+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Вивезення за межі території України ігрових автоматів на загальних підставах

Відповідно до п. 3.2.2. Закону України „Про податок на додану вартість” не є об'єктом оподаткування операції з:

передачі майна у лізинг (оренду),крім передачі у фінансовий лізинг;

повернення майна попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю),крім переданого у фінансовий лізинг;

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” під Експортом (експорт товарів) розуміють - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України,включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів,що були раніше імпортовані на територію України;

Відповідно до ст. 19 Закону України „Про єдиний митний тариф” від сплати мита звільняються:

е) предмети,що ввозяться в Україну для офіційного і особистого користування або вивозяться за кордон організаціями та особами,які відповідно до міжнародних договорів України і законів України користуються правом безмитного ввезення в Україну та безмитного вивезення з України таких предметів;

є) товари та інші предмети,які походять з митної території України і ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки,а також товари та інші предмети іноземного походження,які вивозяться назад за межі митної території України без обробки або переробки;

ж) товари та інші предмети,що знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території,які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України та тимчасово вивозились за її межі;

з) товари та інші предмети,що знову вивозяться за межі митної території України і походять з цієї території,які були оплачені митом при первісному вивезенні за межі митної території України та тимчасово ввозились на цю територію;

ВИСНОВОК:НАДАННЯ ІГРОВИХ АВТОМАТІВ В ОРЕНДУ ПО СХЕМІ ВИВЕЗЕННЯ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ НА ДОВГОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД АБО У ВИПАДКУ НЕ ПІДПАДАННЯ ІГРОВИХ АВТОМАТІВ ПІД ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ,ЩОДО ЯКИХ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ДОЗВІЛ НА ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ),ЗОБОВЯЗУЄ СТОРОНИ ДО СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА МИТНИХ ЗБОРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ПІДСТАВАХ.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ОРГАНАМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАДІСЛАННЯ ОФІЦІЙНИХ ПИСЬМОВИХ ЗАПИТІВ ДО ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014