+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Ультразвукові системи та МРТ

Сучасні ультразвукові системи мають унікальні діагностичні можливості та дозволяють у лічені хвилини зафіксувати точний діагноз,визначитися з тактикою лікування та об’ємом оперативного втручання у кожному конкретному випадку.

Тільки сучасні ультразвукові системи забезпечують,завдяки високій роздільній здатності,чітку візуалізацію патологічних структур на самих ранніх стадіях розвитку хвороби. А можливість удосконалення систем,як програмними,так і апаратними засобами запобігає старінню обладнання протягом років.

В кардіології під час проведення досліджень серця з використанням сучасного трансезофагеального датчика фахівці можуть отримувати найдетальнішу структурну та функціональну інформацію особливо при динамічному спостереженні за станом пацієнта після оперативних втручань. Використання широкого мультичастотного діапазону секторного фазованого датчика (2,0 – 4,5 МГц) забезпечує фахівцям отримання якісного зображення на будь-якій глибині сканування при обстеженні пацієнтів різних вікових груп,від новонароджених до дорослих.

Завдяки використанню новітніх цифрових технологій сучасні апарати магнітно-резонансні томографи (МРТ) мають унікальні діагностичні можливості. Апарат МРТ APERTO відповідає всім необхідним вимогам в умовах надання загальної та спеціалізованої медичної допомоги та вдало поєднує світові досягнення в застосуванні МРТ. Серед усіх присутніх на Україні представників виробників обладнання для МРТ діагностики найвищий показник напруженості магнітного поля досягає 0,36 Т.

Сучасні рентгенологічні системи повинні,насамперед,з успіхом витримувати іспити навантаженням,знаходячись в робочому стані весь робочий час,що дасть можливість провести рентгенографічні дослідження декільком десяткам пацієнтів за зміну. У поєднанні з надвисокою якістю зображення в сірій шкалі яке забезпечується конструкцією генератора,фільтрів та решіток,високоякісними зелено чутливими підсилюючими екранами касет,сучасні рентгенологічні системи дуже ефективні для вчасної діагностики патологічних станів під час проведення загальних та спеціалізованих досліджень.

Високоякісне стабільне рентгенівське опромінювання залежить від якості конструкції генератора та пристроїв для формування рентгенівського зображення. В конструкції МРТ використовується високочастотний генератор,це дозволяє досягти стабільності рентгенівського потоку вже на етапі генерації випромінювання,що також дає можливість зменшити радіаційне навантаження на об'єкт зйомки.

Всі ультразвукові та рентгенівські прилади підлягають обов’язковій сертифікації в системі УкрСЕРПО в Україні і повинні відповідати:—ДСТУ 3798-98 —ДЕРЖСТАНДАРТ 23450-79 —ДЕРЖСТАНДАРТ 29156-91 —ДЕРЖСТАНДАРТ 29191-91 —ДЕРЖСТАНДАРТ 30324.5-95 —ДЕРЖСТАНДАРТ 30376-95

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ СЕРТИФІКАЦІЇ За порушення вимог згаданих вище нормативно-правових актів щодо сертифікації порушник буде нести цивільну,адміністративну та кримінально-правову відповідальність.

В Кримінальному кодексі України від 5 квітня 2001 р. є ст. 227,яка передбачає відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції.

ст. 170-1 КпАПУ Штраф на посадових осіб підприємств,установ,організацій незалежно від форм власності,громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб,громадян,які займаються підприємницькою діяльністю - від трьох до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Всі ці норми та параметри обов’язково враховуються при проведенні лабораторних випробувань,для отримання сертифікату відповідності.

Основним завданням випробувального центру (ВЦ) є випробування якісних показників продукції та безпеки з метою оцінки їх відповідності вимогам нормативної документації.

Обов’язкова сертифікація,в системі УкрСЕРПО,на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів (державні стандарти,галузеві стандарти,стандарти науково-технічних та інженерних товариств та спілок,технічні умови тощо) проводиться виключно в державній системі сертифікації. Обов’язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Під час проведення сертифікації та у разі позитивного рішення органу з сертифікації заявникові видається сертифікат та право маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності (ст. 16 Декрету). Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 затверджені опис та правила застосування національного знака відповідності,який засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів з підтвердження відповідності,які поширюються на неї. Знак відповідності наноситься тільки на ті види продукції,опис яких міститься в технічних регламентах з підтвердження відповідності. При цьому нанесення знака відповідності є обов’язковим.

Підтвердженням відповідності є діяльність,наслідком якої є гарантування того,що продукція,системи якості,системи управління якістю,системи управління довкіллям,персонал відповідають встановленим законодавством вимогам.

ОБОВ’ЯЗКИ ВИРОБНИКІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ Виробник тобто юридична або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності,відповідальна за проектування,виготовлення,пакування та маркування продукції незалежно від того,виконуються зазначені операції самою цією особою чи від її імені,зобов’язаний:—сприяти проведенню всіх процедур підтвердження відповідності,встановлених для конкретного виду продукції;—наносити на продукцію національний знак відповідності в законодавчо регульованій сфері;—компенсувати споживачам продукції завдані їм збитки в разі виявлення невідповідності продукції вимогам,зазначеним у декларації про відповідність та/або сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності.

Постачальник тобто юридична або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності,яка вводить в обіг продукцію чи безпосередньо бере в цьому участь,зобов’язаний:—реалізовувати продукцію за умови наявності копії сертифіката відповідності та/або копії декларації про відповідність чи копії свідоцтва про визнання відповідності в порядку,визначеному законодавством;—припиняти реалізацію продукції,якщо вона не відповідає вимогам нормативних документів,зазначеним у декларації про відповідність або у сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності.

Процедура отримання сертифікату відповідності дуже довга (офіційно до 30 днів) та має свої особливості,особливо в необхідному переліку документів,тому вам слід звернутися до нас!

Адвокатська компанія «Гончаров та Партнери» (www.goncharovv.com) має великий досвід роботи в галузі сертифікації продукції та постійні контакти з державними органами сертифікації,ми допоможемо вам в швидкому отриманні сертифіката відповідності при мінімальних затратах!

Наші спеціалісти нададуть вам повний спектр послуг в галузі сертифікації,допоможуть в отриманні необхідних висновків та документів,допоможуть на будь-якій стадії сертифікації продукції та допоможуть при нестандартних ситуаціях.

Працюючи з Укрметртестандартом,ми допоможемо вам в отриманні сертифікату відповідності на будь-яку продукцію як в Києві,так і по всій Україні.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014