+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ І ЗЕМЛЕОЦІНЮВАЛЬНИХ РОБІТ

Адвокатська компанія "ГОНЧАРОВ ТА ПАРТНЕРИ" пропонує Вам повний комплекс послуг з одержання ліцензії на здійснення господарської діяльності по проведенню землевпорядних і землеоцінювальних робіт.

Органом ліцензування щодо здійснення господарської діяльності по проведенню землевпорядних і землеоцінювальних робіт є Державний комітет України по земельних ресурсах.

Види землевпорядних і землеоцінювальних робіт,які підлягають ліцензуванню:

Ліцензійні умови поширюються на такі види землевпорядних і землеоцінювальних робіт:

- ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ РОБОТИ:
а) розробка проектів державної й регіональної програми використання й охорони земель;
б) установлення на місцевості границь адміністративно-територіальних одиниць (область,район,місто,район у місті,селище,село) (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);
в) складання схем землевпорядження,розробка техніко-економічних обґрунтувань по використанню й охороні земельних ресурсів адміністративно-територіальних одиниць;
г) складання проектів створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;
ґ) складання проектів внутрішньогосподарського землевпорядження сільськогосподарських підприємств,установ і організацій,селянських (фермерських) господарств і землеволодінь громадян;
д) розробка проектів культуртехнічних робіт,землірованія,рекультивація,протиерозійних гідротехнічних споруджень,створення захисних лісових насаджень і інших проектів і програм,реалізація яких забезпечує охорону й раціональне використання земель;
е) розробка нормативно-технічної документації з питань землевпорядних,ґрунтових,геоботанічних і інших обстежень і розвідувань земельних угідь із метою одержання земельно-кадастрової інформації;
є) розробка технічної документації по складанню державних актів на право приватної власності на землю,на право власності на землю й право постійного користування землею,договорів на право тимчасового користування землею (у тому числі на умовах оренди) і договорів оренди землі (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);
ж) оформлення документів,які завіряють право приватної власності на землю,право власності на землю або право постійного користування землею;
з) складання проектів відводу земельних ділянок у власність або користування (у тому числі на умовах оренди),перенесення в натуру (на місцевість) границь вилучених (викуплених) і відведених земельних ділянок (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);
и) ведення державного земельного кадастру,складання земельно-кадастрової документації;
к) складання планів земельно-господарського устрою поселень;
л) відновлення земельно-кадастрових планів зйомок минулих років (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);
м) проводка (відновлення матеріалів) ґрунтових обстежень земель із одночасним визначенням балів бонітету агропромислових груп ґрунтів;
н) складання технічної документації по якісної характеристики земель у межах і за межами населених пунктів;
о) інвентаризація земель всіх категорій.


- ЗЕМЛЕОЦІНЮВАЛЬНІ РОБОТИ:
ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ:
а) сільськогосподарського призначення;
б) населених пунктів;
в) несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
- Експертна грошова оцінка земель.
- Бонітування ґрунтів.
- Економічна оцінка земель.

Вимоги до здійснення землевпорядних і землеоцінювальних робіт
- Господарська діяльність щодо здійснення землевпорядних і землеоцінювальних робіт має потребу в дотриманні кваліфікаційних вимог,які встановлені діючими нормативно-правовими актами й нормативно-технічними документами галузі.
- Суб'єкт господарювання здійснює господарську діяльність по виконанню землевпорядних і землеоцінювальних робіт за таких умов:(наявності в штаті юридичної особи (постійна робота) фахівців з однієї із зазначених спеціальностей:землевпорядження,землевпорядження й кадастр,які закінчили вищі навчальні заклади землевпорядного профілю зі стажем роботи зі спеціальності не менше трьох років);
- призначення цього фахівця в організації відповідальним за якість робіт,які ліцензуються;
- при виконанні експертної грошової оцінки земель мати в штаті не менше двох фахівців,які мають сертифікат установленого зразка на право виконання зазначених робіт,затверджений наказом Держкомзема України від 08.07.99 N 72 "Про затвердження Порядку проводки експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення",зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.99 за N 651/3944.
- наявності у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності диплома про закінчення вищого навчального закладу землевпорядного профілю за спеціальностями:землевпорядження,землевпорядження й кадастр і стажу роботи із зазначеною спеціальністю не менше трьох років.
- Спеціальність всіх фахівців,які виконують землевпорядні й землеоцінювальні роботи,повинна бути підтверджена копією диплома про закінчення відповідного навчального закладу,засвідченою підписом керівника й печаткою організації.
- Суб'єкти господарювання,які виконують землевпорядні й землеоцінювальні роботи,повинні здавати проектну й технічну документацію,отриману в результаті виконання зазначених робіт,органам Держкомзема України,на які покладені функції контролю за їхнім виконанням і прийомом відповідно до Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах,затвердженим Указом Президента України від 14.08.2000 N 970,Типовим положенням про місцеві державні органи земельних ресурсів,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 930 "Про затвердження типових положень про місцеві державні органи земельних ресурсів",або Центра державного земельного кадастру при Держкомземе України і його структурних підрозділів на місцях у випадку залучення їх Держкомземом України або його місцевими державними органами до виконання зазначених функцій.
- У випадку виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт - мати ліцензію Минекоресурсів України для здійснення топографо-геодезичних і картографічних робіт.
- Суб'єкт господарювання,що здійснює господарську діяльність по виконанню землевпорядних і землеоцінювальних робіт зобов'язаний представляти результати зазначених робіт в електронному виді на магнітних носіях відповідно до вимог,затвердженим Держкомземом України,у виконання постанов Кабінету Міністрів Україні від 02.12.97 N 1355 "Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру" і від 12.01.93 N 15"Про порядок ведення державного земельного кадастру".

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:
- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про реєстрації;
- нотаріально засвідчену копію уставу - для юридичних осіб;
- нотаріально засвідчену копію довідки про включення в ЄДРПОУ;
- нотаріально засвідчені копії документів про утворення фахівців (повинні мати спеціальність землевпорядження й/або землевпорядження й кадастр,які закінчили вищі навчальні заклади землевпорядного профілю зі стажем роботи зі спеціальності не менш трьох років);
- довідка щодо штату фахівців підприємства (засвідчується підписом директора й печаткою);
- довідка щодо матеріально-технічного забезпечення підприємства (засвідчується підписом директора й печаткою);
- нотаріально засвідчені копії трудових книжок фахівців;
- нотаріально засвідчена копія договору оренди приміщення;
- копії не менш двох сертифікатів фахівців на право виконання експертної грошової оцінки земель (у випадку здійснення експертної оцінки);
- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу землевпорядного профілю за спеціальностями:землевпорядження,землевпорядження й кадастр (для підприємців);
- копія паспорта (для підприємців).
У комплекс наших послуг входить:
- консультування з питань одержання ліцензії на здійснення господарської діяльності по проведенню землевпорядних і землеоцінювальних робіт і подальшої діяльності;
- формування необхідного пакету документів для одержання ліцензії на здійснення господарської діяльності по проведенню землевпорядних і землеоцінювальних робіт;
- подача документів для одержання ліцензії на здійснення господарської діяльності по проведенню землевпорядних і землеоцінювальних робіт;
- представництво Ваших інтересів при рішенні питання про видачу ліцензії на здійснення господарської діяльності по проведенню землевпорядних і землеоцінювальних робіт
- одержання Вашої ліцензії на здійснення господарської діяльності по проведенню землевпорядних і землеоцінювальних робіт.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014