+Добавить недвижимость
» Законы и нормативные акты
» Шаблоны договоров
» Юридические статьи
» ОВИР

ПАРТНЕРЫ
Адвокатское и риелторское объединение Украины Страховка киев дешево, ГО Каско, Все виды страхования  Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи, риелторы, юрист по недвижимости

Перечень действующих ГСН в Украине

Перелік діючих ДБН України

1. ДБН А.1.1-1–93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.
2. ДБН А.1.1-1–93. Зміна N 1
3. ДБН А.1.1-1–93. Зміна N 2
4. ДБН А.1.1-2–93. Порядок розробки, вимоги до побудови,викладу та оформлення нормативних документів
5. ДБН А.1.1-3–93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів
6. ДБН А.1.1-4–93. Положення про головну і базову організацію по стандартизації та нормуванню
7. ДБН А.1.1-73-2003. Положение по производственному нормированию расхода материалов в строительстве
8. ДБН А.2.2-1–2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
9. ДБН А.2.2-1–95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків іспоруд. Основні положення проектування. (Скасовано з 01.04.04. згідно нак. Держбуду N 214 від 15.12.03)
10. ДБН Д.1.1-1–2000. Правила определения стоимости строительства
11. ДБН Д.1.1-1–2000. Изменение N2 (утвержд. приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 N 85)
12. ДБН Д.1.1-7–2000. Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины
13. ДБН Д.1.1-7–2000. Изменение N1
14. ДБН Д.1.1-7–2000. Дополнение N1
15. ДБН IV-11-1p Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування
16. ДБН IV-16–96, часть III. Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (скасовано)
17. ДБН IV-16–98, часть I. Правила составления сметной документации и определения базисной расчетной сметной стоитости строительства (с внесенными изменениями N1) (отменен)
18. ДБН IV-16–98, часть I. Дополнение 1 (отменен)
19. ДБН IV-16–98, часть II. Порядок определения стоимости строительства, ремонта жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памятников архитектуры и градостроительства (с внес. изм. N1) (отменен)
20. ДБН IV-16–98, часть II. Дополнение N 1 (отменен)
21. ДБН IV-16–98, часть II. Дополнение N 2 (отменен)
22. ДБН 360-92**. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений."
23. ДБН Д.1.1-4–2000. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЭСНр)
24. ДБН Д.2.4-1–2000. Сборник 1. Земляные работы
25. ДБН Д.2.4-2–2000. Сборник 2. Фундаменты
26. ДБН Д.2.4-3–2000. Сборник 3. Стены
27. ДБН Д.2.4-4–2000. Сборник 4. Перекрытия
28. ДБН Д.2.4-5–2000. Сборник 5. Перегородки
29. ДБН Д.2.4-6–2000. Сборник 6. Проемы
30. ДБН Д.2.4-7–2000. Сборник 7. Полы
31. ДБН Д.2.4-8–2000. Сборник 8. Крыши, кровли
32. ДБН Д.2.4-9–2000. Сборник 9. Лестницы, крыльца
33. ДБН Д.2.4-10-2000. Сборник 10. Печные работы
34. ДБН Д.2.4-11-2000. Сборник 11. Штукатурные работы
35. ДБН Д.2.4-12-2000. Сборник 12. Малярные работы
36. ДБН Д.2.4-13-2000. Сборник 13. Стекольные, обойные и облицовочные работы
37. ДБН Д.2.4-14-2000. Сборник 14. Лепные работы
38. ДБН Д.2.4-15-2000. Сборник 15. Внутренние сантехнические работы
39. ДБН Д.2.4-16-2000. Сборник 16. Наружные инженерные сети
40. ДБН Д.2.4-17-2000. Сборник 17. Электромонтажные работы
41. ДБН Д.2.4-18-2000. Сборник 18. Благоустройство
42. ДБН Д.2.4-19-2000. Сборник 19. Изоляционные работы
43. ДБН Д.2.4-20-2000. Сборник 20. Прочие ремонтно-строительные работы
44. Изменения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 124 от 17.05.01)
45. Изменения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 230 от 30.12.03)
46. Изменение N2 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 13 от 21.01.05)
47. ДБН А.2.2-2–96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва
48. ДБН А.2.2-3–2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
49. ДБН А.2.2-3–2004 Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства
50. ДБН А.2.2-3–2004 Редакційна поправка
51. ДБН А.2.2-3–97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (Втратив силу з 01.07.04 згідно нак. Держбуду N 8 від 20.01.04)
52. ДБН А.2.2-4–2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд
53. ДБН А.2.3-1–99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення
54. ДБН А.2.3-1–99. Зміна N 1
55. ДБН А.2.3-1–99. Зміна N 2
56. ДБН А.2.3-1–99. Зміна N 3
57. ДБН А.2.3-1–99. Зміна N 4
58. ДБН А.3.1-1–93. Атестація працівників органів державного архітектурно-будівельного контролю України
59. ДБН А.3.1-2–93. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (скасовано)
60. ДБН А.3.1-3–94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення.
61. ДБН А.3.1-3–94. Зміна N 1
62. ДБН А.3.1-3–94. Зміна N 2
63. ДБН А.3.1-3–94. Зміна N 3
64. ДБН А.3.1-4–95. Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об'єкт, що вводиться в експлуатацію (скасовано)
65. ДБН А.3.1-5–96. Організація будівельного виробництва
66. Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5–96 Організація будівельного виробництва" ч.1 Технологічна та виконавча документація
67. ДБН А.3.1-7–96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів
68. Посібник до ДБН А.3.1-7–96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів
69. ДБН А.3.1-8–96. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
70. ДБН А.3.1-9–00. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання
71. ДБН Б.1.1-4–2002. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования
72. ДБН Б.1.1-4–2002. Зміна (без номера)
73. ДБН Б.1-1–93. СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів
74. ДБН Б.1-2–95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України
75. ДБН Б.1-3–97. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів
76. ДБН Б.2.4-1–94. Планування і забудова сільських поселень
77. ДБН Б.2.4-1–94. Зміна N 1
78. ДБН Б.2.4-2–94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень
79. ДБН Б.2.4-3–95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств
80. ДБН Б.2.4-4–97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств
81. ДБН В.1.1-1–94. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах
82. ДБН В.1.1-7–2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва
83. ДБН В.1.2-1–95. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд їх частин та конструктивних елементів (українською та російською мовами)
84. ДБН В.1.4–0.01–97. СРББ. Основні положення
85. ДБН В.1.4–0.02–97. СРББ. Типовi документи
86. ДБН В.1.4–1.01–97. СРББ. Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi
87. ДБН В.1.4–2.04–97. СРББ. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва
88. ДБН В.1.1-3–97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
89. ДБН В.1.1-5–00. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 1. Будинки і споруди на підроблюваних територіях)
90. ДБН В.1.1-5–00. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 2. Будинки і споруди на просідаючих грунтах)
91. ДБН В.2.2-1–95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва
92. ДБН В.2.2-2–95. Будинки і споруди. Теплиці та парники
93. ДБН В.2.2-3–97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів
94. ДБН В.2.2-3–97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. Зміна N1
95. ДБН В.2.2-4–97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
96. ДБН В.2.2-4–97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. Зміна N1
97. ДБН В.2.2-5–97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони
98. ДБН В.2.2-7–98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин
99. ДБН В.2.2-7–98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Зміна N1
100. ДБН В.2.2-8–98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна
101. ДБН В.2.2-8–98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. Поправки
102. ДБН В.2.2-8–98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. Зміна N1
103. ДБН В.2.2-9–99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
104. ДБН В.2.2-9–99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 1
105. ДБН В.2.2-9–99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 2
106. ДБН В.2.2-9–99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 3
107. ДБН В.2.2-10-01. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения
108. ДБН В.2.2-10-01. Заклади охорони здоров'я. Зміна N1
109. ДБН В.2.2-11-02. Предприятия бытового обслуживания. Основные положения
110. ДБН В.2.2-13-03. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (українською мовою)
111. ДБН В.2.2-13-03. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (на русском языке)
112. ДБН В.2.3-4–2000. Автомобильные дороги. (На русском языке)
113. ДБН В.2.3-4–2000. Автомобільні дороги. (Українською мовою)
114. ДБН В.2.3-4–2000. Зміна N 1
115. ДБН В.2.3-4–2000. Зміна N 2
116. ДБН В.2.3-4–2000. Зміна N 3
117. ДБН В.2.3-5–2001. Улицы и дороги населенных пунктов
118. ДБН В.2.3-5–2001. Вулиці та дороги населених пунктів
119. ДБН В.2.3-6–2002. Мосты и трубы. Обследование и испытание
120. ДБН В.2.3-7–2003. Споруди транспорту. Метрополітени
121. ДБН В.2.3-8–2003. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей
122. ДБН В.2.4-1–99. Меліоративні системи та споруди
123. ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд
124. ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж
125. ДБН В.2.5-20-2001. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение
126. ДБН В.2.5-22-2002. Наружные сети горячего водоснабжения и водяного отопления с использованием труб из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой
127. ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення
128. ДБН В.2.5-24-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення
129. ДБН В.2.6-14-97. Аннотация к рекомендациям
130. ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 и 3. Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений (на русском языке)
131. ДБН В.2.6-14-97. Покрытия зданий и сооружений. Изменение N 2 (Действие приостановлено)
132. ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 і 3. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд (українською мовою)
133. ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд. Зміна N1
134. ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд. Зміна N2 (Дію призупинено)
135. ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд. Зміна N3
136. ДБН В.2.6-22-01. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей
137. ДБН В.2.6-6–95. Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи "ПЛАСТБАУ"
138. ДБН В.2.7-31-95. Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію
139. ДБН В.2.7-64-97. Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах
140. ДБН В.2.8-11-99. Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів
141. ДБН В.2.8-12-00. Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві
142. ДБН В.2.8-12-00. Поправка
143. ДБН В.2.8-12-00. Зміна N1
144. ДБН В.2.8-13-00. Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин
145. ДБН В.2.8-14-00. Правила зберігання будівельних машин
146. ДБН В.2.8-1–96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінки їх технічного рівня
147. ДБН В.2.8-1–96. Поправка
148. ДБН В.2.8-2–95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок здійснення.
149. ДБН В.2.8-3–95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин
150. ДБН В.2.8-4–96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги.
151. ДБН В.2.8-5–96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях
152. ДБН В.2.8-6–96. Будівельна техніка, оснастка, інвентер та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових
153. ДБН В.2.8-7–96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва
154. ДБН В.2.8-9–98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги
155. ДБН В.3.1-1–2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд
156. ДБН Г.1-1–93. Порядок визначення вартості розробки нормативних документів
157. ДБН Г.1-7–97. Тимчасові норми розрахунку витрати теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних
158. ДБН Д.2.7–2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
159. ДБН Д.2.7–2000. Дополнение N 2
160. ДБН Д.2.7–2000. Изменение N 1 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов (ДБН Д.2.7-2000)
161. ДБН 79–92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України.
162. ДБН IV-3–97. Збірник норм і розцінок для визначення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (скасовано)
163. ДБН IV-4–97. Збірник кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва (ЗКЦПВ-97) (скасовано)
164. ДБН IV-5–97. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на будівельні конструкції і роботи (скасовано)
165. ДБН IV-6–97. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та розцінок на монтаж устаткування (скасовано)
166. ДБН Г.1-2–93. Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю (українською та російською мовами)
167. ДБН Г.1-3–95. Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних та монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів
168. ДБН Г.1-4–95. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві
169. ДБН Г.1-5–96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем
170. ДБН Г.1-8–2000. Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних
171. ДБН 362–92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації
172. Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. N 119. Про проект остаточної редакції ДБН А.2.2-3–2003 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
173. 7/7–1008 от 04.10.2000 "О применении коэффициентов, приведенных в Ресурсных элементных сметных нормах на строительные работы ДБН Д.2.2-29-99 (Сборник 29 "Туннели и метрополитены").
174. 7/7–350 от 16.04.2002 "О внесении изменений и дополнений в ДБН Д.1.1-1–2000 "Правила определения стоимости строительства"."
175. Витяг з протоколу N 2 засідання НТР від 08.02.95 "Про проект ДБН "Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на оточуюче середовище /ОВОС/ при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування".
176. 6/273 від 21.05.97 "Про правомiрнiсть рiшення Мiжвiдомчої комiсiї при Радi Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим щодо поправок до положень ДБН IV-16–96 (частина II)"
177. 6/514 від 24.10.97 "Про iндекси для визначення базисної кошторисної вартостi будiвельно-монтажних робiт, у випадках їх вiдсутностi в ДБН IV-16–96, частина II, для даного типу житлових будинкiв"
178. 7/513 від 19.10.98 "Щодо реєстрацiї ДБН IV-16–98, частина II, в Мiнiстерствi юстицiї України."
179. Письмо ОАО "КИЕВПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" в ответ на запрос, переданный Госстроем Украины при письме N 2/8–58 от 26.01.05. (Согласно действующим в Украине ДНАОП 0.00–1.32–01 и ДБН В.2.5-23-2003)
180. ДБН 363–92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України.
181. N 8 від 22.01.93 "Про внесення змін і доповнень до державних будівельних норм України" ДБН 360-92
182. N 134 від 10.08.93 "Про затвердження ДБН "Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю"
183. N 135 від 10.08.93 "Про затвердження ДБН "Атестація працівників органів державного архітектурно-будівельного контролю України'
184. N 136 від 10.08.93 "Про затвердження ДБН "Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт"
185. N 183 від 27.10.93 "Про затвердження ДБН "Порядок створення та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів"
186. N 231 від 17.12.93 "Про затвердження змін до ДБН 360–92 "Містобудування.Планування і забудова міських і сільських поселень"
187. N 48 від 05.10.94 "Про затвердження ДБН "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення"
188. N 30 від 28.02.97 "Про затвердження ДБН "Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення"
189. N 70 від 05.05.97 "Про внесення змін до Порядку визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України (ДБН ІV-16–96, част.II)"
190. N 89 від 5.06.97 "Про затвердження ДБН IV-11-1р "Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування"
191. N 41 вiд 18.02.98 "Про затвердження ДБН "Будiвлi i споруди по зберiганню мiнеральних добрив та засобiв захисту рослин" та ДБН "Пiдприємства, будiвлi i споруди по зберiганню та переробцi зерна"
192. N 10 вiд 19.01.99 "Про внесення змiн до ДБН А.3.1-3–94 "Прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв. Основнi положення"
193. N 26 вiд 10.02.99 "Про затвердження змiн та доповнень до Правил складання кошторисної документацiї i визначення базисної та розрахункової вартостi будiвництва (ДБН IV-16–98, ч. 1);…"
194. N 70 від 22.03.99 "Про затвердження "Доповнення до Порядку визначення вартості будівництва (ДБН IU-16–98,ч.II), яка враховує особливості визначення вартості на підприємствах Мінвуглепрому"
195. N 95 вiд 14.04.99 "Про затвердження ДБН "Технiчнi вимоги на ремонт типових пошкоджень металоконструкцiй вантажопiдiймальних кранiв"
196. N 153 від 25.06.99 "Про затвердження ДБН "Меліоративні системи та споруди"
197. N 169 від 15.06.99 "Про затвердження доповнень до Порядку визначення вартості будівництва (ДБН IU-16–98 ч.II)
198. N 179 від 27.07.99 "Про затвердження ДБН "Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж"
199. N 187 від 4.09.99 "Про затвердження ДБН "Громадські будинки і споруди"
200. N 236 вiд 30.09.99 "Про затвердження ДБН "Територiальна дiяльнiсть. Основнi положення"
201. N 237 вiд 1.10.99 "Про затвердження Змiни 1 до ДБН В.2.6-14-95 "Покриття будiвель i споруд"
202. N 239 вiд 4.10.99 "Про внесення змiн до ДБН А.3.1-3–94 "Прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв. Основнi положення"
203. N 289 від 03.12.99 "Про затвердження ДБН "Типові норми втрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві"
204. N 314 від 30.12.99 "Про затвердження ДБН "Будівлі та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах"
205. ДБН Д.1.1-3–99. Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования
206. ДБН Д.2.3-1–99. Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование
207. ДБН Д.2.3-2–99. Сборник 2. Деревообрабатывающее оборудование
208. ДБН Д.2.3-3–99. Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование
209. ДБН Д.2.3-4–99. Сборник 4. Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование
210. ДБН Д.2.3-5–99. Сборник 5. Весовое оборудование
211. ДБН Д.2.3-6–99. Сборник 6. Теплосиловое оборудование
212. ДБН Д.2.3-7–99. Сборник 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
213. ДБН Д.2.3-8–99. Сборник 8. Электротехнические установки
214. ДБН Д.2.3-9–99. Сборник 9. Электрические печи
215. ДБН Д.2.3-10-99. Сборник 10. Оборудование связи
216. ДБН Д.2.3-11-99. Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
217. ДБН Д.2.3-12-99. Сборник 12. Технологические трубопроводы
218. ДБН Д.2.3-13-99. Сборник 13. Оборудование атомных электрических станций
219. ДБН Д.2.3-14-99. Сборник 14. Оборудование прокатных производств
220. ДБН Д.2.3-15-99. Сборник 15. Оборудование для очистки газов
221. ДБН Д.2.3-16-99. Сборник 16. Оборудование предприятий черной металлургии
222. ДБН Д.2.3-17-99. Сборник 17. Оборудование предприятий цветной металлургии
223. ДБН Д.2.3-18-99. Сборник 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
224. ДБН Д.2.3-19-99. Сборник 19. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности
225. ДБН Д.2.3-20-99. Сборник 20. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте
226. ДБН Д.2.3-21-99. Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей
227. ДБН Д.2.3-22-99. Сборник 22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений
228. ДБН Д.2.3-23-99. Сборник 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности
229. ДБН Д.2.3-24-99. Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов
230. ДБН Д.2.3-25-99. Сборник 25. Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
231. ДБН Д.2.3-26-99. Сборник 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности
232. ДБН Д.2.3-27-99. Сборник 27. Оборудование предприятий полиграфической промышленности
233. ДБН Д.2.3-28-99. Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности.
234. ДБН Д.2.3-29-99. Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий
235. ДБН Д.2.3-30-99. Сборник 30. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
236. ДБН Д.2.3-31-99. Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии
237. ДБН Д.2.3-32-99. Сборник 32. Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи
238. ДБН Д.2.3-33-99. Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности
239. ДБН Д.2.3-34-99. Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
240. ДБН Д.2.3-35-99. Сборник 35. Оборудование сельскохозяйственных производств
241. ДБН Д.2.3-36-99. Сборник 36. Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
242. ДБН Д.2.3-37-99. Сборник 37. Контроль качества сварных соединений
243. ДБН Д.2.3-38-99. Сборник 38. Оборудование общего назначения
244. ДБН Д.2.3-39-99. Сборник 39. Монтаж электрооборудования и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств.
245. ДБН Д.1.1-3–99 Дополнение 1, ДБН Д.2.3–99 Дополнение 3
246. ДБН Д.1.1-3–99 Дополнение 2, ДБН Д.2.3–99 Дополнение 4
247. ДБН Д.2.3–99. Изменение N 1
248. ДБН Д.1.1-6–2000. Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы
249. ДБН Д.2.6-1–2000. Сборник 1. Электротехнические устройства
250. ДБН Д.2.6-2–2000. Сборник 2. Автоматизированные системы управления
251. ДБН Д.2.6-3–2000. Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
252. ДБН Д.2.6-4–2000. Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование
253. ДБН Д.2.6-5–2000. Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование
254. ДБН Д.2.6-6–2000. Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки
255. ДБН Д.2.6-7–2000. Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование
256. ДБН Д.2.6-8–2000. Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование
257. ДБН Д.2.6-9–2000. Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации
258. ДБН Д.1.1-5–2001. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи
259. ДБН Д.2.5-1–2001. Збірник 1. Архітектурно-археологічні і земляні роботи в зонах пам'яток історії і культури
260. ДБН Д.2.5-2–2001. Збірник 2. Реставрація і відтворення конструкцій з бутового каменю
261. ДБН Д.2.5-3–2001. Збірник 3 Реставрація і відтворення цегельних кладок
262. ДБН Д.2.5-4–2001. Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю.
263. ДБН Д.2.5-5–2001. Збірник 5. Реставрація і заміна дерев'яних деталей і конструктивних елементів
264. ДБН Д.2.5-6–2001. Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель
265. ДБН Д.2.5-1–2001. Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів
266. ДБН Д.2.5-8–2001. Збірник 8. Штукатурні роботи
267. ДБН Д.2.5-9–2001. Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром
268. ДБН Д.2.5-10-2001. Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер'єрів
269. ДБН Д.2.5-11-2001. Збірник 11. Реставрація і відтворення облицювань керамічними кахлями
270. ДБН Д.2.5-12-2001. Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору
271. ДБН Д.2.5-13-2001. Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву
272. ДБН Д.2.5-14-2001. Збірник 14. Реставрація і відтворення виробів з цінних порід дерева і стильних меблів (музейних)
273. ДБН Д.2.5-15-2001. Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог
274. ДБН Д.2.5-16-2001. Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів
275. ДБН Д.2.5-17-2001. Збірник 17. Карбувальні, вибивні, видавлювальні роботи
276. ДБН Д.2.5-18-2001. Збірник 18. Реставрація інкрустованих поверхонь
277. ДБН Д.2.5-19-2001. Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів
278. ДБН Д.2.5-20-2001. Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти
279. ДБН Д.2.5-21-2001. Збірник 21. Різні роботи
280. ДБН Д.2.5-22-2001. Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів
281. ДБН Д.2.5-23-2001. Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер
282. ДБН Д.2.5-24-2001. Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом
283. ДБН Д.2.5-25-2001. Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок
284. Рішення N 9 НТР від 16.02.2001. Про внесення Змін N2 в ДБН А.2.3-1–99 "Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення"
285. Рішення N 12 НТР від 06.03.2001. Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.2–99 та ДБН Д.2.3-99
286. Рішення N 15 НТР від 14.03.2001. Про проект ДБН "Вулиці та дороги населених пунктів"
287. Рішення N 21 НТР від 12.04.2001. Про проект ДБН "Газопостачання"
288. Рішення N 23 НТР від 12.04.2001. Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3–2001 "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
289. Рішення N 24 НТР від 23.04.2001. Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.4-2000
290. Рішення N 27 НТР від 16.05.2001. Про посібник до ДБН Г.1-7–97 "Тимчасові норми розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли і каменів керамічних"
291. Рішення N 29 НТР від 17.05.2001. Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.4–2000; ДБН Д.2.7-2000
292. Рішення N 30 НТР від 17.05.2001. Про доповнення до ДБН Д.2.4-16-2000
293. Рішення N 32 НТР від 13.06.2001. Про проект зміни N 10 державних будівельних норм ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"
294. Рішення N 33 НТР від 13.06.2001. Про проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"
295. Рішення N 38 НТР від 18.07.2001. Про схвалення Зміни N 1 ДБН В.2.2-9-99
296. Рішення N 41 НТР від 8.08.2001. Про проект нової редакції ДБН "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
297. Рішення N 42 НТР від 8.08.2001. Про проект ДБН "Улаштування покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей".
298. Рішення N 46 НТР від 20.08.2001. Про Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.2.5-2001) та Вказівки щодо застосування рес-них елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.1.1-5-200
299. Рішення N 47 НТР від 29.08.2001. Про проект ДБН "Улаштування покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей"
300. Рішення N 59 НТР від 26.10.2001. Про Доповнення до ДБН Д.2.2-5–99 (групи 74 і 75)
301. Рішення N 60 НТР від 5.11.2001. Про зміну N 2 ДБН В.2.3-4–2000 "Автомобільні дороги"
302. Рішення N 68 НТР від 28.11.2001. Про доповнення N 2 до ДБН Д.1.1-1-2000
303. Рішення N 3 НТР від 8.02.2002. Про Доповнення N 2 до ДБН Д.2.7-2000
304. Рішення N 6 НТР від 8.02.2002. Про проект ДБН "Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування"
305. Рішення N 8 НТР від 21.02.2002. Про Доповнення N 2 (ДБН Д.2.3-8–99; ДБН Д.2.3-12-99)
306. Рішення N 14 НТР від 11.03.2002. Про Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-2–99, Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-3–99, Доповнення N 2 до ДБН Д.2.2–99, Доповнення N 3 до ДБН Д.2.3-99
307. Рішення N 16 НТР від 13.03.2002. Про проект ДБН "Метрополітени"
308. Рішення N 23 НТР від 12.04.2002. Про проект ДБН "Мости та труби. Обстеження і випробування"
309. Рішення N 27 НТР від 26.04.2002. Про Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1–2000 "Правила визначення вартості будівництва"
310. Рішення N 29 НТР від 26.04.2002. Про зміну N 2 до ДБН В.2.6-14-97 "Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд"
311. Рішення N 33 НТР від 07.05.2002. Про Зміну N 3 ДБН В.2.3-4–2000 "Автомобільні дороги"
312. Рішення N 4 НТР від 03.10.2002. Про проект ДБН В.1.1- −2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва"
313. Рішення N 14 НТР від 25.10.2002. Про проект ДБН А.1.1- −2002 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві"
314. Рішення N 18 НТР від 22.11.2002. Про проект ДБН "Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд"
315. Рішення N 19 НТР від 22.11.2002. Про Доповнення N 1 (до ДБН Д.1.1-4-2000), Доповнення N 5 (до ДБН Д.2.4-2000), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.2-99), Доповнення N 2 (до ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення N 4 (до ДБН Д.2.3-99), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.7-2000)
316. Рішення N 32 НТР від 20.02.2003. Про зміну N 1 ДБН Д.1.1-1-2000
317. Рішення N 36 НТР від 27.03.2003. Про проект ДБН "Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд"
318. Рішення N 45 НТР від 16.05.2003. Про проект ДБН "Електрична кабельна система опалення"
319. Рішення N 48 НТР від 12.06.2003. Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1–2000 та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000
320. Рішення N 49 НТР від 12.06.2003. Про проект ДБН В.2.3-…-2003 "Метрополітени"
321. Рішення N 60 НТР від 11.07.2003. Про проект ДБН "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"
322. Рішення N 66 НТР від 15.08.2003. Про проект ДБН А.2.2-1–2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування"
323. Рішення N 67 НТР від 15.08.2003. Про проект ДБН "Розміщення і проектування полігонів твердих побутових відходів. Основні положення проектування"
324. Рішення N 74 НТР від 12.09.2003. Про проект ДБН "Будинки і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції"
325. Рішення N 80 НТР від 10.10.2003. Про проект ДБН "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди"
326. Рішення N 83 НТР від 10.10.2003. Про Зміну N 1 ДБН В.2.8-12-2000
327. Рішення N 87 НТР від 04.12.2003. Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-9–99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"
328. Рішення N 89 НТР від 09.12.2003. Про проект ДБН А.2.2-1–2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування"
329. Рішення N100 НТР від 26.12.2003. Про Зміну N 1 ДБН Д.2.5–2001, Зміну N 1 ДБН Д.2.4–2000, Зміну N 1 ДБН Д.2.7–2000, Зміну N 1 ДБН Д.2.2-99
330. Рішення N 8 НТР від 09.03.2004. Про Зміну N 1 ДБН Д.2.3–99, Зміну N 2 ДБН Д.2.2-99
331. Рішення N 23 НТР від 12.05.2004. Про проект ДБН "Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними"
332. Рішення N 55 НТР від 12.11.2004. Про Зміну N 3 державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000
333. Рішення N 61 НТР від 12.11.2004. Про розгляд проекту державних будівельних норм ДБН "Житлові будинки та комплекси"
334. Рішення N 64 НТР від 12.11.2004. Про проект державних будівельних норм ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України"
335. Рішення N 1 НТР від 12.01.2005. Про зміну N 2 ДБН Д.2.4-3-2000
336. Порядок определения накладных расходов в разделе 4 ДБН Д.1.1-1–2000 (Правил определения стоимости строительства)
337. ДБН В.1.4–2.01–97. СРББ. Посібник
338. N 66 від 7.04.2000 "Про затвердження ДБН "Автомобільні дороги"
339. N 108 від 23.05.2000 "Про Зміну N 3 ДБН А.3.1-3–94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення"
340. N 143 від 30.06.2000 "Про затвердження Зміни N1 ДБН 1.1.1-93"
341. N 174 от 27.08.2000 "Об утверждении правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000)
342. N 201 від 14.09.2000 "Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-1-2000 — ДБН Д.2.4-20-2000) та вказівок щодо їх застосуваня (ДБН Д. 1.1-4-2000)"
343. N 220 от 04.10.2000 "Об утв. Ресурсных эл. см. норм на пусконаладочные работы (ДБН Д.2.6-1-2000 — ДБН Д.2.6-9-2000), указаний по их применению (ДБН Д.1.1-6-2000) и Особенностей определения стоимости пусконаладочных работ (Доп.N 1 к ДБН Д.1.1-1-2000
344. N 225 від 05.10.2000 "Про затвердження ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (ДБН Д.2.7-2000)"
345. N 285 від 14.12.2000 "Про затвердження Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (ДБН Д.1.1-7-2000)"
346. N 2 від 04.01.2001 "Про затвердження ДБН "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я"
347. N 52 від 12.03.2001 "Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.2–99 та ДБН Д.2.3-99"
348. N 94 від 13.04.2001 "Про затвердження змін та доповнень до ДБН Д.2.4-2000"
349. N 123 от 17.05.2001 "Об утверждении дополнения к ДБН Д.2.4-16-2000" (с приложением)
350. N 124 від 17.05.2001 "Про затвердження змін та доповнень до ДБН Д.2.4–2000; ДБН Д.2.7-2000"
351. N 151 від 25.07.2001 "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-9-99"
352. N 168 від 21.08.2001 "Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.2.5-2001) та вказівок щодо їх застосування (ДБН Д.1.1-5-2001)"
353. N 184 від 14.09.2001 "Про затвердження ДБН "Улаштування покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей "
354. N 205 від 31.10.2001 "Про затвердження Доповнення до ДБН Д.2.2-5–99 (групи 74 і 75)"
355. N 208 від 5.11.2001 "Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.3-4–2000 "Автомобільні дороги"
356. N 216 від 30.11.2001 "Про затвердження Доповнення N 2 до ДБН Д.1.1-1-2000"
357. N 24 від 31.01.2002 "Про затвердження ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування"
358. N 35 від 15.02.2002 "Про затвердження Доповнення N 2 до ДБН Д.2.7-2000"
359. N 41 від 22.02.2002 "Про затвердження Доповнення N 2 (ДБН Д.2.3-8–99; ДБН Д.2.3-12-99)"
360. N 45 від 01.03.2002 "Про затвердження ДБН "Підприємства побутового обслуговування"
361. N 48 від 11.03.2002 "Про затвердження Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-2–99, Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-3–99, Доповнення N 2 до ДБН Д.2.2–99, Доповнення N 3 до ДБН Д.2.3-99"
362. N 80 від 07.05.2002 "О Дополнении N 3 к ДБН Д. 1.1-1–2000 "Правила определения стоимости строительства"
363. N 86 від 07.05.2002 "Про затвердження Зміни N 3 ДБН В.2.3-4–2000 "Автомобільні дороги"
364. N 7 від 10.07.2002 "Про затвердження Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-7-2000"
365. N 22 від 31.07.2002 "Про призупинення дії додатка В ДБН В.2.6.-22-2001"
366. N 43 від 11.09.2002 "Про внесення змін до ДБН Б.1.1-4-2002"
367. N 85 від 02.12.2002 "Про затвердження ДБН "Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промисловості будинків та споруд" і порядок уведення його в дію"
368. N 88 від 03.12.2002 "Про затвердження ДБН "Пожежна безпека об'єктів будівництва" і порядок уведення його в дію"
369. N 92 від 06.12.2002 "Про затвердження Доповнення N 1 (до ДБН Д.1.1-4-2000), Доповнення N 5 (до ДБН Д.2.4-2000), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.2-99), Доповнення N 2 (до ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення N 4 (до ДБН Д.2.3-99), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.7-2
370. N 93 від 09.12.2002 "Щодо приведення Додатка В ДБН В.2.6-22-2001 до вимог чинного законодавства"
371. N 3 від 24.01.2003 "Про призупинення дії Зміни N 2 ДБН В.2.6-14-97"
372. N 16 від 25.02.2003 "Про затвердження зміни N 1 ДБН Д.1.1-1-2000"
373. N 84 від 13.06.2003 "Про затвердження державних будівельних норм ДБН А.2.2-4-2003"
374. N 85 від 17.06.2003 "Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1–2000 та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000"
375. N 150 від 29.08.2003 "Про затвердження ДБН А.1.1-73-2003 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві"
376. N 178 від 30.10.2003 "Про затвердження ДБН "Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції"
377. N 194 від 24.11.2003 "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.8-12-2000"
378. N 214 від 15.12.2003 "Щодо затвердження ДБН А.2.2-1–2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування"
379. N 230 від 30.12.2003 "Про затвердження Зміни N 1 ДБН Д.2.5–2001, Зміни N 1 ДБН Д.2.4–2000, Зміни N 1 ДБН Д.2.7–2000, Зміни N 1 ДБН Д.2.2-99"
380. N 8 від 20.01.2004 "Про затвердження ДБН А 2.2-3–2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
381. N 41 від 10.03.2004 "Про затвердження Зміни N 1 ДБН Д.2.3–99, Зміни N 2 ДБН Д.2.2-99"
382. N 195 від 21.10.2004 "Про затвердження змін до нормативних документів у зв'язку із введенням в дію ДБН В. 1.1-7–2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" і порядок введення їх в дію"
383. N 217 від 16.11.2004 "Про затвердження зміни N 3 державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000"
384. N 13 від 21.01.2005 "Про затвердження зміни N 2 ДБН Д.2.4-3-2000"
385. СНиП 3.06.07–86. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. (Заменен на ДБН В.2.3-6-2002)
386. ДБН Д.1.1-2–99. Указания по применению ресурсных элементных норм на строительные работы
387. ДБН Д.2.2-1–99. Сборник 1. Земляные работы.
388. ДБН Д 2.2-2–99. Сборник 2. Горновскрышные работы
389. ДБН Д.2.2-3–99. Сборник 3. Буровзрывные работы
390. ДБН Д.2.2-4–99. Сборник 4. Скважины
391. ДБН Д.2.2-5–99. Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов
392. ДБН Д.2.2-6–99. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
393. ДБН Д.2.2-7–99. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные
394. ДБН Д.2.2-8–99. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков
395. ДБН Д.2.2-9–99. Сборник 9. Металлические конструкции
396. ДБН Д.2.2-10-99. Сборник 10. Деревянные конструкции
397. ДБН Д.2.2-11-99. Сборник 11. Полы
398. ДБН Д.2.2-12-99. Сборник 12. Кровли
399. ДБН Д.2.2-13-99. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
400. ДБН Д.2.2-14-99. Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве
401. ДБН Д.2.2-15-99. Сборник 15. Отделочные работы
402. ДБН Д.2.2-16-99. Сборник 16. Трубопроводы внутренние
403. ДБН Д.2.2-17-99. Сборник 17. Водопровод и канализация — внутренние устройства
404. ДБН Д.2.2-18-99. Сборник 18. Отопление — внутренние устройства
405. ДБН Д.2.2-19-99. Сборник 19. Газоснабжение — внутренние устройства
406. ДБН Д.2.2-20-99. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха
407. ДБН Д.2.2-21-99. Сборник 21. Электроосвещение зданий
408. ДБН Д.2.2-22-99. Сборник 22. Водопровод — наружные сети
409. ДБН Д.2.2-23-99. Сборник 23. Канализация — наружные сети
410. ДБН Д.2.2-24-99. Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети
411. ДБН Д.2.2-25-99. Сборник 25. Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов
412. ДБН Д.2.2-26-99. Сборник 26. Теплоизоляционные работы
413. ДБН Д.2.2-27-99. Сборник 27. Автомобильные дороги
414. ДБН Д.2.2-28-99. Сборник 28. Железные дороги
415. ДБН Д.2.2-29-99. Сборник 29. Тоннели и метрополитены
416. ДБН Д.2.2-30-99. Сборник 30. Мосты и трубы
417. ДБН Д.2.2-31-99. Сборник 31. Аэродромы
418. ДБН Д.2.2-32-99. Сборник 32. Трамвайные пути
419. ДБН Д.2.2-33-99. Сборник 33. Линии электропередачи
420. ДБН Д.2.2-34-99. Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения
421. ДБН Д.2.2-36-99. Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений
422. ДБН Д.2.2-37-99. Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
423. ДБН Д.2.2-38-99. Сборник 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений
424. ДБН Д.2.2-39-99. Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений
425. ДБН Д.2.2-40-99. Сборник 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений
426. ДБН Д.2.2-41-99. Сборник 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях
427. ДБН Д.2.2-42-99. Сборник 42. Берегоукрепительные работы
428. ДБН Д.2.2-43-99. Сборник 43. Судовозные пути стапелей и сливов
429. ДБН Д.2.2-44-99. Сборник 44. Подводно-строительные (водолазные) работы
430. ДБН Д.2.2-45-99. Сборник 45. Промышленные печи и трубы
431. ДБН Д.2.2-46-99. Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений
432. ДБН Д.2.2-47-99. Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения
закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста, заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон, чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014