+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Атестація робочих місць за умовами праці

Атестація робочих місць за умовами праці (надалі - атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання,де технологічний процес,використовуване обладнання,сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих,а також на їхніх нащадків як тепер,так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці,пільгове пенсійне забезпечення,пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація проводиться атестаційною комісією,склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству,організації в строки,передбачені колективним договором,але не рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства,організації.

Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу,профспілкового комітету,трудового колективу або його виборного органу,органів Державної експертизи умов праці з участю установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації,технічні інспекції праці профспілок,інспекції Держгідротехнагляду.

Атестація робочих місць передбачає:— установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;— санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища,важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;— комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці,будівельним та санітарним нормам і правилам;— установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;— обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими),важкими (особливо важкими) умовами праці;— визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;— складання переліку робочих місць,виробництв,професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;— аналіз реалізації технічних і організаційних заходів,спрямованих на оптимізацію рівня гігієни,характеру і безпеки праці.

Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і організацій,атестованих органами Держстандарту і МОЗ за списками,що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці,а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

Перелік робочих місць,виробництв,професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству,організації і зберігається протягом 50 років.

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників,професії та посади яких внесено до переліку.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014