+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ОХОРОНА ПРАЦІ. ОСНОВНИМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Є ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

Охорона праці - це система правових,соціально-економічних,організаційно-технічних,санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів,спрямованих на збереження життя,здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб,які відповідно до законодавства використовують найману працю,та на всіх працюючих.

Роботодавець - власник підприємства,установи,організації або уповноважений ним орган,незалежно від форм власності,виду діяльності,господарювання,і фізична особа,яка використовує найману працю.

Працівник - особа,яка працює на підприємстві,в організації,установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).Якщо Ви задаєте питання:«для чого ж потрібна Охорона праці на підприємстві?!»:

Для власників (керівників) компаній,тому що:відповідальність за життя та здоров’я співробітників в робочий час на робочому місці,лежить на керівникові;якщо порушенні умов праці і причинення шкоди здоровью,працівник подаватиме позов на стягнення матеріальної та моральної шкоди;уберегти себе від можливих дій,в вигляді «листів,скарг,тощо»,до державних органів «ображених» працівників.

Для робітників щоб:мінімізувати ризики нещасних випадків на робочому місці в робочий час – травми,смерть;працівник повернувся до дому після роботи живим та здоровим,а не в вигляді телефонного дзвінка чергового лікаря,або працівника моргу;Ваші родичі та близькі не втратили годувальника,або Ви не стали тягарем в інвалідному візку;були створені належні умови праці;за час работи не було отримано професійних захворювань,через які,Ви не зможете дожити до пенсії чи будете змушені витрачати всю пенсію на ліки.

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів,а також забезпечити дотримання вимог законодавства про права працівників в області охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці,а саме:— створює відповідні служби і призначає посадових осіб,що будуть контролювати та забезпечать вирішення конкретних питань охорони праці,затверджує інструкції про обов'язки працівників,права та відповідальність за виконання функцій які на них покладено,а також контролює їх дотримання;— розробляє колективні договори та реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення рівня охорони праці яке існує на підприємстві;— забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин,що змінюються;— упроваджує нові прогресивні технології,досягнення науки і техніки,засоби механізації та автоматизації виробництва,вимоги ергономіки,дорогоцінний досвід по охороні праці і т.п.;— забезпечує належний стан будинків і споруджень,виробничого устаткування,моніторинг за їхнім технологічним станом;— забезпечує усунення причин,що викликають нещасні випадки,професійні захворювання,і здійснення профілактичних заходів,визначених комісіями з підсумків розслідування цих причин;— організує проведення аудита охорони праці,лабораторних досліджень умов праці,оцінку технічного стану виробничого устаткування,атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам по охороні праці в порядку і терміни,обумовлені законодавством,і по їхніх підсумках уживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;— розробляє і затверджує положення,інструкції,інші акти по охороні праці,що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства),і встановлюють правила виконання робіт і поводження працівників на території підприємства,у виробничих приміщеннях,на будівельних майданчиках,робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів по охороні праці,забезпечує безкоштовно працівників нормативно-правовими актами й актами підприємства по охороні праці;— здійснює контроль за дотриманням працівником технологічних процесів,правил поводження з машинами,механізмами,устаткуванням і іншими засобами виробництва,використанням засобів колективного й індивідуального захисту,виконанням робіт відповідно до вимог по охороні праці;— організовує пропаганду безпечних методів праці і співробітництво з працівниками в області охорони праці;— вжити термінові заходи для допомоги потерпілим,залучає в разі потреби професійні аварійно-рятувальні формування при виникненні на підприємстві аварій і нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Під охороною праці також розуміється отримання дозволів на певні роботи,що зазначені,як «Роботи з підвищеною небезпекою». Юристи нашої компанії спеціалізуються,в усіх питаннях,щодо охорони праці та отримання дозволів на роботи з підвищеною небезпекою і завжди готові Вам допомогти,заощадивши Ваш час.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014