+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРИВАТИЗАЦИЙ

АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ «ГОНЧАРІВ І ПАРТНЕРИ» надасть Вам допомогу в узаконюванні самовільного будівництва. Узаконювання об'єктів нерухомості можливо декількома законними шляхами.

Установлений нормами закону офіційний шлях:– це підготовка й узгодження необхідних документів у державних органах,розробка й узгодження проектної документації,одержання висновків різних державних інстанцій,на основі яких видаються дозволи органами виконавчої влади на виконання тих або інших будівельних робіт на об'єктах нерухомості з наступною здачею їх в експлуатацію шляхом виїзду узгоджувальної комісії й затвердження Акту уведення в експлуатацію.

Діяльність у сфері будівництва регламентується багатьма законодавчими й нормативними актами,порушення яких веде до адміністративної,а іноді й до кримінальної відповідальності. Відповідальність лягає на всіх учасників будівництва – замовника,проектувальника,будівельника. На об'єкті,на якому проводилися будівельні роботи і який не уведений в експлуатацію,законодавчо неможливо оформити правовстановлюючі документи й надалі проводити операції по відчуженню такого об'єкта або одержання кредиту під його заставу.

Перепланування (переустаткування) квартир,нежилих приміщень - це ремонтно-будівельні роботи,які проводяться на підставі відповідних проэктов зі зміною фізичних параметрів цих приміщень,піднесенням або перенесенням внутрішніх легких некапітальних перегородок,улаштуванням нових елементів і деталей,прорізів без втручання в зовнішні стіни,міжповерхові перекриття й інші несучі конструкції житлового будинку з метою поліпшення благоустрою квартири,її експлуатаційних теплотехнічних і інших показників без шкоди інтересів інших громадян,які проживають у даному будинку. Перепланування має на увазі зміну фізичних параметрів приміщень:довжина,ширина,тобто площа приміщення,але без зміни функціонального призначення цих приміщень. При переплануванні забороняється втручання в капітальні стіни.

Капітальний ремонт. У цьому випадку поліпшуються експлуатаційні показники об'єкта. Заміна окремих елементів конструкцій (перегородки,віконні блоки,лаги статей і т.п.),заміна інженерного встаткування. Але при цьому не міняються геометричні розміри й функціональне призначення приміщень.

Насамперед,необхідно усвідомити які зміни були зроблені або будуть проводитися на об'єкті. Питання узаконювання об'єктів нерухомості дуже важливі,тому що дозволяють уникнути адміністративної відповідальності й великих штрафів з боку державних органів. Узаконювання об'єктів дозволяє в повному обсязі реалізовувати своє право власності.

Узаконювання об'єктів нерухомості – це підготовка й узгодження певного переліку вихідних матеріалів,документів,проектної документації,одержання висновків різних інстанцій,на основі яких видаються дозволи органами виконавчої влади на виконання тих або інших будівельних робіт на об'єктах нерухомості з наступною здачею їх в експлуатацію.

Розберемо це визначення.

1. Об'єкти нерухомості:квартири,частки будинку,дачі,майнові комплекси (заводи,бази й т.п.),СТО,склади й т.д. у загальному – житлові й нежилі об'єкти. Окремим питанням тут виступає такий об'єкт нерухомості як земля.

2. Вихідні матеріали – це певний перелік документів і матеріалів,залежно від цілей проведення будівельних робіт на об'єкті,- на основі яких видаються висновки різних інстанцій на можливість або неможливість проведення таких робіт.

3. Будівельні роботи – це роботи пов'язані з будівлею нового об'єкта нерухомості,з реконструкцією,реставрацією,капітальним ремонтом або технічним переоснащенням наявної нерухомості,а також будівельні роботи з перепланування житлових або нежилих приміщень.

4. Проект будівництва,проектно - кошторисна документація (проектна) документація – погоджені й затверджені у встановленому порядку текстові й графічні матеріали,які визначають містобудівні,архітектурні,об’ємно - планувальні,конструктивні,інженерно-технічні,технологічні й економічні рішення,а також кошторис будівництва.

ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ОБЛАСТІ УЗАКАНИВАНИЯ:

НОВЕ БУДІВНИЦТВО - будівництво комплексу об'єктів основного,підсобного й обслуговуючого призначення новостворених підприємств,будинків,споруджень,а також філій і окремих виробництв,що здійснюється на вільні або звільнені від забудови площадках (територіях) з метою створення нових виробничих потужностей або наданих послуг,які після введення в експлуатацію будуть перебувати на самостійному балансі;

РЕКОНСТРУКЦІЯ - перебудова існуючих об'єктів і споруджень (будов) цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов проживання,експлуатації,надання послуг,збільшення й поліпшення якості продукції й ін.,пов'язана зі зміною геометричних розмірів,функціонального призначення,заміною окремих конструкцій і їхніх елементів,зміною основних техніко-економічних показників;

Об'єкт перебудовується без зносу ( в окремих випадках допускається знос,але без розбирання фундаменту й будівництво в його границях). Зміна геометричних розмірів передбачає можливість добудування додаткових поверхів або окремої вхідної групи. Зміна функціонального призначення об'єкта. Зміна основних техніко-економічних показників.

Основні техніко-економічних показників будови це:

• Площа будови - м. кв.

• Поверховість

• Загальна площа приміщення

• Корисна площа

• Будівельний обсяг будинку.

• Зміна основних елементів конструкції - заміна балок перекриття,покрівлі

РЕСТАВРАЦІЯ - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо зміцнення (консервації) фізичного стану,розкриття найбільш характерних ознак,відновлення втрачених або ушкоджених елементів об'єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності;

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ – комплекс ремонтно-будівельних робіт,пов'язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будинків і споруджень із заміною або відновленням окремих конструкцій і їхніх елементів,інженерного встаткування без зміни геометричних розмірів об'єкта,функціонального призначення і його техніко-економічних показників;У випадку Капітального ремонту поліпшуються експлуатаційні показники об'єкта. Заміна окремих елементів конструкцій (перегородки,віконні блоки,лаги статей і т.п.),заміна інженерного встаткування. Але при цьому не міняються геометричні розміри й функціональне призначення приміщень.

ПЕРЕПЛАНУВАННЯ (ПЕРЕУСТАТКУВАННЯ) КВАРТИР,НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ - ремонтно-будівельні роботи,які провадяться за відповідними проектами по зміною фізичних параметрів цих приміщень,піднесенням або перенесенням внутрішніх легких некапітальних перегородок улаштуванням нових елементів і деталей,прорізів без втручання в зовнішні стіни,міжповерхові перекриття й інші несучі конструкції житлового будинку з метою поліпшення благоустрою квартири,її експлуатаційних теплотехнічних і інших показників без обмеження інтересів інших громадян,які проживають у цьому будинку;Перепланування включає зміну фізичних параметрів приміщень:довжина,ширина,тобто площа приміщення,але без зміни функціонального призначення цих приміщень. При переплануванні забороняється втручання в капітальні стіни.

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ – комплекс заходів (як правило без розширення виробничих площ) з підвищенням техніко-економічного рівня окремих виробництв,цехів і діяльність на основі впровадження передової технології,механізації й автоматизації виробництва,модернізації й заміни застарілого обладнання для всебічної інтенсифікації виробництва,збільшення виробничих потужностей,поліпшення якості продукції при забезпеченні росту продуктивності роботи,зниження матеріалоємності й собівартості продукції,економії ресурсів.

Перепланування квартир можливе в деяких випадках. Кожний окремий випадок розглядається фахівцями на архітектурно-технічній раді райдержадміністрації.

Дозволяється перепланування:

1. що не змінить фасадів будинку;

2. що не порушить несучих конструкцій будинку;

3. що не ушкодить сусідніх квартир або не нанесе незручностей сусідам;

4. що не змінить функціонального призначення приміщень (не можна заміняти санвузли й кухні на кімнати й навпаки);

5. що не порушить систему опалення (розрахована гідравлічним проектом);

6. що не порушить систему сантехнічних домовиків розведень (які теж розраховані проектом);

7. що не порушить газових розведень (які змонтовані згідно ДБН і вимог пожежних служб);

8. що не порушить будинкових систем вентиляційних каналів та інше.

Для перепланування квартири необхідно:

1. Не змінювати проектні рішення самостійно. Будь-які конструктивні зміни в приміщеннях власника квартири й у будинку в цілому можуть виконуватися тільки за проектом,що погоджений з розроблювачем відповідного проектного інституту,санепідемстанції і пожежниками й підписаний автором проекту.

2. Початок будівельних робіт необхідно погодити з Жэк-ом і найближчими сусідами.

3. Відповідальність за правильність виконання робіт відповідно до розробленим і погодженим у встановленому законом порядку додатковим проектом на перепланування покладається на власника приміщень,які переплануються.

4. Власник приміщень,які переплануються не повинен створювати незручності сусідам і жителям будинку в цілому. Будівельне сміття,устаткування,матеріали не повинні захаращувати проходів,вчасно вивозитися,транспортуватися обережно,не ушкоджуючи місця загального користування.

5. Власник квартири,що перепланується,відповідає за порушення,які виникли в результаті виконання робіт в інших приміщеннях,де можливе заливання,псування електропроводки,системи опалення,водопостачання.

6. Власник квартири,що перепланується,зобов'язаний після закінчення загально будівельних робіт з перепланування продемонструвати результат експлуатуючої організації,розроблювачеві проекту,після чого одержати дозвіл на проведення опоряджувальних робіт.

7. Після закінчення всіх робіт з перепланування складається акт введення приміщення в експлуатацію. Акт затверджується розпорядженням райдержадміністрації.

8. Власник квартири,що перепланується,після повного закінчення робіт (включаючи спорядження) повинен замовити в Бюро технічної інвентаризації новий техпаспорт на приміщення. Техпаспорт передається експлуатуючої організації разом з виконавчими кресленнями на перепланування.

9. Всі будівельні матеріали,які застосовуються під час перепланування,повинні бути сертифіковані й мати гігієнічний сертифікат якості (матеріали повинні бути не токсичні,не радіоактивні,не шкодити людині). Час проведення робіт,які створюють шум,вібрацію,пил,загазованість і інші шкідливі виробничі фактори,власник квартири зобов'язаний погодити із сусідами й іншими жителями будинку,на які ці фактори можуть впливати.

10. Прості опоряджувальні роботи без заходу,пилу й шуму можуть виконуватися без спеціального на те згоди й дозволи (наклейка шпалер,побілка).

11. У випадку порушення власником квартири,що перепланується,правил,які регламентують проживання в багатоквартирних будинках,вся відповідальність за слідство покладається на нього.

Щодо законності приватизації місць загального користування в багатоквартирних житлових будинках. Відповідно Житлового кодексу України кожний має право продати свою приватизовану квартиру,подарувати її,заповісти,здавати в оренду (у встановленому законом порядку),обміняти,закладати,укладати інші не заборонені законом угоди.

У житловому будинку існують допоміжні приміщення:холи,коридори,сходова клітка,пожежні переходи,консьєржу,підвальні приміщення,горище,та інші. Всі вони продумано запроектовані й мають своє призначення:коридори - для розподілу людино-потоків по квартирах,холи - зони евакуації,поверхневі холи несуть освітлювальні функції,пожежні переходи - говорять самі за себе. Підвали й горища завжди були у всіх будовах і спорудженнях і їхнього призначення не змінилося й сьогодні. Все це місця загального користування. Адже приєднання таких приміщень до квартир у побудовані й здані в експлуатацію житлових будинках не можливі.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014