+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Сертифікація (декларування) труб поліетиленових

Підтвердження відповідності труб здійснюється шляхом складання виробником або уповноваженим їм особою декларації відповідності труб вимогам стандарту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 м № 1764 "Про твердження Технічного регламенту будівельних виробів,будинків і споруджень".

Декларування відповідності труб здійснюється з використанням модуля А (внутрішній контроль виробництва) із застосуванням таких процедур,як "Випробування органом оцінки виробів певного типу","Випробування виробником виробу певного типу" і "Здійснення контролю за виробництвом на підприємстві",зазначених у Технічному регламенті будівельних виробів,будинків і споруджень і конкретизованих відповідно до цього стандарту:— виробник або вповноважене їм особу збирають технічну документацію на труби й становлять проект декларації відповідності відповідно до додатка до Технічного регламенту будівельних виробів,будинків і споруджень.

Технічна документація на труби відповідно до цього стандарту повинна включати:- Загальний опис виробу;- Офіційне видання цього стандарту;- Протоколи випробувань труб на відповідність вимогам дійсного стандарту,проведених в атестовані у встановленому порядку іспитових лабораторіях після проведення комплексу перевірок відібраних зразків з дотриманням періодичності випробувань,установлених дійсним стандартом;- Технічне свідчення придатності матеріалу для застосування при виробництві труб напірних відповідно до вимог "Правил підтвердження придатності нової продукції для застосування",затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2006 р. № 240 і Технічного регламенту будівельних виробів,будинків і споруджень і протоколи випробувань матеріалу;- Висновок органів МОЗ України щодо відповідності труб медичним критеріям безпеки;- Акт постановки виробів на серійне виробництво (для труб,що випускають серійно);— орган оцінки проводить аналіз технічної документації й організує проведення випробувань зразків труб певного типу на їхню відповідність переліку показників властивостей,що погоджений з виробником або уповноваженим їм особою і який відповідає вимогам цього стандарту. Цей перелік повинен включати:- вимоги до основних розмірів труб;- вимоги до матеріалів;- вимоги до зовнішнього вигляду поверхні труб - вимоги по стійкості труб до дії постійного внутрішнього тиску не менш 100 ч при температурі 20 °С и 165 ч при температурі 80 °С.

Добір зразків труб для випробувань проводиться представниками органа оцінки за участю представників виробника або уповноваженого їм особи. Випробування зразків проводять у лабораторіях,атестованих у встановленому порядку в присутності представників органа оцінки. Протокол випробувань підписують представники виробника,іспитової лабораторії й органа оцінки. Затверджує протокол керівник органа оцінки.

У випадку якщо один або кілька перевірених зразків труб не відповідають вимогам цього стандарту,орган оцінки розробляє план коригувальних дій і контролює їхнє виконання з боку виробника до приведення труб у відповідність із вимогами дійсного стандарту;в) за позитивними результатами аналізу технічної документації й випробувань зразків труб певного типу виробник або вповноважене їм особу вносять у проект декларації реквізити органа оцінки й протоколів випробувань зразків труб певного типу й видають декларацію відповідності вимогам цього стандарту.

Орган оцінки реєструє декларацію відповідності у встановленому порядку;— виробник,що видав декларацію відповідності труб певного типу вимогам цього стандарту,повинен у процесі виробництва проводити кваліфікаційні,періодичні й приймально-здавальні випробування на відповідність вимогам цього стандарту з дотриманням періодичності випробувань,установлених дійсним стандартом в атестовані у встановленому порядку іспитових лабораторіях і вживати заходів для того,щоб виробничий процес забезпечував відповідність виготовлених труб вимогам дійсного стандарту;— орган оцінки проводить перевірку труб,на які їм зареєстрована декларація відповідності,через довільні інтервали часу,але не менш одного разу в три роки. Для перевірки орган оцінки відбирає на місці виробництва довільні зразки кінцевої продукції,досліджує й випробовує їх на відповідність мінімальному переліку вимог згідно 11.3 б) цього стандарту. У випадку одержання негативних результатів випробувань реєстрація декларації відповідності скасовується й декларація губить силу.

Продукція,що випускає по цьому стандарті також може бути сертифікована (на добровільній основі).

Оцінка відповідності труб відповідно до цього стандарту може за бажанням виробника або уповноваженого їм особи здійснюватися шляхом проведення органом оцінки їхньої сертифікації на відповідність погодженому переліку показників властивостей виробів відповідно до цього стандарту,включаючи мінімальний перелік вимог,з використанням модуля В (перевірка виробу певного типу) у комбінації з модулем D (забезпечення належної якості виробництва),або модулем F (перевірка продукції) із застосуванням процедур згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 м. № 1764.

Після видачі й реєстрації в органі оцінки декларації про відповідність труб або одержання сертифіката відповідності,виробник або вповноважене їм особу наносять національний знак відповідності на трубу або на додану до нього етикетку,упакування або супровідну документацію.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014