+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Ліцензування турагенської і тур-операторської діяльності.

Фахівці ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ проконсультують і допоможуть в створенні й становленні туристичного бізнесу ВАШОЇ компанії:

Учасниками відносин,які виникають при здійсненні туристичної діяльності,є юридична й фізична особи,які створюють туристичний продукт,надають туристичні послуги (перевезення,тимчасові розміщення,харчування,екскурсійного,курортного,спортивного,розважального й іншого обслуговування) чи здійснюють посередницьку діяльність із надання характерних і супутніх послуг,а також громадяни України,іноземні громадяни й особи без громадянства (туристи,екскурсанти,відвідувачі та інші),в інтересах яких здійснюється туристична діяльність. До них належать:
Туристичні оператори (далі - тур оператори) - юридичні особи,створені відповідно до законодавства України,для яких винятковою діяльністю є організація й забезпечення створення туристичного продукту,реалізація й надання туристичних послуг,а також посередницька діяльність із надання характерних і супутніх послуг і які у встановленому порядку одержали ліцензію на тур-операторську діяльність;
Туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи,створені відповідно до законодавства України,а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності,які здійснюють посередницьку діяльність по реалізації туристичного продукту тур-операторів і туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності,а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних і супутніх послуг і які у встановленому порядку одержали ліцензію на турагентськую діяльність;
Законодавство встановлює обов'язкові умови надання туристичних послуг до яких належить:

1. Фінансове забезпечення:
З метою забезпечення прав і законних інтересів громадян - споживачів туристичних послуг туроператорів і турагентів зобов'язані здійснити фінансове забезпечення своєї громадянської відповідальності (гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами.
Туроператор для покриття своєї відповідальності за збиток,що може бути заподіяний туристові у випадку виникнення обставин його неплатоспроможності або внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом,які пов'язані з необхідністю покриття витрат туриста по його поверненню в місце постійного проживання (перебування),відшкодування вартості ненаданих послуг,передбачених договором,повинен надати підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед туристом,у встановленому порядку.
Турагент для покриття своєї відповідальності за збиток,що може бути заподіяний туристові у випадку виникнення обставин його неплатоспроможності або внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом,і які пов'язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг,передбачених договором,повинен надати підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед туристом,у встановленому порядку.
Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора повинне представляти суму,еквівалентну не менше ніж 20000 євро. Розмір фінансового забезпечення туроператора,що надає послуги винятково із внутрішнього й в'їзного туризму,повинні представляти суму,еквівалентну не менше ніж 10000 євро. Мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента повинні представляти суму,еквівалентну не менше ніж 2000 євро.
Будь-які суми,надання яких гарантується фінансовим забезпеченням громадянської відповідальності туроператора,використаються винятково для задоволення вимог,які висуваються на підставі й при наявності обставин,зазначених у цій статті.
Відшкодування збитку,заподіяний туристові у випадку виникнення обставин неплатоспроможності туроператора (турагента) або внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом,здійснюється відповідною кредитною установою на підставі заяви туриста,договору на туристичне обслуговування (ваучера) і документів,які підтверджують невиконання туроператором (турагентом) договірних зобов'язань
Суб'єкт підприємницької діяльності,що одержав ліцензію на туроператорську діяльність,має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність без одержання ліцензії на турагентську діяльність.
Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використати слова "туроператор" і "турагент" без одержання їм ліцензії на здійснення відповідно туроператорської або турагентської діяльності.
Не може бути видана ліцензія на туроператорську або турагентську діяльність суб'єктові підприємницької діяльності з назвою,тотожною назві іншого суб'єкта підприємницької діяльності,якому ліцензія видана раніше й інформація про нього внесена до відповідного реєстру.

2. Страхування туристів
Страхування туристів (медичне й від нещасного випадку) є обов'язковим і забезпечується суб'єктами туристичної діяльності на основі угод зі страховиками. Туристи самостійно підписують договори на таке страхування.

3. Ліцензування туристичної діяльності
Перелік документів для одержання ліцензії:
- Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми. У заяві вказується повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію.
- копії установчих документів суб'єкта господарювання із вказівкою його найменування.
- засвідчені у встановленому порядку копії документів,які підтверджують право власності або оренди їм службового приміщення (офісу)
- засвідчені у встановленому порядку копії документів,які підтверджують рівень утворення,кваліфікації й стаж роботи,необхідні для проведення відповідного виду господарської діяльності
- нотаріально засвідчена копія довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання в розмірі,певному Законом України "Про туризм"
- засвідчена у встановленому порядку копія договору зі страховою компанією про обов'язкове страхування (медичне й від нещасного випадку) туристів,які здійснюють туристичні подорожі,- для туроператорів.

Особа,що одержує ліцензію,надає паспорт і копію платіжного документу,що підтверджує оплату за видачу ліцензії (разом з оригіналом,що після перевірки повертається). Плата за ліцензію здійснюється після того,як ухвалено рішення про видачу ліцензії.
Орган,що здійснює ліцензування є Держкомтуризм. Cтрок дії ліцензії становить 5 років.
Суб'єкт підприємницької діяльності,що одержав ліцензію на туроператорську діяльність,має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність без одержання ліцензії на турагентську діяльність.
Не може бути видана ліцензія на туроператорську або турагентську діяльність суб'єктові підприємницької діяльності з назвою,тотожною назві іншого суб'єкта підприємницької діяльності,якому ліцензія видана раніше й інформація про нього внесена до відповідного реєстру.
Для одержання ліцензії необхідно дотримуватися встановлених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики й підприємництва,Державного комітету молодіжної політики,спорту й туризму України "про затвердження Ліцензійних умов проведення господарської діяльності з організації іноземного,внутрішнього,закордонного туризму,екскурсійний діяльності" вимог відносно:
- організації проведення діяльності
- службового приміщення для проведення господарської діяльності з організації іноземного,внутрішнього,закордонного туризму,екскурсійної діяльності

У штаті суб'єкта туристичної діяльності (туристичного підрозділу) повинне налічуватися не менше 30 відсотків фахівців,які мають відповідне утворення з організації іноземного,внутрішнього туризму,екскурсійної діяльності або стаж роботи в області туризму не менше 3 років. Керівник суб'єкта туристичної діяльності або туристичного підрозділу повинен мати вище утворення,а також відповідне утворення з організації іноземного,внутрішнього туризму,екскурсійної діяльності або досвід роботи в області туризму не менше 3 років.
- інформаційно-рекламної діяльності суб'єктів туристичної діяльності
- складання договорів при наданні туристичних послуг
- забезпечення страхового захисту туристів

Суб'єкт туристичної діяльності повинен забезпечувати страхування (медичне й від нещасного випадку) туристів,що надає туристичні послуги. Страхування туристів може здійснюватися шляхом укладання договору страхування безпосередньо між туристом і страховою організацією (далі - страховик) або при участі суб'єкта туристичної діяльності,що забезпечує страхування туристів на підставі відповідної угоди зі страховиком. Угода повинна бути укладена зі страховиком,що має відповідні ліцензії на право здійснення діяльності,пов'язаної з організацією медичного страхування й страхування від нещасного випадку.

Організація прийому й обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм)

Суб'єкти туристичної діяльності повинні організовувати для іноземних туристів групові й індивідуальні тури по Україні на підставі договорів (контрактів) з іноземними партнерами,а також з вітчизняними партнерами,які будуть забезпечувати надання послуг з розміщення,харчування,транспорту,організації відпочинку й оздоровлення,розваг,екскурсійного обслуговування й т.п.

Вимоги щодо організації туристичних поїздок за межі України (закордонний туризм)

Суб'єкти туристичної діяльності повинні організовувати для туристів індивідуальні й групові поїздки в закордонні держави на підставі укладених договорів (контрактів) про співробітництво щодо надання туристичних послуг,які укладаються з іноземними й вітчизняними партнерами в писемній формі.

Організації прийому й обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм)

Суб'єкти туристичної діяльності повинні організовувати для вітчизняних туристів групові й індивідуальні тури по Україні на підставі договорів (контрактів) з вітчизняними партнерами,які будуть забезпечувати надання послуг з розміщенням,харчуванням,транспортом,організації відпочинку й оздоровлення,розваг,екскурсійного обслуговування,здійснення екскурсійної діяльності. Екскурсійне обслуговування туристів повинне включати організацію всіх видів екскурсій,відвідування музеїв,виставок,об'єктів соціального характеру й інших екскурсійних об'єктів,передбачених умовами екскурсії.

Сертифікація й стандартизація в сфері туристичної діяльності

Перелік туристичних послуг,які підлягають обов'язковій сертифікації щодо безпеки для життя й здоров'я людей,захисту їхнього майна й охорони навколишнього середовища,порядок проведення сертифікації послуг у сфері туристичної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно закону.

Сертифікація встановлена для готельних послуг і послуг харчування,які надаються суб'єктами туристичної діяльності (отеленні,мотелі,туристичні бази,кемпінгу,оздоровчі заклади й т.п.),є обов'язкової й проводиться винятково в державній системі сертифікації,що створена Державним комітетом України з питань технічного регулювання й споживчої політики. Сертифікація проводиться згідно "Правилам обов'язкової сертифікації готельних послуг" і "Правил обов'язкової сертифікації послуг харчування",затверджених наказом Державного комітету зі стандартизації метрології й сертифікації України,на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів,що діють в Україні,щодо безпеки для життя й здоров'я людей,захист їхнього майна й охорони навколишнього середовища. Обов'язкову сертифікацію послуг в Україні мають право проводити підприємства державної форми власності,офіційно акредитовані як органи із сертифікації в державній системі сертифікації УкРСЕПРО на проведення робіт із сертифікації конкретного виду послуг. Такі органи є практично у всіх областях України й підприємство для проведення сертифікації своїх послуг може звернутися до будь-якого органа із сертифікації по власному виборі. В Україні може проводитися добровільна сертифікація готельних послуг і послуг харчування,що здійснюється на відповідність вимогам,які не віднесені актами законодавства й нормативних документів до обов'язкових вимог. При цьому сертифікація на відповідність всім обов'язковим вимогам виконується неодмінно .Порядок проведення обов'язкової сертифікації передбачає подання заявки на обов'язкову сертифікацію,подальший розгляд і ухвалення рішення за заявкою й визначення схеми сертифікації,проведення випробувань (перевірок) з метою обов'язкової сертифікації. Після чого отримані результати аналізуються й приймається рішення про можливості видачі сертифіката відповідності й висновок ліцензійної угоди. У випадку позитивного рішення питання щодо видачі сертифіката й підписання ліцензійної угоди,виданий сертифікат відповідності реєструється в Реєстрі Системи. Протягом усього терміну дії сертифіката орган із сертифікації,або з його доручення інша організація перевіряє,або продовжує послугу відповідати вимогам,на які вона була сертифікована,шляхом проведення технічного нагляду.

ЛІЦЕНЗІЯ на здійснення туроператорської і турагентської діяльності
Ми надаємо повний комплекс юридичних послуг з оформлення ліцензії на право здійснення туроператорської і турагентської діяльності для юридичних і фізичних осіб - підприємців.
Згідно ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності",здійснення туроператорської і турагентської діяльності підлягає ліцензуванню.
Ліцензію видає:Державна служба туризму й курортів України,що здійснює ліцензування туроператорської і турагентської діяльності,Рада міністрів Автономної Республіки Крим,обласні,Київська й Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування турагентської діяльності.
Термін дії ліцензії - 5 років
Одержання ліцензії для заняття туристичною діяльністю - досить трудомісткий процес,ускладнений різними вимогами до оформлення й подачі документів. Якщо Ви останнім часом не зіштовхувалися з ліцензуванням туристичної діяльності,Ми б порадили Вам звернутися до професіоналів у цьому питанні,тому що дуже багато вимог помінялися,а інформацію про їх можна одержати тільки із практичного досвіду. Наші фахівці швидко і якісно підготують всі необхідні документи й одержать необхідну Вам ліцензію в максимально короткий термін.
Відповідно до виду діяльності,що буде здійснюватися суб'єктом підприємницької діяльності,можуть бути видані ліцензії двох видів:ліцензія на турагентську діяльність і на туроператорську діяльність.
Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використати слова "туроператор" або "турагент" без одержання їм ліцензії на здійснення,відповідно туроператорської або турагентської діяльності.
Учасниками відносин,які виникають при здійсненні туристичної діяльності,є юридичні й фізичні особи,які створюють туристичний продукт,надають туристичні послуги (перевезення,тимчасове розміщення,харчування,екскурсійного,курортного,спортивного,розважального й іншого обслуговування) чи здійснюють посередницьку діяльність по наданню характерних і супутніх послуг,а також громадяни України,іноземці й особи без громадянства (туристи,екскурсанти,відвідувачі та інші),в інтересах яких здійснюється туристична діяльність.
Суб'єкт підприємницької діяльності,що одержав ліцензію на туроператорську діяльність,має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність без одержання ліцензії на турагентську діяльність.
Загальний розмір частки туроператора в статутних фондах інших туроператорів України не може перевищувати 20 відсотків їхніх статутних фондів.
Туристичні оператори (туроператори) - юридичні особи,створені згідно законодавства України,для яких винятковою діяльністю є організація й забезпечення створення туристичного продукту,реалізація й надання туристичних послуг,а також посередницька діяльність по наданню характерних і супутніх послуг і які у встановленому порядку одержали ліцензію на туроператорську діяльність.
Туристичні агенти (турагенти) - юридичні особи,створені згідно законодавства України,а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності,які здійснюють посередницьку діяльність по реалізації туристичного продукту туроператорів і туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності,а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних і супутніх послуг і які у встановленому порядку одержали ліцензію на турагентську діяльність.
Туризм - тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих,пізнавальних,професійно-ділових або інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці,куди особа від'їжджає;
Турист - особа,що здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненої законом країни перебування метою на строк від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності й із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений строк;
Туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг,що поєднує не менше ніж дві такі послуги,які реалізуються або пропонуються для реалізації за певною ціною,до складу якого входять послуги перевезення,послуги розміщення й інші туристичні послуги,не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури,відпочинку й розваг,реалізації сувенірної продукції й т.п.);
Супутні туристичні послуги й товари - послуги й товари,призначені для задоволення потреб споживачів,надання й виробництво яких несуттєво скоротиться без їхньої реалізації туристам;

Характерні туристичні послуги й товари - послуги й товари,призначені для задоволення потреб споживачів,надання й виробництво яких істотно скоротиться без їхньої реалізації туристам;

Просування туристичного продукту - комплекс заходів,спрямованих на створення й підготовку до реалізації туристичного продукту або туристичних послуг (організація рекламно-ознайомлювальних подорожей,участь у спеціалізованих виставках,ярмарках,видання каталогів,буклетів і т.п.);

Місце продажу (реалізації) туристичних послуг - країна,у якій зареєстрований відповідний суб'єкт господарювання,що реалізує туристичний продукт;

Місце надання туристичних послуг - країна,на території якої безпосередньо надаються туристичні послуги;

Ліцензіат - суб'єкт господарювання,що одержав ліцензію на здійснення туроператорської і турагентської діяльності (далі - туроператор і турагент).

Міжнародний туризм:
в'їзний туризм - подорожі в межах України осіб,які постійно не проживають на її території;
виїзний туризм - подорожі громадян України й осіб,які постійно проживають на території України,до іншої країни.
Внутрішній туризм - подорожі в межах території України громадян України й осіб,які постійно проживають на її території.

Залежно від категорій осіб,які здійснюють туристичні подорожі (поїздки,відвідування),їхніх цілей,об'єктів,які використаються або відвідуються,або інших ознак існують такі види туризму:

" дитячий;

" молодіжний;

" сімейний;

" для осіб похилого віку;

" для інвалідів;

" культурно-пізнавальний;

" лікувально-оздоровчий;

" спортивний;

" релігійний;

" екологічний (зелений);

" сільський;

" підводний;

" гірський;

" пригодницький;

" мисливський;

" автомобільний;

" самодіяльний і т.п..

Особливості здійснення окремих видів туризму встановлюються законом.
З метою забезпечення прав і законних інтересів громадян - споживачів туристичних послуг туроператор і турагент зобов'язані здійснити фінансове забезпечення своєї громадянської відповідальності (гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами.

Туроператор для покриття своєї відповідальності за збиток,що можуть бути заподіяні туристові у випадку виникнення обставин його неплатоспроможності або внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом,які пов'язані з необхідністю покриття витрат туриста з його повернення в місце проживання (перебування),відшкодування вартості ненаданих послуг,передбачених договором,повинен надати підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед туристом,у встановленому порядку.

Турагент для покриття своєї відповідальності за збиток,що можуть бути заподіяні туристові у випадку виникнення обставин його неплатоспроможності або внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом,і які пов'язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг,передбачених договором,повинен надати підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед туристом,у встановленому порядку.
Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора повинні представляти суму,еквівалентну не менше ніж 20000 євро. Розмір фінансового забезпечення туроператора,що надає послуги винятково із внутрішнього й в'їзного туризму,повинні представляти суму,еквівалентну не менше ніж 10000 євро. Мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента повинні представляти суму,еквівалентну не менше ніж 2000 євро.
Спеціальними й основними вимогами для заняття туристичною діяльністю є:
1. наявність у штаті підприємства/підрозділу кваліфікованого керівника й фахівців зі стажем роботи в сфері туризму:
Керівник туроператора повинен мати вище утворення або спеціальне туристичне утворення,а також стаж роботи в туристичній області не менше 3 років. Керівник туроператора не може працювати за сумісництвом на керівних посадах інших туроператорів. У штаті туроператора повинне налічуватися не менше 50 відсотків фахівців,які мають відповідне туристичне утворення або стаж роботи в області туризму не менше 3 років і підвищили кваліфікацію в акредитованих навчальних закладах.
Керівник турагента або керівник філії,іншого окремого підрозділу турагента (юридичної особи) повинен мати вище утворення,а також стаж роботи в області туризму не менше 3 років або спеціальне туристичне утворення.
Турагент - фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати спеціальне туристичне утворення. У штаті турагента повинне налічуватися не менше 30 відсотків фахівців,які мають відповідна фахова освіта або стаж роботи в області туризму не менше 3 років.
2. наявність гаранти:
Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора повинен становити суму,еквівалентну не менше ніж 20 000 євро.
Розмір фінансового забезпечення туроператора,що надає послуги винятково по внутрішньому й в'їзному туризмі,повинен становити суму,еквівалентну не менше ніж 10 000 євро.
Мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента повинен становити суму,еквівалентну не менше ніж 2 000 євро.
Туроператор (турагент),що не надав підтвердження фінансового забезпечення не має права займатися туризмом.
3. наявність приміщення/офісу:
Туроператор (турагент) повинен мати нежиле,технічно оснащене приміщення (офіс),що відповідає таким вимогам:
" Має зовнішню рекламу із вказівкою найменування відповідно до установчих документів туроператора й логотипу (при його наявності);
" Обладнаний і має робочу площу відповідно вимогам законодавства України;
" У житловому будинку розміщається на першому,другому й цокольному поверхах і повинен мати входи й евакуаційні виходи,ізольовані від житлової частини будинку;
" Приміщення повинне відповідати протипожежним,технічним і санітарним нормам,установленим для організації роботи туроператора (турагента).
4. наявність договору зі страховою компанією про здійснення обов'язкового страхування (медичне й від нещасного випадку) туристів,які направляються в туристичні подорожі (для туроператорів).


ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ТУРОПЕРАТОРСЬКУ АБО ТУРАГЕНТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ НЕОБХІДНО НАДАТИ:

" Заява на одержання ліцензії;
" Нотаріальна копія Свідоцтва про державну реєстрацію (2 екз.);
" Нотаріальна копія Довідки з ЄДРПОУ;копія Довідки з ЄДРПОУ,завірена підписом директора й печаткою підприємства;
" Нотаріальна копія уставу (2 екз);
" Нотаріальна копія довідки форми 4-ОПП;
" Нотаріально засвідчена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарської діяльності,у розмірі,(певному ЗУ "Про туризм");
" Копії наказу про призначення директора й відповідного протоколу,завірені підписом директори й печаткою підприємства (2 екз.);
" Копії документів,які підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди їм службового приміщення (офісу),завірені підписом директора й печаткою підприємства;
" Копія диплома про вище утворення й витяг із трудової книжки керівника суб'єкта господарської діяльності про стаж його роботи в туристичній області не менше 3 років або інший документ,що надає право на заняття цим видом діяльності,завірені підписом директора й печаткою підприємства;
" Копія договору зі страховою компанією про здійснення обов'язкового страхування (медичне й від нещасного випадку) туристів,які направляються в туристичні подорожі,завірені підписом директора й печаткою підприємства;
" Копії паспортів і ідентифікаційних кодів осіб,які мають право підписів на документах,завірені підписом директора й печаткою підприємства;
" Копія карток зразків підписів і відбитків печатки,завірена в банку,де відкритий рахунок;
" Доручення.
" Інформація про:(Точна фактична адреса;Контактні номери;Інформація про відкритий банківський рахунок).
В УСТАВІ Й ДОВІДЦІ З ЄДРПОУ ПОВИННІ БУТИ ПРОПИСАНІ ВІДПОВІДНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ.
У комплекс наших послуг входить:
" консультування з питань одержання ліцензії й подальшої діяльності;
" формування необхідного пакету документів;
" подання документів;
" представництво Ваших інтересів при рішенні питання про видачу ліцензії;
" одержання Вашої ліцензії.

Закон України "про туризм"
Розділ I. Загальні положення
" Стаття 1. Визначення термінів
" Стаття 2. Законодавство України "про туризм"
Розділ II. Державна політика й державне регулювання в області туризму
" Стаття 3. Державна політика в галузі туризму
" Стаття 4. Органи державної виконавчої влади в галузі туризму
" Стаття 5. Об'єднання суб'єктів туристичної діяльності
" Стаття 6. Рада представників суб'єктів туристичної діяльності
" Стаття 7. Національна рада з туризму
" Стаття 8. Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності
Розділ III. Організація економічної діяльності й фінансування області туризму.
" Стаття 9. Економічна діяльність в галузі туризму
" Стаття 10. Доходи від туристичної діяльності та відносини з бюджетом
" Стаття 11. Джерела фінансування туризму
Розділ IV. Організація й надання туристичних послуг.
" Стаття 12. Підстави для початку та зупинення діяльності,пов'язаної з організацією та наданням туристичних послуг
" Стаття 13. Ліцензування туристичної діяльності
" Стаття 14. Суб'єкти ліцензування
" Стаття 15. Сертифікація готельних послуг та послуг харчування
" Стаття 16. Туристична подорож та туристичні послуги
" Стаття 17. Страхування туристів
Розділ V. Порядок висновку договорів суб'єктами туристичної діяльності,їхнього права й обов'язки.
" Стаття 18. Порядок укладення договорів
" Стаття 19. Підстава для отримання туристичних послуг
" Стаття 20. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяльності
Розділ VI. Права й обов'язки туристів.
" Стаття 21. Права туристів
" Стаття 22. Обов'язки туристів
" Стаття 23. Правове становище іноземних туристів
" Стаття 24. Права і обов'язки громадян України,які здійснюють туристичні поїздки за кордон
" Стаття 25. Зобов'язання держави щодо іноземних туристів та громадян України,які здійснюють туристичні подорожі за кордон
Розділ VII. Безпека туристів.
" Стаття 26. Система забезпечення безпеки туристів
" Стаття 27. Забезпечення виконання комплексу заходів щодо безпеки туристів
" Стаття 28. Спеціалізовані служби забезпечення безпеки туристів
Розділ VIII. Кадрове й наукове забезпечення туризму.
" Стаття 29. Підготовка,перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів
" Стаття 30. Науковий центр розвитку туризму
Розділ IX. Міжнародне співробітництво в області розвитку туризму.
" Стаття 31. Участь у міжнародних туристичних організаціях
" Стаття 32. Міжнародна діяльність Державного Комітету України по туризму
Розділ X. Відповідальність за порушення законодавства України про туризм.
" Стаття 33. Відповідальність за порушення законодавства України про туризм


закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014