+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Газоперекачувальний агрегат

Газоперекачувальний агрегат,Газоперепомпонувальний агрегат (ГПА) — основне технологічне обладнання,яке забезпечує транспортування газу по магістральному газопроводу,компримування природного газу на компресорних станціях газопроводів і підземних сховищ.

ГПА складається з:
- нагнітача природного газу,
- привода нагнітача,
- всмоктувального і випускного пристроїв (у випадку газотурбінного привода),
- систем автоматики,
- маслосистеми,
- паливоповітряних та масляних комунікацій і допоміжного обладнання.
ГПА розрізняють:за типом нагнітачів - поршневі газомоторні компресори (газомотокомпресори) і ГПА з відцентровими нагнітачами;за типом привода - ГПА з газовим двигуном внутрішнього згоряння (газомоторні двигуни),з газотурбінним приводом,з електроприводом. ГПА з газотурбінним приводом,в свою чергу,підрозділяються на агрегати зі стаціонарним газотурбінним устаткуванням і з приводами від газотурбінних двигунів авіаційного і суднового типів. П о р ш н е в і газомоторні компресори-ГПА підрозділяються на агрегати низького,середнього і високого тисків. Компресори низького тиску (0,3-2 МПа) використовуються головним чином на головних компресорних станціях при транспортуванні газу з виснажених родовищ і нафтового газу з промислів. Застосовують їх також на компресорних станціях для подавання низьконапірних штучних горючих газів. Компресори середнього тиску (2-5 МПа) працюють в основному на проміжних компресорних станціях для збільшення пропускної здатності газопроводів. Агрегати високого тиску (9,8-12 МПа) установлюють на компресорних станціях для закачування газу в підземні сховища К.к.д. сучасних газомотокомпресорів до 40 %.
Газоперекачувальний агрегат (ГПА) призначений для стиску і переміщення газів. Цей процес
називають компримуванням. ГПА складається з приводу та відцентрового нагнітача (ВН). Привід
з'єднаний із ВН муфтою. Експлуатуються в ГТС газотурбінні та електроприводні приводи. Основна
кількість ГПА є з газотурбінними приводами. Це пов'язано насамперед з тим,що вони мають
значно більший діапазон регулювання витрати газу. Таке регулювання проводиться зміною
кількості паливного газу,який подається в камеру згоряння.
Галузь і порядок застосування "Правил технічної експлуатації компресорних цехів з електричним приводом"
1.1.2. "Правила технічної експлуатації" повинні сприяти підвищенню загального рівня експлуатації,підвищенню надійності роботи основного технологічного і електротехнічного обладнання,економічному витрачанню електроенергії і газу та поліпшенню якості планово-попереджувальних ремонтів газоперекачувальних агрегатів і систем компресорних цехів з електричним приводом.
1.1.3. Правила розповсюджуються на компресорні цехи,обладнані газоперекачувальними агрегатами з електричним приводом з усіма допоміжними механізмами на компресорних станціях Міністерства газової промисловості.
1.1.4. На основі цих ПТЕ,"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів","Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів","Правил будови електроустановок" та інструкцій заводів-виготовлювачів спеціалізованими організаціями Мінгазпрому централізовано розробляються інструкції з експлуатації газоперекачувальних агрегатів,технологічного і електротехнічного обладнання цеху і його систем.
1.1.5. Виконання ПТЕ,технічних і експлуатаційних інструкцій є обов'язкове для персоналу компресованого цеху,а також для всіх працівників,виконуючих роботи на обладнанні компресорного цеху або контролюючих його експлуатування.
1.1.6. Відповідальність за виконання ПТЕ експлуатаційним та ремонтним персоналом компресорного цеху покладається на начальника ГКС,а для працівників інших організацій,виконуючих роботи в Цеху,на керівника робіт відповідної організації.
1.1.7. Особи,які порушили ці "Правила технічної експлуатації",караються залежно від ступеня і характеру порушення - в адміністративному чи судовому порядку.
1.2. Обсяг оснащення ГПА
1.2.1. Газоперекачувальний агрегат з електроприводом повинен бути обладнаний такими системами і пристроями:
а) відцентровим нагнітачем,
б) підвищувальним одноступінчатим редуктором,
в) електроприводом з синхронним або асинхронним двигуном,
г) системою електропостачання ГПА,
д) блоком технологічних кранів,які становлять газову обв'язку нагнітача,
е) примусовою циркуляційною масляною системою для змазки вузлів ГПА і ущільнення нагнітача,
ж) системою вентиляції із замкнутим або розімкнутим циклом,
з) системою захисту,управління і сигналізації (автоматики).
1.2.2. На кожному ГПА повинен бути виконаний комплекс заходів з шумоглушіння і звукоізоляції.
1.2.3. Нагнітач ГПА повинен бути обладнаний захисною решіткою на вході.
1.3. Вимоги до приймання в експлуатацію обладнання,споруд і території
1.3.1. Приймання всього комплексу обладнання,споруд і територій КС виконується Державною приймальною комісією,яка призначається Мінгазпромом,відповідно до вимог глав 9 і 11 "Правил технічної експлуатації магістральних газопроводів",видання 1980 р. і СНіП ІІІ-3-76.
1.3.2. До приймання компресорного цеху в експлуатацію потрібно:
а) перевірити відповідність виконаних споруд цеху проектові;
б) отримати від генпідрядника виконавчу технічну документацію і акти робочих комісій на обладнання,яке буде прийматися,а також акти закритих робіт,
в) зареєструвати до початку пусконалагоджувальних робіт у Держміськтехнагляді підзвітні йому ємності високого тиску і вантажні крани;
г) провести продувку і випробовування на міцність і герметичність обв'язочних газопроводів компресорного цеху відповідно до технічних умов проекту і вимог "Інструкції з визначення категорійності,контролю якості зварених з'єднань,очистки порожнини і випробування газопроводів,нафтопроводів,нафтопродуктопроводів і конденсатопроводів компресорних і газорозподільних станцій,станцій підземного зберігання газу,установок комплексної підготовки газу,насосних перекачувальних станцій і насосних станцій для перекачування згущених вуг
д) змонтувати,випробувати системи пожежогасіння;
є) провести пуско-налагоджувальні роботи обладнання компресорного цеху,яке приймається;
ж) комплексно випробувати роботу основного і допоміжного обладнання,апаратів і КВПіА компресорного
цеху згідно з технічними умовами і вимогами СНіП ІІІ-42-80;
з) прилади обліку електроенергії перевірити в енергозбуті і встановити в електроустановках відповідно до проекту;
и) забезпечити телефонний (радіорелейний) зв'язок з оперативним персоналом енергосистеми (енергопостачальної організації);
і) наказом по підприємству призначити особу,яка буде відповідати за електрогосподарство,і затвердити список осіб,які мають право на оперативні переговори та перемикання в електроустановках;ї) підготувати електротехнічний персонал і перевірити його знання з ПТЕ і ПТБ під час експлуатації електроустановок;
й) подати Держенергонагляду електроустановки,проектну та налагоджувальну документацію для отримання дозволу на подачу напруги на відкритий і закритий розподільні пристрої (ВРП і ЗРП).
1.3.3. Порядок проведення пусконалагоджувальних робіт визначається відповідно до діючих "Правила техніки безпеки при монтажі обладнання компресорних станцій на магістральних Газопроводах".
1.3.4. Пусконалагоджувальні роботи вважаються завершеними після усунення всіх несправностей і безперервної роботи агрегату 72 години при відсутності дефектів,які заважають нормальній експлуатації.
1.3.5. Перед пуском обладнання компресорного цеху повинна бути забезпечена не тільки чистота трубопроводів маслосистем всередині цеху,але й від цеху до складу масел.
1.3.6. Територія компресорних станцій має бути зеленою,відкриті дільниці засіяні газонною травою або заасфальтовані (забетоновані).
1.3.7. Не допускається приймання в експлуатацію будівель і обладнань без виконання всього комплексу робіт щодо шумоглушіння,звукоізоляції,вентиляції,кондиціювання і опалення,які забезпечують виконання санітарних норм як всередині будівель,так і поза ними. Ущільнення в прорізах будівель повинні надійно захищати від проникнення пилюки ззовні.
1.3.8. Система вентиляції,кондиціювання і опалення зобов'язана забезпечити нормальну експлуатацію і підтримання в стані готовності ГПА і їх допоміжних систем в будь-яку пору року.
1.3.9. На КС повинен бути забезпечений вимір витрат газу,який транспортується,по групах нагнітачів або по кожному агрегату.
1.3.10. В технологічній обв'язці трубопроводами високого тиску нагнітачів з електроприводом С-ТД-12500 мусить бути пристрій регулювання навантаження агрегатів у режимах пуску при високих тисках газу на вході компресорної станції.
1.4. Підготовка екплуатаційного персоналу
1.4.1. Технічна підготовка експлуатаційного персоналу,навчання і перевірка знань повинні проводитися відповідно до вимог чинного "Положення про порядок навчання і перевірку знань з охорони праці робітників,службовців і адміністративно-технічного персоналу
(посадових осіб) на підприємствах і в організаціях Міністерства газової промисловості,а також (розділу 3 "Правил технічної експлуатації магістральних газопроводів",вид. 1980 р.,"Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості",вид.1974 р.,"Правил технічної експлуатації електроустаткування споживачів".
1.4.2. Допуск до самостійної роботи в компресорному цеху робітника,який щойно пройнятий,дозволяється лише після проходження виробничого навчання або стажування,вступного інструктажу з охорони праці,інструктажу з техніки безпеки на робочому місці,цільового навчання з техніки безпеки і промислової санітарії в потрібному обсягу,передбаченому навчальними програмами,затвердженими Мінгазпромом (з урахуванням місцевих умов виробництва) і перевірки знань в комісії лінійно-виробничого управління).
1.4.3. Перевірка знань повинна провадитися в індивідуальному порядку з оформленням результатів перевірки протоколом.
1.4.4. У керівних та інженерно-технічних працівників,котрі щойно прийняті,знання правил охорони праці,"Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості","Правил технічної експлуатації магістральних газопроводів",відповідних глав СНіП,цих ПТЕ та інших провідних матеріалів в обсягу виконуваної ними роботи повинні бути перевірені до завершення 10-денного терміну з дня,коли стали на посаду.
1.4.5. Періодичну перевірку знань з охорони праці робітники і адміністративно-технічні працівники (посадові особи) повинні проходити в терміни,передбачені "Правилами безпеки в нафтогазовій промисловості","Надра" - 1974 р. й "Правилами техніки безпеки під час експлуатації електроустаткування споживачів".
1.4.6. Проведення інструктажів мусить реєструватися в особовій картці реєстрації інструктажів,яка зберігається у начальника цеху.
Проведення інструктажу на робочому місці тим,хто у відрядженні,а також кого перевели на тимчасову роботу,практикантам і учням,фіксується у журналі реєстрації інструктажу на робочому місці.
1.4.7. Для підвищення кваліфікації експлуатаційного персоналу компресорних цехів,крім вступного інструктажу під час приймання на роботу та інструктажу на робочому місці,повинні проводитися такі обов'язкові форми навчання:
а) регулярне технічне навчання в процесі експлуатації і курсове навчання;
б) повторний інструктаж з програми інструктажу на робочому місці - не рідше як один раз на б місяців,а також у випадку модернізації обладнання,зміни технологічного процесу або інших змін і під час переведення на іншу роботу;
в) позачерговий інструктаж при скоєнні помилок в експлуатації обладнання чи порушення робітниками інструкцій,правил і норм;
г) одноразовий інструктаж при виконанні особливо небезпечних робіт;
д) протиаварійні тренування на робочих місцях електроприводного компресорного цеху для навчання персоналу правил і способів швидкої ліквідації аварій та неполадок. Особливо звернути увагу на випадки аварійної зупинки одного з працюючих в групі агрегатів,зникнення електроенергії,виникнення пожежі на агрегаті,підвищеної загазованості в галереї нагнітачів або в машинному залі,підвищеної вібрації агрегатів,неспрацювання передбаченого захисту агрегату і в решті випадків,які створюють загрозу безпеці обслуговуючого персоналу.
1.4.8. Оперативний експлуатаційний персонал до призначення на самостійну посаду проходить стажування з виконанням обов'язків на відповідному робочому місці.
1.4.9. За 3 місяці до початку пусконалагоджувальних робіт газокомпресорна служба має бути укомлектована персоналом відповідно до штатного розпису.
1.4.10. Персонал компресорних цехів,які будуть експлуатуватися,до початку пусконалагоджувальних робіт повинен пройти курсове навчання під керівництвом інженерно-технічного персоналу,котрий має досвід експлуатації на діючих КС з електроприводом.
1.4.11. Систематичну роботу щодо підвищення кваліфікації персоналу компресорного цеху,періодичну перевірку знань,навчання з охорони праці і підтримання високого рівня дисципліни має організувати і контролювати начальник газокомпресорної служби.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014