+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Ліцензування металургійної діяльності

Особливі вимоги провадження господарської діяльності з заготівлі,переробки,металургійної переробки металобрухту кольорових та чорних металів

Ліцензія повинна зберігатися за місцезнаходженням суб’єкта господарювання,а засвідчена Мінпромполітики копія ліцензії та атестат спеціалізованого металургійного переробного підприємства - за місцем провадження діяльності,на яку вони видані.

Не потребують копій ліцензії місця перевантаження,зберігання з метою накопичення транспортної партії металобрухту на території портів та залізничних станцій. На цих ділянках не дозволяється здійснювати заготівлю та переробку металобрухту.

На видному місці при вході на територію спеціалізованого підприємства,спеціалізованого металургійного переробного підприємства та їх приймальних пунктів має бути вивіска з зазначенням назви суб'єкта господарювання,виду господарської діяльності,на який отримано ліцензію,серії,номера ліцензії та строку її дії.

Наявність вивіски обов'язкова і не залежить від того,чи здійснюється фактично на цей час за даним місцезнаходженням господарська діяльність з металобрухтом,чи ні.

Суб’єкт господарювання,який здійснює металургійну переробку металобрухту кольорових металів,повинен своєчасно надавати в установленому порядку до Мінпромполітики звітність за формою 1-МБ.

Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явленні ними документа,який засвідчує особу,та обов'язково оформляється актом приймання побутового металобрухту,зразок якого наведено у додатку до Порядку оприбуткування доходів фізичних осіб від здачі побутового брухту чорних або кольорових металів,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 №1698.

Приймання промислового металобрухту від юридичних осіб оформляється актами приймання металів чорних (вторинних) і брухту та відходів кольорових металів (додатки 6,7).

На території спеціалізованого підприємства,спеціалізованого металургійного переробного підприємства та кожного їх приймального пункту ведуться та зберігаються протягом не менше року оригінали або засвідчені ліцензіатом копії актів приймання побутового металобрухту,приймально-здавальні акти металів чорних (вторинних) і брухту та відходів кольорових металів.

Суб'єкт господарювання,що здійснює господарську діяльність з заготівлі,переробки,металургійної переробки металобрухту кольорових металів,повинен виконувати вимоги ДСТУ3211-95 (ГОСТ1639-93),фахівцями підприємства забезпечувати перевірку на вибухобезпечність,проведення радіаційного контролю металобрухту.

Суб'єкт господарювання,що здійснює господарську діяльність з заготівлі,переробки,металургійної переробки металобрухту чорних металів,повинен виконувати вимоги ДСТУ4121-2002,фахівцями підприємства забезпечувати перевірку на вибухобезпечність,проведення радіаційного контролю металобрухту.

Технологічні вимоги до спеціалізованого підприємства,спеціалізованого металургійного переробного підприємства та їх приймальних пунктів

У кожного суб'єкта господарювання,що здійснює діяльність з заготівлі,переробки,металургійної переробки металобрухту кольорових та/або чорних металів,повинна бути на праві власності або оренди ним відокремлена та відповідним чином облаштована земельна ділянка (виробнича площа),що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.

Територія,на якій буде здійснюватись господарська діяльність спеціалізованого підприємства,спеціалізованого металургійного переробного підприємства та їх приймальних пунктів з брухтом кольорових металів та їх сплавів,повинна бути не менш як 500 кв.м,а територія,на якій буде здійснюватись господарська діяльність з брухтом чорних металів та їх сплавів,- не менш як 1000 кв.м. Ці території повинні мати в місцях безпосереднього зберігання та переробки металобрухту бетонне або тверде покриття,яке унеможливлює проникнення в ґрунт шкідливих речовин (пально-мастильних матеріалів,хімікатів тощо).

Приймальний пункт кожного спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства для заготівлі,переробки металобрухту має бути забезпечений відповідною ділянкою з твердим покриттям,площа якої визначається його виробничими потребами.

На території спеціалізованого підприємства,на якій буде здійснюватись господарська діяльність з заготівлі,переробки металобрухту кольорових металів,повинні бути:— виробничі приміщення або приміщення для зберігання металобрухту;— один або декілька видів брухтопереробного обладнання:пакетувальний прес (з зусиллям остаточного пресування не менше ніж 100 кН) або механічні чи гідравлічні ножиці;— вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж 500 кг,яке пройшло технічний огляд згідно з установленим порядком;— ваги з діапазоном зважування не менше ніж 500 кг,які зареєстровані та повірені згідно з установленим порядком;— тара або відсіки для відокремленого зберігання металобрухту за належністю до відповідних класів,груп і сортів;— вимірювальний засіб,що забезпечує проведення радіаційного контролю і повірений згідно з установленим порядком.

Спеціалізовані підприємства,які здійснюють заготівлю,переробку металобрухту кольорових металів,повинні мати у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського відання вагове,брухтопереробне,вантажопідйомне обладнання.

На території кожного приймального пункту спеціалізованого підприємства або кожного приймального пункту спеціалізованого металургійного переробного підприємства,на якій буде здійснюватись господарська діяльність з заготівлі,переробки металобрухту кольорових металів,мають бути:— виробничі приміщення для зберігання металобрухту;— обладнання для різання з електричним приводом або з двигуном внутрішнього згорання;— вантажопідйомне обладнання,яке пройшло технічний огляд згідно з установленим порядком;— ваги з діапазоном зважування не менше ніж 200 кг,які зареєстровані та повірені згідно з установленим порядком;— тара або відсіки для відокремленого зберігання металобрухту за належністю до відповідних класів;— вимірювальний засіб,що забезпечує проведення радіаційного контролю і повірений згідно з установленим порядком.

Зазначені приміщення,обладнання та прилади мають бути власністю суб'єкта господарювання,що здійснює заготівлю,переробку металобрухту кольорових металів,або використовуватися ним на підставі договорів оренди і не можуть одночасно передаватися у використання іншому суб’єкту господарювання для здійснення заготівлі,переробки металобрухту кольорових металів на підставі будь-яких цивільно-правових договорів.

На території спеціалізованого підприємства,на якій буде здійснюватись господарська діяльність з заготівлі,переробки металобрухту чорних металів,мають бути:— брухтопереробне обладнання:пакетувальний прес (з зусиллям остаточного пресування не менше ніж 1000 кН) або механічні чи гідравлічні ножиці (з зусиллям різу не менше ніж 2500 кН);— вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж 3 тонни,устатковане електромагнітними шайбами або грейферними захватами,або багатофункціональний гідроперевантажувач,які зареєстровані та пройшли технічний огляд згідно з установленим порядком;— ваги з діапазоном зважування не менше ніж 10 тонн,які зареєстровані і повірені згідно з установленим порядком;— вимірювальний засіб,що забезпечує проведення радіаційного контролю і повірений згідно з установленим порядком.

Спеціалізовані підприємства,які здійснюють заготівлю,переробку металобрухту чорних металів,повинні мати у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського відання вагове,брухтопереробне,вантажопідйомне обладнання.

На території кожного приймального пункту спеціалізованого підприємства або кожного приймального пункту спеціалізованого металургійного переробного підприємства,на якій буде здійснюватись господарська діяльність з заготівлі,переробки металобрухту чорних металів,мають бути:— обладнання для газополум’яного різання;— ваги з діапазоном зважування не менше ніж 500 кг,які зареєстровані і повірені згідно з установленим порядком;— вантажопідйомне обладнання,що зареєстроване та пройшло технічний огляд згідно з установленим порядком;— вимірювальний засіб,що забезпечує проведення радіаційного контролю і повірений згідно з установленим порядком.

Зазначене обладнання та прилади мають бути власністю суб'єкта господарювання,що здійснює заготівлю,переробку металобрухту чорних металів,або використовуватися ним на підставі договорів оренди і не можуть одночасно передаватися у використання іншому суб’єкту господарювання для здійснення заготівлі,переробки металобрухту чорних металів на підставі будь-яких цивільно-правових договорів.

Спеціалізоване металургійне переробне підприємство повинно мати:— проект металургійного виробництва,який розроблений проектною установою або суб'єктом господарювання,який має ліцензію на провадження будівельної діяльності (технологічне проектування об'єктів металургії);— акт прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (спеціалізованого металургійного переробного підприємства),а в разі зміни власника з збереженням профілю виробництва акт,отриманий попереднім власником;— службу,підрозділ чи відповідальних осіб,які забезпечують контроль безпеки праці та якості продукції,що виробляється;— технологічну інструкцію,яка забезпечує виробництво продукції відповідно до вимог стандартів та технічних умов для видів продукції,що виготовляються;— персонал,який відповідно до кваліфікації забезпечує виконання технологічного процесу.

На території спеціалізованого металургійного переробного підприємства мають бути:— виробниче,технологічне обладнання (у тому числі піч),вагове (повірене згідно з установленим порядком) та вантажопідйомне обладнання (яке пройшло технічний огляд згідно з установленим порядком),що забезпечує провадження технологічного процесу та відповідає проекту,розробленому спеціалізованою організацією;— копії проекту спеціалізованого металургійного переробного підприємства та акта прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;— вимірювальний прилад,що забезпечує проведення радіаційного контролю,повірений згідно з установленим порядком.

Для визначення відповідного хімічного складу продукції повинна бути власна атестована лабораторія,занесена до реєстру Мінпромполітики. Лабораторія повинна забезпечувати виконання передбаченого технологічними інструкціями процесу плавки та повинна бути атестована на вимірювання хімічного складу всього переліку продукції,яка виробляється спеціалізованим металургійним переробним підприємством.

Документи,які додаються до заяви про видачу ліцензій,на заготівлю,переробку,металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів:- акт обстеження кожного зазначеного у заяві спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту на відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт";- засвідчена в установленому порядку копія установчих документів суб'єкта господарської діяльності;- засвідчена в установленому порядку копія дозволу територіального управління Держнаглядохоронпраці на початок роботи кожного спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту за вказаними у заяві адресами;- засвідчені в установленому порядку копії документів,що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним земельної ділянки (виробничої площі),де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності;- довідка про відповідність суб'єкта господарської діяльності вимогам,що ставляться до спеціалізованого металургійного переробного підприємства,за встановленою Мінпромполітики та погодженою з Держпідприємництвом формою (у разі здійснення металургійної переробки металобрухту).

Для отримання ліцензії суб'єкт господарської діяльності подає до Мінпромполітики заяву про видачу ліцензії та відповідні документи.

Для отримання копії ліцензії,дубліката ліцензії або в разі переоформлення ліцензії суб'єкт господарської діяльності подає до Мінпромполітики відповідні заяви.

Документи приймаються за описом,копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Підставами для переоформлення ліцензії є:- зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов"язана з реорганізацією юридичної особи);- зміна місцезнаходження юридичної особи;- зміни,пов"язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014