів),передбачених законодавством при ввезенні автомобілів. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманітарної,наукової,господарської та інших видів діяльності громадян,які ввезли такі транспортні засоби.

Тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється громадянам-нерезидентам для власних потреб терміном до одного року. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманітарної,наукової,господарської та інших видів діяльності громадян,які ввезли такі транспортні засоби.

Транспортні засоби за кодами 87.01,87.02,87.03,87.04,87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,тимчасово ввезені під письмове зобов'язання про зворотне вивезення,не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. Такі транспортні засоби можуть бути оформлені для постійного користування після сплати відповідних податків та зборів,передбачених законодавством при ввезенні транспортних засобів для вільного використання.

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01,87.02,87.03,87.04,87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності дозволяється за наявності документа,що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню для постійного користування.

Транспортні засоби за кодами 87.01,87.02,87.03,87.04,87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,тимчасово ввезені громадянами-нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін,що перевищує два місяці,підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України,крім випадків,визначених Кабінетом Міністрів України.

Дія цієї статті не поширюється на транспортні засоби за кодами 87.01,87.02,87.03,87.04,87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,що належать співробітникам дипломатичних представництв України та іноземних держав,міжнародних,міжурядових організацій і представництв іноземних держав при них,які не є резидентами України.

Тимчасове ввезення інших транспортних засобів здійснюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Ввезені в Україну транспортні засоби реєструються в органах Державтоінспекції на підставі належним чином оформлених і виданих митними органами вантажних митних декларацій (для юридичних осіб),посвідчень про реєстрацію транспортних засобів (для громадян) або завірених митними органами довідок-рахунків (для юридичних осіб та громадян). У разі коли транспортні засоби експлуатувалися за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іноземної держави,обов'язковим є подання до органів Державтоінспекції реєстраційних документів цієї держави.

Реєстрація ввезених в Україну транспортних засобів

Транспортні засоби (складові частини,що мають ідентифікаційні номери),ввезені в Україну фізичними особами,підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ із зазначенням відомостей про сплату мита,заборону відчуження,дати зворотного вивезення

Транспортні засоби,ввезені в Україну юридичними особами для власних потреб,підлягають реєстрації на підставі їх заяв та вантажних митних декларацій,у разі ввезення двох і більше транспортних засобів за однією вантажною митною декларацією - на підставі її копії,засвідченої митним органом,скріпленої особистою номерною печаткою працівника митної служби та гербовою печаткою митного органу.

Транспортні засоби,ввезені на територію України для постійного користування,повинні бути зняті з обліку у відповідних органах країни вивезення.

Транспортні засоби,ввезені в Україну з метою їх подальшого відчуження суб'єктами підприємницької діяльності,які реалізують транспортні засоби,і придбані юридичними чи фізичними особами,реєструються на підставі виданих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності довідок-рахунків,в яких обов'язково робиться запис:"Митне оформлення здійснено,вантажна митна декларація від "___" _______ року N ____" і які скріплюються особистою номерною печаткою працівника митного органу та гербовою печаткою цього органу,або довідок-рахунків та вантажних митних декларацій чи їх ксерокопій,засвідчених у тому ж порядку.

Якщо транспортні засоби експлуатувалися за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іноземної держави,обов'язковим є подання до підрозділів ДАІ реєстраційних або прирівняних до них документів цієї держави (або їх ксерокопій,засвідчених нотаріусами або митними органами чи поліцією останньої країни,де вони експлуатувалися) з відміткою про зняття їх з обліку.

На період до одержання підрозділами ДАІ інформації про митне оформлення транспортного засобу власникові видаються номерні знаки і тимчасовий реєстраційний талон на термін до трьох місяців. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про сплату мита,заборону відчуження,дату зворотного вивезення.

Після закінчення терміну дії тимчасового реєстраційного талона транспортний засіб вважається незареєстрованим.

Національні номерні знаки і документи про реєстрацію на транспортні засоби держав,з яких вони тимчасово вивезені і ввезені в Україну під зобов'язання про зворотне вивезення,здаються до підрозділів ДАІ,що є умовою тимчасового обліку транспортних засобів,і зберігаються та повертаються власнику в установленому МВС порядку.

На такі транспортні засоби видаються номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію із зазначенням терміну тимчасового ввезення,який визначається митними органами.

Зняття з обліку у зв'язку з відчуженням (купівля-продаж,міна,дарування) або вибраковуванням транспортних засобів,на які не знято обмеження митних органів,здійснюється з їх дозволу., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014