» Медицинская лицензия АКЦИЯ!
» Порядок получения медицинской лицензии НОВОЕ!
» Строительная лицензия
» Банковская лицензия
» Туристическая лицензия
» Транспортная лицензия
» Образовательные услуги
» Лицензия на азартные игры
» Лицензия на охрану
» Лицензия на цветные металлы
» Лицензия на земельные работы
» Лицензия на наркотические средства
» Лицензия на кредитную историю
» Советы по лицензированию
» Лицензия на розничную торговлю алкоголем
+Добавить недвижимость

ПАРТНЕРЫ
Адвокатское и риелторское объединение Украины Страховка киев дешево, ГО Каско, Все виды страхования  Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи, риелторы, юрист по недвижимости

Процедура отримання медичної ліцензії в Україні

Як отримати медичну ліцензію в Україні

Вимоги до субєктів господарювання, що провадять господарську діяльність, яка підлягає ліцензуванню

Ст.7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» : ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: медична практика

Для суб'єктів господарювання, що провадять медичну практику, встановлюються певні загальні вимоги, що встановлено ліцензійними умовами, та спеціальні щодо:


Орган ліцензування

Керуючись ст. 3 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», Кабінет Міністрів постановою № 609 від 5 серпня 2015 року затвердив перелік органів ліцензування та визначив Міністерство охорони здоров’я України органом, який ліцензує провадження господарської діяльності з медичної практики.

Для здійснення цієї функції у МОЗ діє Управління ліцензування та якості медичної допомоги, яке складається з відділу ліцензування‚ сертифікації та акредитації та відділу контролю якості медичної допомоги, а також Ліцензійна комісія. Необхідні документи для отримання ліцензії суб’єкт господарської діяльності може подати у різний спосіб на власний вибір – нарочно, поштовим відправленням з описом вкладення чи в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку (ч. 1 ст. 10 Закону № 222-VIII).

За роз'ясненнями з питань ліцензування, акредитації та якості медичної допомоги можна звертатися до вказаного Управління, особистий прийом громадян у якому проводиться щосереди з 14:00 до 16:00, за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 41.

Розглядає заяви та приймає рішення щодо видачі, переоформлення та анулювання ліцензії Ліцензійна комісія МОЗ України на своєму засіданні, оформлюючи рішення протоколом, який, у свою чергу, слугує підставою для прийняття міністерством наказу про ліцензування медичної практики, внаслідок чого суб’єкту господарювання видається сама ліцензія. Згідно офіційної статистики МОЗ з початку 2016 року міністерством видано 469 ліцензій на медичну практику.


Документи, які необхідні для отримання медичної ліцензії

Для отримання медичної ліцензії, необхідно подати наступні документи:

 • Заяву про отримання ліцензії, в якій зазначаються найменування (ПІпБ) здобувача, його місцезнаходження (місце проживання ФОП), код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код або серія, номер паспорта ФОП); місце (місця) провадження медичної практики; ПІпБ керівника юридичної особи; бажаний спосіб одержання повідомлення про прийняте рішення та самої ліцензії;
 • Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, в яких вказуються:
  • Інформація про лікарські спеціальності та спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою, за якими провадитиметься господарська діяльність з медичної практики;
  • Інформація про види медичної допомоги та методи, що застосовуватимуться (профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, знеболення, хірургічні втручання);
  • Інформація, що міститься на вивісці при вході до медичного закладу (найменування та вид закладу (відокремленого підрозділу), найменування юрособи, для ФОП – медичні спеціальності, ПІпБ);
  • Інформація про установчі документи (дата та номер розпорядчого документа) та структуру закладу охорони здоров’я (у довільній формі) – лише для юридичних осіб;
  • Вид, дата та номер документа, що є підставою для користування приміщенням;
  • Реквізити акта санітарно - епідеміологічного обстеження об’єкта;
  • Перелік наявних приміщень (кабінету (-ів) із зазначенням їхньої загальної площі та оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі, технічного стану, року випуску;
  • Перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці;
  • Відомості про освітньо-кваліфікаційний рівень лікарів та працівників з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я, молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою (реквізити диплома, сертифіката, посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії);
  • Відомості про стаж роботи керівника закладу охорони здоров’я чи ФОП за останні 5 років;
  • У разі відмови керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків – копія паспорта такої особи із відміткою ДФС;
  • Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, подається у 2 примірниках.

Наведений перелік документів встановлений Ліцензійними умовами та є вичерпним. Уся зазначена інформація має бути достовірною. У разі відкриття медичного закладу (кабінетів) у кількох місцях всі відомості зазначаються для кожного місця провадження господарської діяльності окремо. Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу повинні бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом уповноваженої особи та скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).

Інформація, яка міститься у заяві та додатках, і підтверджує відповідність суб’єкта господарювання встановленим Ліцензійним умовам, в яких детально описані організаційні, кадрові та технологічні вимоги, яким здобувач ліцензії повинен відповідати, а ліцензіат – суворо дотримуватись. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб-підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики, окрім тих, які провадять діяльність, пов’язану зі здійсненням судово-медичної гістології, судово-медичної експертизи, судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної токсикології, судово-медичної цитології, судово-психіатричної експертизи.


Порядок отримання медичної ліцензії в Україні

Складається із декількох єтапів:

 • Реєстрація заяви про видачу ліцензії на медичну практику та доданих документів в МОЗ України
 • Документи готові, далі їх потрібно зареєструвати для рогляду Ліцензійною комісією МОЗ України.
  Реєстрація проводиться в Центрі адміністративних послуг МОЗ України «Єдине вікно» за адресою м. Київ, вул. Ушинського, 40 (в робочі дні з 9:00 до 17:45, в п'ятницю до 16:45, перерва 13:00-14:00). Реєстрація проводиться особисто, уповноваженою особою або поштовим відправленням.

 • Отримання рішення за результатами розгляду заяви
 • Протягом десяти робочіх днів з моменту реєстрації ліцензійної справи Ліцензійною комісією МОЗ України приймається рішення про видачу ліцензії (про залишення заяви без розгляду у випадку, якщо в поданих документах містяться помилки, невідповідності, неточності тощо; або про відмову у видачі ліцензії у випадку, якщо заявник визнаний таким, що не відповідає Ліцензійним умовам або виявлнені недостовірні дані). Про результати розгляду заявник повідомляється особисто листом на адресу його місцезнаходження (виключно). Строки розгляду заяв переважно дотримуються. Зверніть увагу на правильність написання в листі Вашої назви, адреси!

 • Оплата за медичну ліцензію
 • Ваша заява розглянута, та за результатами розгляду прийнято рішення про видачу ліцензії, про що Ви отримали відповідне повідомлення від МОЗ України.

  Далі необхідно сплатити до місцевого бюджету плату за видачу ліцензії. Код бюджетної класифікації доходів за цим платежем: 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності", номер казначейського рахунку обов'язково має наступний формат: 3321?896700???, де "?" потрібно з'ясувати або скористувавшись нашими посиланнями на реквізити рахунків Державної казначейської служби у розрізі регіонів (завантажити файл з реквізитами Вашого регіону, вибрати район, знайти відповідні реквізити за ККД 2011800 та кодом відомчої ознаки 18), або звернутись до Вашого місцевого казначейства.

  Сума плати за видачу ліцензії дорівнює прожитковому мінімуму для працездатної особи на дату прийняття рішення про видачу ліцензії (з 1 січня 2017 року - 1600,00грн.)

  Оригінал (обов'язково) платіжного доручення або квитанції з відміткою банку необхідно у будь-який зручний спосіб (особисто, кур'єром, поштою) передати до МОЗ України за адресою: 01021 м. Київ, вул. Грушевського, 7 або до Єдиного вікна за адресою 03151 м. Київ, вул. Ушинського, 40.

  У випадку неотримання МОЗ України підтвердження внесення плати за ліцензію протягом 10 днів з дати отримання рішення про видачу ліцензії, орган ліцензування повинен анулювати таке рішення.

 • Отримання медичної ліцензії
  З 01.01.2017 ліцензії на паперових носіях не друкуються. Ліцензією є відповідний запис в ЄДР. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до кожного суб’єкта господарювання в порядку, що встановлює розпорядник цього реєстру, вносяться:
  1. вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;
  2. найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;
  3. дата і номер рішення органу ліцензування про надання ліцензії, посада, прізвище та ініціали посадової особи органу ліцензування, яка його підписала;
  4. відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
  5. зміни відомостей, що пов’язані з зміною інформації про ліцензіата, які були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
  6. підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;
  7. інші дані, передбачені положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо ліцензування.

Відповідальність за здійснення діяльності без наявності медичної ліцензії

Статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X із змінами і доповненнями встановлено, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цьогоадміністративного правопорушення, чи без такої.

Дії, передбачені частиною першою ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Кримінальна відповідальність за здійснення господарської діяльності без одержання ліцензії або з порушенням умов ліцензування скасована наприкінці 2011 року (ст. 202 КК), проте Кримінальний кодекс містить подібний склад злочину, який стосується безпосередньо медичної практики, а саме: ст. 138 «Незаконна лікувальна діяльність», яка передбачає відповідальність у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років за заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого. Крім того, стаття 134 КК України передбачає відповідальність за незаконне проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти. Зазначений склад злочину стосується саме порушення умов ліцензування. 22 квітня цього року набрали чинності нові ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 285 (далі – Ліцензійні умови, постанова № 285), які надають право отримати ліцензію фізичній особі-підприємцю, яка не має спеціальної освіти та не відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, за умови укомплектування штату медичними та немедичними працівниками відповідно до заявлених спеціальностей.

Акцентую вашу увагу на те, що фізична особа-підприємець, яка не має спеціальної освіти та не відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам,особисто надавати медичну допомогу не має права. Така особа лише провадить господарську діяльність з медичної практики та є роботодавцем для осіб, які мають відповідну медичну кваліфікацію. В інакшому випадку зазначена фізична особа-підприємець буде притягнута до відповідальності за порушення умов ліцензування.

Також звертаю увагу на колізію правових норм, яка виникла у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови № 285. Наразі, станом на 30 травня 2016 року, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики існують у двох варіантах: перший затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ) від 02 лютого 2011 року № 49, другий – постановою КМУ № 285. Ситуація виникла внаслідок того, що, приймаючи свою постанову, Кабінет Міністрів не зобов’язав МОЗ скасувати старі ліцензійні умови. Таким чином, враховуючи загальні правила правозастосування та роз’яснення Міністерства юстиції, наголошую на необхідності з 22 квітня 2016 року застосовувати положення Ліцензійних умов, затверджених саме постановою КМУ № 285, як таких, що є спеціальними нормами, прийнятими пізніше.Акційна пропозиція

Переоформлення медичної ліцензії та оформлення медичної ліцензії діє на акційних умовах!

При замовленні двох та больше продуктів нашої компанії (оновлення медичної ліцензії та отримання медичної ліцензії від а до я) Ви гарантованно отримуєте ЗНИЖКУ:

 • Отримати медичну ліцензію в Україні 4000 грн.
 • Юридична консультація 400 грн.Срок отримання ліцензії на медичну практику 25 днів
Отримання медичної ліцензії для фізичної особи
от 7000 грн. 4500 грн.
Отримання медичної ліцензії для юридичної особи
от 8000 грн. 5500 грн.
Внесення змін в діючу медичну ліцензію
от 7000 грн. 5500 грн.


До 2017 року ми отримали більш ніж 400 медичних ліцензій в Україні.закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста, заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон, чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014