+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки,що не повторюється на всій території України,присвоюється земельній ділянці під час проведення її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу

Зазначення кадастрового номеру земельної ділянки є обов’язковим при укладенні цивільно-правових договорів та визнається їх істотною умовою,тобто умовою,за відсутності якої договір буде вважатися неукладеним.

Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці здійснюють територіальні органи Держземагентства протягом десяти робочих днів. У Києві - Головне управління Держземагентства у м. Києві,у районах – відповідні районні управління.

Для визначення кадастрового номера земельної ділянки замовник документації із землеустрою або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки:

1) заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки;

2) копію державного акту про право власності на земельну ділянку;

3) копію документа,що посвідчує особу набувача права на земельну ділянку або її власника;

4) документацію із землеустрою

5) файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінний файл),який складається на кожну земельну ділянку - можуть сформувати лише організації,які мають відповідні ліцензії щодо оформлення землевпорядної докмуентації.;

6) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера - для юридичної особи;

7) документи про внесення плати за перевірку обмінного файла,здійснення державної реєстрації земельної ділянки,надання витягу з Поземельної книги.

Для розроблення технічної документації виконавцям робіт необхідно надати наступні документи:

1. Копію державного акту на право власності на земельну ділянку;

2. Копію паспорта власника (1,2 сторінки та сторінка прописки);

3. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

4. Копію технічного паспорта на будинок;

5. Нотаріально посвідчену копію документа,що посвідчує право власності на будинок (договір купівлі-продажу,дарування,свідоцтва про право на спадщину).

Територіальний орган Держземагентства протягом трьох робочих днів з дня надходження документів перевіряє:документацію із землеустрою на відповідність умовам надання земельної ділянки щодо її цільового призначення,оцінки,кількісних та якісних характеристик згідно з дозволом на розроблення документації із землеустрою;дані обмінного файла - документації із землеустрою;дані про земельну ділянку - черговому кадастровому плану.

За результатами перевірки територіальний орган Держземагентства:у разі відповідності даних визначає кадастровий номер земельної ділянки та вносить до обмінного файла відомості про кадастровий номер земельної ділянки;складає в електронній (цифровій) формі з використанням автоматизованої системи протокол проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла;передає до державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» - адміністратора автоматизованої системи обмінний файл та протокол проведення перевірки через засоби електрозв'язку.

Датою державної реєстрації земельної ділянки є дата відкриття Поземельної книги. Номером Поземельної книги є кадастровий номер земельної ділянки.

Процедура визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації. Визначення та присвоєння кадастрового номера вказаній земельній ділянці без проведення її державної реєстрації здійснюють територіальні органи Держземагентства протягом двадцяти чотирьох робочих днів.

Для визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці без проведення її державної реєстрації власник (користувач) такої ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держземагентства за місцезнаходженням земельної ділянки:

1) заяву про державну реєстрацію земельної ділянки

2) копії:документа,що посвідчує особу;документа,що посвідчує право на земельну ділянку;копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера),

3) документів про внесення плати за формування обмінного файла,здійснення державної реєстрації земельної ділянки,надання витягу з Поземельної книги.

Посадова особа територіального органу Держземагентства присвоює заяві про державну реєстрацію обліковий номер.

Територіальний орган Держземагентства розглядає протягом трьох робочих днів подані документи та:1) у разі наявності в архіві територіального органу документації із землеустрою відповідних документів і відповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану визначає кадастровий номер земельної ділянки;робить на титульному аркуші документації із землеустрою,плані меж або кадастровому плані земельної ділянки,відомостях про обробку теодолітного ходу та визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки позначку,в якій зазначаються кадастровий номер,дата його визначення,прізвище та ініціали посадової особи,що зробила цю позначку,і ставиться її підпис;створює електронне (цифрове) зображення поданих документів і документації із землеустрою та передає їх адміністратору автоматизованої системи через засоби електрозв'язку.

У разі відсутності в архіві територіального органу документації із землеустрою відповідних документів інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Адміністратор автоматизованої системи протягом 15 робочих днів з дня надходження документів формує обмінний файл,вносить відомості про визначений кадастровий номер земельної ділянки до обмінного файла,проводить перевірку та процедуру приймання обмінного файла;перевіряє кадастровий номер земельної ділянки;складає в електронній формі з використанням автоматизованої системи протокол проведення перевірки в частині відповідності даних;передає до територіального органу Держземагентства обмінний файл та протокол проведення його перевірки.

Територіальний орган Держземагентства протягом п'яти робочих днів після отримання від адміністратора автоматизованої системи обмінного файла та протоколу проведення перевірки:1) перевіряє відповідність даних обмінного файла - документації із землеустрою;даних про земельну ділянку - черговому кадастровому плану;2) вносить дані про результати перевірки до складеного адміністратором автоматизованої системи протоколу проведення перевірки;3) у разі відсутності зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла:присвоює кадастровий номер земельній ділянці з відкриттям Поземельної книги в установленому порядку;повідомляє адміністратора автоматизованої системи про необхідність внесення відомостей до автоматизованої системи;робить на титульному аркуші документації із землеустрою,матеріалах документації із землеустрою,що містять графічне зображення земельної ділянки,документах,що містять відомості про координати поворотних точок меж земельної ділянки,їх частин,обмежень,угідь тощо,позначку,в якій зазначаються кадастровий номер,дати його визначення та присвоєння,внесення даних до автоматизованої системи,прізвище та ініціали посадової особи,що зробила цю позначку,і ставиться її підпис;видає витяг з Поземельної книги із зазначенням кадастрового номера в установленому порядку та надає його власнику (користувачу) у день звернення разом з протоколом проведення перевірки.

У разі невідповідності даних територіальний орган Держземагентства інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надає йому протокол проведення перевірки., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014