+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

30. Ведення обліку іноземців,які перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України,що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні,виданою органами МВС,та усиновлення ними дитини здійснюється в порядку,встановленому для громадян України,які проживають на території України.

Для перевірки іноземців,які перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України,на предмет наявності або відсутності інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави,громадянами якої є іноземці,та держави,на території якої вони проживають,і Генеральному секретаріаті Інтерполу служба у справах дітей протягом п'яти робочих днів надсилає повідомлення до Мінсоцполітики.

До повідомлення додаються копія паспорта іноземця з перекладом на українську мову і засвідчена нотаріально письмова згода заявника на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави,громадянином якої є іноземець,та держави,на території якої він проживає.

Мінсоцполітики протягом десяти робочих днів після надходження повідомлення надсилає запит до МВС.

МВС проводить перевірку заявників та надсилає відповідь по суті запиту службі у справах дітей,яка розглядає питання про взяття заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

Питання про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та підготовка висновку про можливість подружжя бути усиновлювачами,один з якого є іноземцем,розглядається службою у справах дітей протягом п'яти робочих днів після надходження від МВС результатів перевірки заявників.

Від іноземців та громадян України,які постійно проживають за межами території України необхідно отримати висновок компетентного органу країни проживання,який підтверджує можливість заявників бути усиновлювачами (у двох примірниках). У висновку зазначаються адреса,житлово-побутові умови (кількість спальних кімнат,наявність умов для проживання дитини),біографічні дані,склад сім'ї (кількість осіб,які проживають разом із заявником,ступінь родинного зв'язку,наявність власних дітей),ставлення заявників до усиновлення.

Висновок повинен містити рекомендації щодо кількості,віку та стану здоров'я дітей,яких можуть усиновити заявники. Рекомендації щодо стану здоров'я дитини зазначаються у разі,коли заявникам рекомендовано усиновлення дитини-інваліда,яка страждає на хворобу,внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань,які дають право на усиновлення дитини без дотримання строків її перебування на обліку в Мінсоцполітики,а також дітей віком до п'яти років

Іноземцям,які постійно проживають на території України,що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні,виданою органами МВС,висновок готує служба у справах дітей за місцем їх проживання;

Іноземці та громадяни України,які постійно проживають за межами території України повинні:

поставити дитину на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України (із зазначенням найменування установи,представництва,його адреси) протягом місяця після в'їзду до країни проживання;

забезпечити право усиновленої дитини зберігати громадянство України до досягнення нею 18 років;

подавати консульській установі чи дипломатичному представництву України не менш як один раз на рік протягом перших трьох років після усиновлення та в подальшому один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років звіт про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини за встановленою формою;

надавати можливість представникові консульської установи чи дипломатичного представництва України спілкуватися з дитиною;

повідомляти консульську установу чи дипломатичне представництво України про зміну місця проживання усиновленої дитини.

У зобов'язанні повинна зазначатися адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання зазначається адреса кожного з них),паспортні дані,номер телефону та електронна адреса.

Документи оформляються в країні проживання заявників. Іноземці,які постійно проживають на

території України,що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні,виданою органами МВС,оформляють документи на території України. Іноземці,які тимчасово проживають на території України,оформляють документи в країні постійного проживання.

34. Кожен документ (крім копії паспорта або іншого документа,що посвідчує особу),а також будь-яка заява,звернення громадян України,які проживають за межами України,та іноземців з питань,що стосуються усиновлення,підлягають легалізації у відповідній закордонній дипломатичній установі України,якщо інше не передбачено міжнародними договорами України,і подаються до Мінсоцполітики разом з їх перекладом на українську мову,що засвідчується в установленому порядку.

Заяви і звернення іноземців,які на законних підставах перебувають на території України,складаються українською мовою та засвідчуються нотаріусом.

36. Мінсоцполітики протягом 20 робочих днів перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства і в разі відповідності законодавству бере заявників на облік кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі,яка ведеться за встановленою формою.

37. Відомості про заявників,які беруться на облік кандидатів в усиновлювачі,заносяться до Єдиного банку даних та Книги обліку кандидатів в усиновлювачі.

Про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі заявники повідомляються письмово.

38. Громадяни України,які проживають за межами України,та іноземці не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі,якщо:

подані документи не відповідають вимогам;

у документах або їх перекладі є виправлення,дописки,не завірені в установленому порядку;

переклад не відповідає змісту оригіналу документа;

заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України;

різниця у віці між дитиною та заявниками становить менш як п'ятнадцять років;

серед дітей,які більше року перебувають на централізованому обліку,якщо інше не передбачене законодавством,немає дітей,які за віком та станом здоров'я відповідали б рекомендаціям.

Письмова відмова у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі з обґрунтуванням причин видається або надсилається заявникам разом з поданими ними документами.

Для ознайомлення з інформацією про дітей,які можуть бути усиновлені,у першочерговому порядку запрошуються кандидати в усиновлювачі,які:

є родичами дитини;

бажають усиновити дитину,яка є братом,сестрою раніше усиновленої ними дитини;

бажають усиновити дитину,яка страждає на хворобу,внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань,які дають право на усиновлення дитини віком до п'яти років,а також без дотримання строків перебування дитини на обліку в Мінсоцполітики.

41. У разі коли кандидати в усиновлювачі з поважних причин у визначений день не з'явилися для ознайомлення з інформацією про дітей,які можуть бути усиновлені,їм може бути призначено іншу дату прийому у Мінсоцполітики за умови,що строк дії документів,які зберігаються в їх особовій справі,на момент ознайомлення з інформацією становитиме не менш як один місяць.

52. Мінсоцполітики ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей,які перебувають на централізованому обліку,та видає їм направлення для знайомства з дитиною до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини. За бажанням кандидатів в усиновлювачі (крім громадян України,які проживають за межами України,та іноземців) Мінсоцполітики може видати їм направлення до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей,служб у справах дітей обласних,Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для ознайомлення з інформацією про дітей,які перебувають на регіональному обліку,або призначити дату наступного ознайомлення з інформацією про дітей,які перебувають на централізованому обліку.

53. Ознайомлення громадян України,які проживають за межами України,іноземців,кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей,які можуть бути усиновлені,та видачу їм направлень для знайомства з дитиною здійснює виключно Мінсоцполітики.

Іноземцям надається інформація про дітей,які проживають (перебувають) в дитячих або інших закладах незалежно від форми власності та підпорядкування закладу,досягли віку п'яти років та більше року перебувають на централізованому обліку,якщо інше не передбачено законодавством.

Інформація про дітей,які менше року перебувають на централізованому обліку,а також дітей,які не досягли віку п'яти років,надається іноземцям,якщо кандидат в усиновлювачі є родичем дитини,дитина страждає на хворобу,внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань,кандидати в усиновлювачі бажають усиновити усіх рідних братів і сестер в одну сім'ю,якщо хоча б один з них досяг віку п'яти років і більше року перебуває на обліку в Мінсоцполітики.

Іноземцям,які бажають усиновити братів або сестер раніше усиновленої ними дитини,надається інформація про усіх рідних братів і сестер раніше усиновленої ними дитини,які перебувають на централізованому обліку.

Громадянам України,які проживають за межами України,надається інформація про дітей,які перебувають на централізованому обліку,незалежно від віку дітей та строку їх перебування на такому обліку.

Подружжю,один з якого є громадянином України,а другий - іноземцем,надається інформація про дітей,які можуть бути усиновлені іноземцями.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014