+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ пересувного обладнання,що працює під тиском

Дія цього Технічного регламенту поширюється на пересувне обладнання,що використовується для перевезення небезпечних речовин автомобільними дорогами та залізницею,а саме:

— ємності (балони,зв'язки балонів,камери,напірні резервуари та кріогенні ємності);

— цистерни,в тому числі знімні цистерни,контейнери-цистерни (рухомі цистерни),переносні цистерни,цистерни,що є елементами транспортних засобів - котли вагонів-цистерн,цистерни або ємності у складі автопоїздів або залізничних поїздів,автомобільні цистерни,включаючи клапани (вентилі) та інше допоміжне устатковання цистерн,що використовуються для транспортування газів класу 2 (ГОСТ 19433-88),стабілізованого ціаніду водню класу 6,1 (ГОСТ 19433-88),безводного фтору водню та фтористоводневої кислоти класу 8 (ГОСТ 19433-88).

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

— автомобільні газові балони,що є ємностями для газового моторного палива;

— пересувне обладнання,введене в обіг до набрання чинності цим Технічним регламентом;

— пересувне обладнання,що використовується виключно для транспортування небезпечних речовин територією країн Європейського Співтовариства,до якого застосовуються вимоги Директиви Ради Європи від 29 квітня 1999 р. N 1999/36 ЄС про пересувне обладнання,що працює під тиском.

Технічна документація повинна охоплювати всі стадії проектування,виробництва і застосування пересувного обладнання та давати можливість оцінити її відповідність вимогам Технічного регламенту.

Технічна документація повинна містити:

— загальний опис виробу;

— проектні та складальні креслення,схеми елементів,блоків,принципові схеми електричних ланцюгів тощо;

— описи і пояснення,необхідні для тлумачення зазначених креслень,схем і такі,що стосуються функціонування виробу;

— список стандартів з переліку національних стандартів,застосованих у повному обсязі або частково,опис рішень,прийнятих на виконання вимог Технічного регламенту,якщо згадані стандарти не були застосовані;

— необхідні розрахунки та обґрунтування обраних під час проектування рішень,особливо в тому разі,якщо стандарти з переліку національних стандартів застосовані не повною мірою. Зазначені обґрунтування повинні включати результати випробувань,проведених у відповідних лабораторіях виробника або в інших лабораторіях за договором;

— результати проектних розрахунків,проведених перевірок,випробувань тощо;

— інформацію про проведення атестації персоналу згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів.

Призначений орган проводить перевірку технічної документації з метою визначення елементів пересувного обладнання,що не відповідають вимогам національних стандартів.

При цьому призначений орган повинен провести експертизу та перевірку технічної документації щодо конструкції пересувного обладнання відповідно до вимог нормативних документів та нормативно-правових актів Держгірпромнагляду,зокрема:— погодити застосування матеріалів вітчизняного та іноземного виробництва і матеріалів,виготовлених за новітніми технологіями,якщо чинні стандарти на них не поширюються або вони не включені до затвердженого в установленому порядку переліку матеріалів;— перевірити у виробника атестацію технології здійснення нерознімних з'єднань та належну атестацію персоналу,який здійснює такі з'єднання і неруйнівний контроль.

Призначений орган проводить необхідну перевірку для встановлення елементів конструкції пересувного обладнання,які були спроектовані згідно з відповідними стандартами з переліку національних стандартів,а також елементи,які були спроектовані без застосування відповідних положень таких стандартів.

У разі коли виробник застосував стандарти з переліку національних стандартів,призначений орган проводить необхідну перевірку для підтвердження застосування таких стандартів.

Якщо стандарти з переліку національних стандартів не були застосовані,призначений орган проводить перевірку відповідності прийнятих виробником рішень вимогам Технічного регламенту.

У разі коли типова конструкція пересувного обладнання відповідає вимогам цього Технічного регламенту,призначений орган видає виробнику або його уповноваженому представнику чи постачальнику сертифікат відповідності перевірки конструкції,який є чинним протягом 10 років з можливістю продовження його строку дії.

У сертифікаті зазначаються:— повне найменування і місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника чи постачальника;— висновок про проведену перевірку;— необхідні дані для ідентифікації перевіреної конструкції пересувного обладнання.

До сертифіката додається перелік технічної документації. Копія сертифіката зберігається призначеним органом.

У разі відмови у видачі сертифіката відповідності перевірки конструкції призначений орган надає детальне обґрунтування такої відмови.

Виробник або його уповноважений представник чи постачальник інформує призначений орган,який видав сертифікат відповідності перевірки конструкції,про всі зміни,що вносяться до конструкції,які підлягають додатковій перевірці,у разі,коли такі зміни можуть вплинути на відповідність вимогам Технічного регламенту. Дані додаткової перевірки додаються до оригіналу сертифіката відповідності перевірки конструкції.

Кожний призначений орган надає іншим призначеним органам за їх запитом інформацію про видані сертифікати відповідності перевірки конструкції,додатки до сертифікатів,а також інформацію про скасовані сертифікати або про відмову у їх видачі.

Інші призначені органи мають право одержати копії сертифікатів відповідності перевірки конструкції. Копії додатків до сертифікатів також можуть бути надані в розпорядження таких органів.

Виробник або його уповноважений представник чи постачальник,що відповідає за введення пересувного обладнання в обіг,зберігає разом з технічною документацією копії сертифікатів відповідності перевірки конструкції і додатків до них протягом 10 років.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014