+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Інструктажі з питань охорони праці

Види інструктажів За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний,первинний,повторний,позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

— з усіма працівниками,які приймаються на постійну аботимчасову роботу,незалежно від їх освіти,стажу роботи та посади;

— з працівниками інших організацій,які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

— з учнями та студентами,які прибули на підприємство дляпроходження виробничої практики;

у разі екскурсії на підприємство;

— з усіма вихованцями,учнями,студентами та іншими особами,які навчаються в СЗО,ПЗО,ПТЗО,ВЗО,при оформленні абозарахуванні до ЗО.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

— новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;— який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;— який буде виконувати нову для нього роботу;— відрядженим працівником,який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Повторний інструктаж:

Проводиться з працівниками на робочому місці в терміни,визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці,але не рідше:— на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;— для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж:

Проводиться:З працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:— при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці,а також при — внесенні змін та доповнень до них;— при зміні технологічного процесу,заміні або модернізації устаткування,приладів та інструментів,вихідної сировини,матеріалів та інших факторів,що впливають на стан охорони праці;— при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці,що можуть призвести або призвели до травм,аварій,пожеж тощо;— при виявленні особами,які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці,незнання вимог безпеки стосовно робіт,що виконуються працівником;— при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою,а для решти робіт - понад 60 днів.

З вихованцями,учнями,студентами - в кабінетах,лабораторіях,майстернях тощо при порушеннях ними вимог нормативних актів про охорону праці,що можуть призвести або призвели до травм,аварій,пожеж тощо.

Цільовий інструктаж:

Проводиться з працівниками:

— при виконанні разових робіт,не передбачених трудовою угодою;— при ліквідації аварії,стихійного лиха;— при проведенні робіт,на які оформлюються наряд-допуск,— розпорядження або інші документи.

Проводиться з вихованцями,учнями,студентами ЗО в разі організації масових заходів (екскурсії,походи,спортивні заходи тощо).

Порядок проведення інструктажів для працівників:

Усі працівники,які приймаються на постійну чи тимчасову роботу і при подальшій роботі,повинні проходити на підприємстві навчання в формі інструктажів з питань охорони праці,подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків,а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій,пожеж і стихійних лих.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці,а в разі відсутності на підприємстві такої служби - іншим фахівцем,на якого наказом (розпорядженням) по підприємству покладено ці обов'язки і який пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні,що спеціально для цього обладнано,з використанням сучасних технічних засобів навчання,навчальних та наочних посібників за програмою,розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу,який зберігається в службі охорони праці або в працівника,що відповідає за проведення вступного інструктажу,а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Первинний,повторний,позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник виробництва,цеху,дільниці,майстер).

Первинний,повторний,позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів,а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці.

Знання перевіряє особа,яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань,умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного,повторного чи позапланового інструктажів для працівника на протязі 10 днів додатково проводиться інструктаж і повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах і повторної перевірки знань питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається.

Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється. Працівники,які суміщають професії (в тому числі працівники комплексних бригад),проходять інструктажі як з їх основних професій,так і з професій за сумісництвом.

Перелік професій та посад працівників,які звільняються від первинного,повторного та позапланового інструктажів,затверджується керівником підприємства за узгодженням з державним інспектором по нагляду за охороною праці.

До цього переліку можуть бути зараховані працівники,участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням обладнання,застосуванням приладів та інструментів,збереженням або переробкою сировини,матеріалів тощо.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014