+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Основні напрямки державної політики в сфері ліцензування

Після реєстрації суб'єктів господарської діяльності й постановки на облік у відповідні органи,для повноправного здійснення статутних цілей і завданням виникає питання про придбання ліцензії,що дає право на здійснення підприємницької діяльності в тій або іншій сфері.

Відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (далі - Закон),під ліцензією мається на увазі документ державного зразка,що підтверджує право ліцензіата на здійснення зазначеного в ній виду господарської діяльності в плині певного строку,за умови виконання ліцензійних умов.

Ліцензійні умови - це встановлений вичерпний перелік організаційних,кваліфікаційних і інших спеціальних вимог,обов'язкових для виконання при здійсненні видів господарської діяльності,що підлягають ліцензуванню.
Верховна Рада України визначає основні напрямки державної політики в сфері ліцензування,законодавчі основи її реалізації,а її реалізація покладена на Кабінет Міністрів України,а також спеціально вповноважені органи з питань ліцензування.
Орган ліцензування виконує наступні функції:
- забезпечує виконання законодавства в сфері ліцензування;
- затверджує зі спеціально вповноваженим органом з питань ліцензування ліцензійні умови здійснення певного виду господарської діяльності й порядок контролю за їхнім дотриманням;
- видає й переоформляє ліцензії,видає дублікати ліцензій,ухвалює рішення щодо визнанні ліцензій недійсними;
- здійснює контроль у межах своєї компетенції за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов;
- видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
- анулює ліцензії;
- формує й веде ліцензійний реєстр.
Орган ліцензування не має права доручати іншим особам визначати можливість господарюючих суб'єктів виконувати ліцензійні умови відповідно до поданих документів. Серед основних переваг системи ліцензування господарської діяльності можна виділити наступне:всі процедурні питання,що стосуються видачі ліцензій,їхнього переоформлення,видачі дублікатів ліцензій,застосування санкцій,чітко врегульовані законом. Завдяки цій обставині процедури ліцензування стають більше прозорими,а чиновники гублять можливість установлювати додаткові вимоги до підприємців. Отже,одержавши ліцензію,Ви стаєте ліцензіатом і повинні строго дотримуватися організаційних,кваліфікаційних і інших спеціальних вимог,установлених у ліцензійних умовах для конкретних видів господарської діяльності. Як уже вказувалося,ліцензійними умовами є нормативно - правові акти,положення яких установлюють кваліфікаційні,організаційні,технологічні й інші вимоги,необхідні для здійснення певного виду господарської діяльності. У ліцензійні умови включаються кваліфікаційні вимоги до працівників підприємства - яке одержує ліцензії.
Контроль за наявністю ліцензії в суб'єкта ведення господарської діяльності,і контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов,відповідно до діючого законодавства,покладений на спеціально вповноважений орган з питань ліцензування,а також інші органи виконавчої влади в межах їхньої компетенції,шляхом проведення планових і позапланових перевірок. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік. Позапланові перевірки здійснюються тільки на підставі надходження в писемній формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Також позапланові перевірки можуть проводитися з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов. Ліцензіат під час перевірки дотримання їм ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи й забезпечує умови для її проведення.
Ліцензіат,що одержав таке розпорядження,зобов'язаний у встановлений строк надати інформацію про усунення виявлених порушень. Залежно від ступеня важкості порушення,орган ліцензування може прийняти рішення про анулювання ліцензії. Підставами для анулювання ліцензії є:
- заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
- акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
- рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта ведення господарської діяльності;
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
- акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,поданих суб'єктом ведення господарської діяльності для одержання ліцензії;
- акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копій іншій юридичній або фізичній особі для здійснення господарської діяльності;
- акт установлення факту неподання у встановлений строк повідомлення про зміну даних,зазначених у документах;
- акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
- неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов,установлених для певного виду господарської діяльності;
- акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально вповноваженим органом з питань ліцензування.
Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії й вручається (направляється) ліцензіатові із вказівкою підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Рішення про анулювання ліцензії набуває чинності через десять днів від дня прийняття його рішення. Якщо ліцензіат протягом зазначеного строку подає скаргу в експертно-апеляційну раду,дію рішення органа ліцензування припиняється до ухвалення відповідного рішення спеціально вповноваженого органа з питань ліцензування.
До суб'єктів ведення господарювання,за здійснення господарської діяльності без ліцензії,застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах,установлених законом.
Кримінальним кодексом України передбачена кримінальна відповідальність за здійснення без державної реєстрації,як суб'єкта підприємницької діяльності,діяльності,що містить ознаки підприємницької й підлягає ліцензуванню,або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності,що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства,або здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування,якщо це було пов'язане з одержанням доходу у великих розмірах. Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи й посадові особи юридичних осіб,зокрема суб'єктів підприємництва,що здійснюють господарську діяльність без ліцензії,якщо її одержання передбачене чинним законодавством,підлягають кримінальній відповідальності,якщо в результаті здійснення без ліцензійної діяльності отриманий доход у великих розмірах.
Здійснення господарської діяльності з використанням ліцензій,дія яких анульовано або термін дії яких минув,ліцензій,незаконно отриманих від інших суб'єктів господарювання,ліцензій на іншій,фактично не здійснюваний вид діяльності,при наявності достатніх підстав також кваліфікується по КК України.
Нагадуємо,що одержання ліцензій на певні види господарської діяльності,є немаловажною й значимою умовою здійснення підприємницької діяльності,порушення яких спричиняють застосування твердих санкцій як у кримінально-правовому,так і у фінансовому аспекті чинного законодавства України.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014