+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

автор

Частина твору,яка може використовуватися самостійно,у тому числі й оригінальна назва твору,розглядається як твір і охороняється.

Об'єкти,що не охороняються

Не є об'єктом авторського права:

а) повідомлення про новини дня або поточні події,що мають характер звичайної прес-інформації;

б) твори народної творчості (фольклор);

в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного,законодавчого,адміністративного характеру (закони,укази,постанови,судові рішення,державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

г) державні символи України,державні нагороди;символи і знаки органів державної влади,Збройних Сил України та інших військових формувань;символіка територіальних громад;символи та знаки підприємств,установ та організацій;

д) грошові знаки;

е) розклади руху транспортних засобів,розклади телерадіопередач,телефонні довідники та інші аналогічні бази даних,що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право,право особливого роду).

Проекти офіційних символів і знаків,зазначених у пунктах "г" і "д" частини першої цієї статті,до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно Закону., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014