+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Міністерство доходів і зборів України

Організаційна структура податкових органів є одним з основних засобів створення ефективних технологій адміністрування податків. Її реалізація повинна забезпечувати виконання Міністерством доходів і зборів України поставлених завдань і досягнення визначених цілей.

Указом Президента України від 24.12.2012,яке вступило в законну силу 3 квітня 2013 року,№ 726/2012 „Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” реорганізовано Державну податкову службу України та Державну митну службу в Міністерство доходів і зборів України.

Міндоходів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади виконує ряд завдань,визначених у Положенні Про Міністерство доходів і зборів України,затверджених Указом Президентом України від 18.03.2013 № 141/2013,зокрема забезпечує формування єдиної державної податкової,державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів,митних платежів,здійснює контроль за додержанням податкового і митного законодавства. Міндоходів України очолює Міністр,який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

З метою організації своєї діяльності Міндоходів України організовує роботу Міністерства,його територіальних органів,підприємств,установ та організацій,що належать до сфери його управління;здійснює добір кадрів в апарат Міндоходів України та на керівні посади в територіальних органах Міндоходів України,на підприємствах,в установах та організаціях,що належать до сфери його управління

Міндоходів координує діяльність своїх територіальних органів та організовує їх взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування.

Міндоходів України для виконання покладених на нього завдань має право:проводити відповідно до законодавства перевірки платників податків (крім Національного банку України) і звірки,у тому числі після проведення процедур митного контролю та митного оформлення,також уповноважене під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб,у посадових осіб платників податків - юридичних осіб та платників єдиного внеску перевіряти документи,що посвідчують особу;

- отримувати безоплатно від платників податків,у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій,у порядку,визначеному законодавством,інформацію,довідки,копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність,отримані доходи,видатки платників податків та іншу інформацію,пов'язану з обчисленням та сплатою податків,єдиного внеску,інших платежів,про дотримання вимог законодавства,здійснення контролю за яким покладено на Міндоходів України,а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах,визначених законом;

- вимагати від керівників та відповідних посадових осіб фізичних і юридичних осіб - платників податків,які перевіряються,припинення дій,що перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами Міндоходів України;

- порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб,винних у порушенні податкового,митного,бюджетного законодавства та законодавства про єдиний внесок;

- одержувати від органів виконавчої влади необхідну інформацію,пов'язану з обчисленням та сплатою податків,інших платежів,у випадках,передбачених законодавством,а також відомості,необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств,установ та організацій усіх форм власності;

- приймати рішення про відстрочення,розстрочення грошових зобов'язань та/або податкового боргу;

- стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та інших платежів,та ін.

Такі повноваження Міністерство доходів та зборів України здійснює безпосередньо та через територіальні органи.

Міндоходів наділено повноваженнями в сфері адміністративного оскарження рішень податкових органів. Звернення платників податків,такі як скарги на податкові повідомлення-рішення,слід адресувати до Міністерства доходів та зборів України.

Тому,якщо щодо Вас порушено справу стосовно вчинення порушення податкового чи митного законодавства або безпідставно,на Вашу думку,направлено податкове – повідомлення про сплату штрафу за таке порушення,наші фахівці в області податкового права допоможуть захистити Ваші права та законні інтереси в досудовому та судовому порядку,проконсультують з приводу того,які саме дії необхідно вчинити,щоб не допустити погіршення Вашого економічно-фінансового становища. В ході такої співпраці з професіоналами в даній галузі права,будуть запровадженні всі можливі і неможливі заходи спрямовані на захист Ваших прав та інтересів,зокрема,складені та подані до компетентних органів влади відповідні заяви,складено,у разі необхідності,позовну заяву з правильно сформульованими вимогами,здійснений повний та комплексний судовий супровід Вашої справи,правильно аргументувавши кожну з вимог на підставі зібраної всієї доказової бази.

Територіальні органи Міндоходів України

До територіальних органів Міндоходів України,які мають статус юридичних осіб публічного права,належать його територіальні органи в Автономній Республіці Крим,областях,містах Києві та Севастополі,міжрегіональні територіальні органи (повноваження яких поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць),спеціалізовані департаменти та спеціалізовані органи Міндоходів України,а зазначеним органам підпорядковані - державні податкові інспекції в районах,містах (крім міст Києва та Севастополя),районах у містах,об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції. Так,створені і діють Головні управління Міндоходів в областях,в АР Крим,м. Києві та Севастополі,положення про які затверджує Міністерство доходів і зборів України. Скарги на дії або рішення посадових осіб цих органів подаються до Міністерства доходів і зборів України.

Скаржитися слід у порядку підлеглості,починаючи з податкового органу того рівня,в компетенцію якого входить розгляд відповідних скарг. У разі прийняття контрольним органом рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків такий платник має право звернутися протягом 10 календарних днів,наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги,зі скаргою до контрольного органу вищого рівня. Платник податків одночасно з поданням скарги контрольному органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти контрольному органові,яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення,про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення. Скарги на рішення державної податкової служби в Автономній Республіці Крим,областях,містах Києві та Севастополі,округів подаються до центрального органу виконавчої влади,що реалізує державну податкову політику.

Якщо,на Вашу думку,контрольний орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення,що суперечить чинному податковому,митному законодавству чи виходить за межі своїх повноважень,ми проконсультуємо Вас щодо порядку вчинення дій щодо захисту порушених Ваших прав та законних інтересів,надамо корисні рекомендації з приводу порядку провадження Вашої діяльності,які допоможуть в подальшому уникнути подібних проблем,зокрема щодо правил проведення податкових перевірок.

Під час запровадження певних заходів,про доцільність вчинення яких роз’яснить тільки юрист,що має чималий досвід у вирішенні таких питань,стосовно захисту Ваших прав,можливе використання більш лояльних методів,що матиме характер досудового (адміністративного) порядку. Тобто,наша юридична компанія надає повний правовий супровід адміністративного,судового оскарження податкового повідомлення рішення та інших дій посадових осіб територіальних органів Міністерства доходів і зборів України.

З метою кращого дослідження всіх обставин справи,наші фахівці в галузі права:

- проведуть якісний правовий аналіз документів;

- розроблять правову позицію з податкових спорів;

- складуть та подадуть,у разі необхідності,позовну заяви з податкового спору (апеляційну,касаційну скаргу,відзиви на позовну заяву) та інші документи правового характеру;

- проведуть оскарження податкових повідомлень-рішень,дій посадових осіб у вищестоящих податкових органах і в судах.

Державні податкові інспекції

Державні податкові інспекції у містах,районах,районів у містах,об’єднанні державні податкові інспекції підконтрольні територіальним органам в Автономній Республіці Крим,областях,містах Києві та Севастополі,міжрегіональним територіальним органам Міндоходів України.

Посадові особи контролюючого органу,зокрема,здійснюють адміністрування податків,зборів,платежів;формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників податків,Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб,реєстри,ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи;забезпечують виконання функцій та повноважень,покладених на підрозділи податкової міліції та ін.,визначені ст. 19 1 ПК України.

Якщо платник податків вважає,що орган державної податкової служби неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення,що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючих органів,встановлених Податковим кодексом України або іншими законами України,такий платник податків має право звернутися до органу виконавчої влади,що реалізує державну податкову політику,вищого рівня зі скаргою про перегляд цього рішення,яка подається у письмовій формі з належним чином засвідченими копіями документів,розрахунками та доказами,які платник податків вважає за потрібне надати.

Подання Скарги на рішення органів державної податкової служби районного рівня подаються до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим,областях,містах Києві та Севастополі. Не підлягає оскарженню платником податків податкове зобов’язання,самостійно визначене платником податків у податковій декларації (розрахунку). Якщо питання,порушені у скарзі,одержаній органом державної податкової служби,не належать до компетенції органів державної податкової служби,то така скарга в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі,про що повідомляється особі,яка подала скаргу.

Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових служб в Автономній Республіці Крим,містах Києві та Севастополі,областях,округах (на два і більше регіони).

Скарги на рішення державних податкових служб в Автономній Республіці Крим,містах Києві та Севастополі,областях,округах (на два і більше регіони) подаються до центрального органу виконавчої влади,що реалізує державну податкову політику.

Скарга може стосуватись не тільки оспорювання отриманого податкового повідомлення – рішення,а й щодо визнання протиправними дій податкових органів щодо внесення до інформаційних баз відомостей про результати проведеної перевірки та зобов’язання вчинити дії,направлених на вилучення з баз даних інформації або частини інформації про результати проведеної перевірки. Платникам податків не рекомендується ігнорувати факт складання контролюючим органом акта за результатами перевірки,навіть якщо на його підставі не винесено податкове повідомлення-рішення.

Спеціалісти в сфері захисту прав та законних інтересів в податковому законодавстві допоможуть Вам розробити правильну схему такого захисту,в результаті чого суб’єкт господарювання зможе домогтися вилучення неправомірних висновків акта перевірки,а це у свою чергу дозволить залишити за собою статус добросовісного платника і контрагента. Також треба мати на увазі те,що не виключено факт того,що платник зможе використати отримане рішення суду в якості приюдиційного,якщо контролюючий орган колись все-таки вирішить винести податкове повідомлення-рішення за епізодами,які вже розглядались в оскаржуваному акті. Тобто,на перший погляд,лояльна налаштованість посадових осіб податкових контролюючих органів щодо закріпленого певного порушення податкового законодавства у відповідному акті,зовсім не свідчить про відсутність можливості притягнення Вас до відповідальності у майбутньому.

Тому,аби уникнути під час податкової перевірки та після неї погіршення Вашого економічно-фінансового становища,а також Вашої репутації як добросовісного платника податку та контрагента,Вам необхідно скористатись правовою допомогою досвідчених фахівців права,які в процесі співробітництва:

- проконсультують Вас щодо реальних правових ризиків,які можуть негативно вплинути на Вашу діяльність,запропонують та роз’яснять про можливі варіанти захисту порушених Ваших прав та законних інтересів;

- правильно складуть скаргу до компетентних податкових органів при вирішенні проблем у досудовому (адміністративному) порядку;

- у разі необхідності,складуть позовну заяву,здійснять повний та комплексний супровід Вашої справи у судовому процесі,зібравши всю необхідну доказову базу;

нададуть рекомендації щодо запровадження певних заходів,порядку поводження під час податкової перевірки,з метою уникнення в подальшому подібних проблем та


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014