+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Рішення питання неправомірних дій правоохоронних органів

АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ «Гончаров та Партнери» допоможе Вам у рішенні питання неправомірних дій правоохоронних органів!

Кожна людина має право на волю й особисту недоторканність. Ніхто не може бути арештований або триматися під СТРАЖІВ інакше,як по МОТИВИРОВАНОМУ рішенню суду,і тільки на підставах і в порядку,установлених законом.

У випадку спішної необхідності запобігти злочину або його припинити УПОВНОВАЖЕНИМИ на те законом органами,які можуть застосовувати втримання особи під гідної як тимчасовий запобіжний захід,обґрунтованість якого протягом 72 годин повинні бути перевірені судом. Затримана особа негайно звільняється,якщо протягом 72 годин з моменту затримки їй не вручене мотивоване рішення суду про втримання під стражів.

Кожному арештованому або затриманому повинні бути невідкладно сповіщене про мотиви арешту або затримки,роз'яснене його права й надана можливість із моменту затримки захищати себе особисто й користуватися правовою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право в будь-який час оскаржити в суді свою затримку.

Про арешт або затримку людини повинне бути негайно повідомлено родичам арештованого або затриманого.

Відповідно до Конституції України:кожному гарантується недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла або до іншого володіння громадянина,проведення в них огляду або обшуку інакше як по мотивованому рішенню суду.

Кожному гарантується таємниця листування,телефонних розмов,телеграфної й іншої кореспонденції.

Виключення можуть бути встановлені лише судом у випадках,передбачених законом,з метою запобігти злочину або з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи,якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Пом’ятай! Кримінально-процесуальний кодекс України (КПКУ) установлює порядок затримки,арешту людини,визначає правові рамки обшуку,огляду приміщення,виїмки кореспонденції й т.п..

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУАП) установлює порядок адміністративної затримки або огляду особи,що зробило адміністративну провину або правопорушення.

Ніхто не має права порушувати ці норми. А у випадку порушення,винні в цьому можуть бути притягнуті до відповідальності,аж до кримінальної.

НЕДОТОРКАНІСТЬ ОСОБИ

Якщо до Вас прийшли представники правоохоронних органів,- помніть:ніхто не може бути арештований або триматися під стражів інакше,як по мотивованому рішенню суду,і тільки на підставах і в порядку,установлених законами України.

Якщо ви зштовхнулися із працівниками правоохоронних органів у ситуаціях,які описані,не забудьте попросити їх пред'явити свої документи й документи,які надають право на затримку,арешт,обшук. Запам'ятаєте,а краще запишіть їхнього прізвища,звання або посади. Це вам буде необхідно для оскарження дій працівників правоохоронних органів.

У випадку порушення представникам правоохоронних органів ваших прав - ЗАХИЩАЙТЕСЯ . Адвокати нашої Компанії допоможуть установити правомірність дій при затримці або обшуку,при допиті або в суді,не забувайте,що правоохоронники повинні діяти в межах законодавства й саме ми допоможемо проаналізувати правомірність дій органів міліції!

На які підстави Вас можуть затримати працівники міліції:

• з метою припинення адміністративних правопорушень,коли вичерпані інші заходи впливу. Наприклад,було зроблене зауваження,на яке не відреагували;

• з метою встановлення особистості громадянина;

• з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення у випадку неможливості складання його на місці здійснення правопорушення,якщо складання протоколу є обов'язковим;

• з метою забезпечення своєчасного й правильного розгляду справ і виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення;

• коли Вас застали при здійсненні злочину або безпосередньо після його здійснення;

• коли очевидці,у тому числі й потерпілі,прямо вкажуть на Вас,що саме Ви вчинили злочин;

• коли на Вас або на Вашому одязі,при Вас або у Вашому житлі будуть виявлені явні сліди злочину;

• якщо є підстави вважати Вас підозрюваним у здійсненні злочину а Ви намагаєтеся втекти або не маєте постійного місця проживання.

Про затримку особи обов'язково складається протокол. Адміністративна затримка може тривати більше чим третя година лише у виняткових випадках,при цьому особа яке здійснює дізнання,- протягом двадцяти чотирьох годин зобов'язано повідомити прокуророві. Затримка підозрюваного в здійсненні злочину не може тривати більше сімдесяти двох годин.

За проведення незаконної затримки,винна службова особа залучається до кримінальної відповідальності згідно Кримінального кодексу України.

Обов'язку правоохоронних органів при проведенні затримки:

Міліція зобов'язана забезпечити право на юридичний захист і інші права затриманих і взятих під варту осіб,не пізніше чим через 24 години,повідомивши про їхнє місце перебування близьким родичам,адміністрації за місцем роботи або навчання,і якщо буде потреба вживає заходів до негайного подання йому медичної й іншої допомоги. (ч. 5 ст. 5 Закону України „про міліцію”).

Про місце перебування особи,затриманого за здійснення адміністративного правопорушення,негайно повідомляються його родичам,а на прохання також власникам відповідного підприємства,установи,організації або уповноваженого ними органами. (ч. 2 ст. 261 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Про арешт підозрюване або обвинувачуваного і його місце перебування слідчий зобов'язаний повідомити його дружині або іншого родича,а також сповістити за місцем його роботи.

Якщо обвинувачуваний є іноземним громадянином,то постанова про арешт направляється в Міністерство закордонних справ України.

Умови застосування сили або спеціальних засобів працівниками міліції.

Працівники міліції мають право застосувати засобу фізичного впливу,у тому числі прийоми рукопашного бою для припинення правопорушень,подолання протидії їхніми законними методами,якщо інші методи не забезпечили виконання покладених на них обов'язків.

Застосуванню сили,спеціальних засобів повинне передувати попередження про намір їхнього використання,якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила,спеціальні засоби можуть застосовуватися,якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян або працівників міліції.

Проведення особистого огляду й огляду речей

Особистий огляд і огляд речей,дозволяється з метою припинення адміністративних або карних правопорушень,коли вичерпані інші заходи впливу,установлення особи,складання протоколу про адміністративне правопорушення у випадку неможливості складання його на місці здійснення правопорушення,якщо складання протоколу є обов'язковим,забезпечення своєчасного й правильного розгляду справ і виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення.

Особистий огляд може вироблятися уповноваженим на те особою однієї статі з оглядом і в присутності двох понятих тієї ж підлоги.

Огляд речей,ручного багажу,багажу,знарядь полювання й лову риби,добутої продукції,транспортних засобів і інших предметів здійснюється,як правило,у присутності особи,у власності (володінні) якого вони є. У невідкладних випадках зазначені речі,предмети може бути піддано огляду за участю двох понятих під час відсутності власника (власника).

Про проведення особистий огляд або огляд речей,складається протокол або про це відзначається в іншому протоколі.

Речі й документи,які є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення,виявлені під час затримки,особистого огляду або огляду речей,вилучаються.

Проведення обшуку й виїмки

Обшук проводиться в тих випадках,коли є достатні підстави,що знаряддя злочину,речі й цінності,добуті злочинним шляхом,а також інші предмети й документи,які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі,перебувають у певнім приміщенні або місці або в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку,коли є достатні дані про те,що в певнім приміщенні або місці перебувають розшукувані особи,а також трупи або поранені.

Обшук проводиться за мотивованою постановою слідчого по санкції прокурора або його заступника,за винятком житла або іншого володіння особи.

У невідкладних випадках обшук,за винятком житла або іншого володіння особи,може бути проведений без санкції прокурора,але з наступним повідомленням прокурора в добовий строк про проведений обшук і його результати.

Обшук житла або іншого володіння особи,за винятком невідкладних випадків,проводиться лише за мотивованою постановою суду.

У невідкладних випадках,зв'язаних з порятунком життя й майна або з безпосереднім переслідуванням осіб,які підозрюються в здійсненні злочину,обшук житла або іншого володіння особи може бути проведене без постанови судді.

Виїмка проводиться у випадках,коли є точні дані,що предмети або документи,які мають значення для справи,перебувають у певної особи або в певнім місці.

Виїмка проводиться за мотивованою постановою слідчого.

Примусова виїмка з житла або іншого володіння особи проводиться лише за мотивованою постановою судді.

Обшуки й виїмки,крім невідкладних випадків,повинні вироблятися вдень.

Обшук і виїмка виробляються в присутності двох понятих і особи,що займає дане приміщення,а при відсутності її – представника житлово-експлуатаційної організації або місцевої Ради народних депутатів.

Обшук і виїмка в приміщеннях,які їх займають підприємства,установи й організації,виробляються в присутності їхніх представників. Під час обшуку по можливості повинна бути забезпечена присутність що обшукує або повнолітнього члена його сім'ї,а при необхідності - також потерпілого.

Що обшукують,зрозумілим і відповідним представникам повинне бути роз’яснено їхнє право бути присутніми при всіх діях слідчого й робити заяви із приводу цих дій;ці заяви підлягають занесенню до протоколу.

Обшук особи й виїмка в нього предметів і документів можуть бути проведені без постанови в таких випадках:

• якщо є достатні підстави вважати,що затриманий має при собі зброя або інші предмети,які являють загрозу для навколишніх,або намагається звільнитися від доказів,які викривають його або інших осіб у здійсненні злочину;

• при затримці підозрюваного;

• при узятті підозрюваного,обвинуваченого під арешт;

• при наявності достатніх підстав уважати,що особа,що перебуває в приміщенні,де проводиться обшук або примусова виїмка,приховує при собі предмети або документи,які мають значення для встановлення істини в справі.

Особи,які беруть участь у виконанні цих слідчих дій,повинні бути однієї підлоги з особою,що обшукують або в якої проводиться виїмка.

При обшуку або виїмці можуть бути вилучені лише предмети й документи,які мають значення для справи,а також цінності й майно обвинувачуваного або підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна.

Отже,якщо у Вас виникла кожна з вищевказаних проблем і Ви не впевнені в правомірності дій працівників міліції,- звертайтеся в Адвокатську компанію «Гончаров та Партнери». Наші адвокати швидко й професійно відреагують на Ваш виклик,ми гарантоване захистимо Ваші права й інтереси,Ваше ім'я й ділову репутацію,звертайтеся до професіоналів!


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014