+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Сейсморозвідка

Сейсморозвідка - геофізичний метод розвідки,заснований на вивченні розповсюдження в земній корі пружних хвиль,викликаних вибухом чи ударом;пружні хвилі поширюються в усі сторони від джерела і проникають в товщу земної кори.

Тут вони зазнають відображення і заломлення і частково повертаються до поверхні землі,де реєструються сейсморозвідною станцією.

Вимірюючи час поширення хвиль і вивчаючи характер коливань,можна визначити глибину залягання і форму тих геологічних кордонів,на яких відбулося переломлення або віддзеркалення хвилі,а також аналізувати про склад гірських порід,через які хвиля пройшла на своєму шляху.

Сейсмічні методи знаходять широке застосування при вирішенні структурних і регіональних геологічних завдань і займають провідне місце серед геофізичних методів,що застосовуються при пошуках родовищ нафти і природного газу,застосовуються також при пошуках родовищ залізних руд,вугілля та ін. корисних копалин,а також в інженерній геології.

У сейсморозвідці розрізняють 2 основні методи:метод відбитих хвиль (MВХ) та заломлених хвиль (МЗХ і КМЗХ). МЗХ заснований на вивченні пружних хвиль,поламів в пласті,в якому швидкість більше,ніж у верхніх шарах.

При падінні на такий пласт під критичним кутом падаюча хвиля утворює в ньому ковзну хвилю,що поширюється вздовж його верхньої межі.

Рух ковзної хвилі викликає вторинну,тобто заломлення (головний) хвилю,яка повертається до поверхні землі,де і може бути зареєстрована.

Визначав час пробігу заломленої хвилі до кількох точок спостереження,можна обчислити глибину і нахил поверхні шару з підвищеною швидкістю і величину цієї швидкості.

Остання в багатьох випадках дозволяє судити про літологічному складі порід,що складають пласти. Методом кореляційним заломлених хвиль (КМЗХ),крім часу пробігу хвилі від джерела порушення до місця спостереження,вивчається форма коливань,що значно збільшує ефективність С. в складних геол. умовах. Ефективність С.,особливо в порушених обл.,Підвищується застосуванням методу регульованого направленого прийому (мРНП).

У зв'язку з усе зростаючим колом завдань,вирішуючи з допомогою С.,відбувається її спеціалізація:широке застосування знаходить морська сейсморозвідка як методом відображених,так і заломлених хвиль;розвиток сейсморозвідки високочастотної дозволяло розширити можливості вивчення малих і середніх глибин;низькочастотний метод зондування сейсмічного глибинного дозволивши проникнути в товщу земної кори на багато десятків км.

Сейсмограф – прилад для автоматичного запису коливань земної поверхні,зумовлених сейсмічними хвилями (при землетрусах та сейсморозвідці). Складається з сейсмометра і реєструючого приладу. В електродинамічних С. коливання сприймаються корпусом приладу,зміщення якого відносно інерційного елемента,пов’язаного з корпусом пружинами,перетворюється в електричні коливання. Для реєстрації об’ємних хвиль стиску в рідкому середовищі (на морі,в бурових свердловинах) застосовуються п’єзоелектричні С.

С. відзначаються величезною чутливістю,яка дозволяє записувати землетруси на віддалі кількох тисяч кілометрів.

Сейсмолог — вчений,що вивчає сейсмічні пояси та працює на сейсмічній станції. Зараз завданням сучасних сейсмологів є вміння передбачити землетруси з допомогою відповідних приладів.

Одним з найважливіших джерел інформації про внутрішню будову середовища при пошуках покладів нафти і газу є збір,обробка та інтерпретація даних свердловинних досліджень.

Серед численних геофізичних методів дослідження свердловин особливе місце займає метод вертикального сейсмічного профілювання (ВСП),що застосовується на сьогоднішній день практично в усіх розвідувальних свердловинах .

Метод ВСП дозволяє вирішувати широкий спектр геологічних задач на різних етапах геологорозвідувальних робіт (при пошуках,розвідці та дорозвідці нафтогазових родовищ).

Що стосується вдосконалення апаратури сучасні досягнення комп'ютерних та інформаційних технологій і потреби сейсморозвідки дають підстави для здійснення в перспективі інтеграції польової і камеральної стадій сейсморозвідувального процесу,тобто створення сейсморозвідувальних комплексів,що дозволяють виконувати,принаймні,доінтерпретаційну обробку спостережуваної інформації в процесі спостережень.

Сейсморозвідувальні комплекси є однією із різновидностей активних багатоканальних систем збирання інформації,які будуються за загальнотехнічними принципами і стандартизованими схемами.

Розробка свердловинного сейсмокомплексу була ініційована відділом сейсморозвідки УкрДГРІ на підставі досвіду обробки та інтерпретації матеріалів сейсморозвідки складнопобудованих геологічних об'єктів.

Основним призначенням сейсмокомплексу є виявлення і дослідження субвертикальних поверхонь і контактів порід в навколосвердловинному просторі,недоступних для вивчення існуючими засобами наземної і свердловинної сейсморозвідки.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014