+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

АДВОКАТСЬКІ ПОСЛУГИ В СУДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ПО ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК


Суперечки про захист порушених,невизнаних або прав,що заперечують,воль або інтересів,які виникають із цивільних,житлових,земельних,сімейних,трудових відносин,розглядаються судами загальної юрисдикції.

Юристи нашої компанії забезпечать правовий захист Ваших інтересів шляхом:

1. Підготовки й подачі в суд позовної заяви:
- по сімейних спорах;
- по спорах відносно спадкування (у тому числі визначення додаткового строку для прийняття спадщини);
- про визнання права власності на майно,квартиру,об'єкт самодіяльного будівництва,транспортні засоби,земельні ділянки й т.п.;
- про відшкодування матеріальної й моральної шкоди внаслідок шляхово-транспортної пригоди,внаслідок затоплення;
- про виплату страхового відшкодування;
- про визнання договору недійсним;
- інші суперечки.

2. Складання заяв у порядку окремого виробництва (про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів,які мають значення). А саме заяв про:
- обмеженні цивільної дієздатності фізичної особи,визнання фізичної особи недієздатним і відновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
- наданні неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
- визнанні фізичної особи безвісно відсутнім або оголошення його померлої;
- усиновленні;
- установленні фактів,які мають юридичне значення;
- відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника й векселі;
- розкритті банком інформації,що містить банківську таємницю щодо юридичних і фізичних осіб;
- інші справи.

3. Правова допомога й представництво інтересів на всіх стадіях судового процесу:
- підготовка й приєднання до матеріалів справи заперечення проти позову,коли Клієнт виступає як Відповідач у справі;
- сзалишення апеляційних,касаційних скарг;
- підготовка інших процесуальних документів;
- ознайомлення з матеріалами справи,одержання з них витягів,копії документів,залучених до справи;
- одержання копій рішень,постанов;
- участь у судових засіданнях;
- пред'явлення доказів,участь у дослідженні доказів;
- задавати питання іншим особам,які беруть участь у справі,а також свідкам,експертам,фахівцям;
- заявляти клопотання й відводи;
- надання усних і письмових пояснень,своїх доводів,міркувань як представника сторони;
- подача заперечень проти клопотань,доводів і міркувань інших осіб і т.п.

4. Надання консультаційних роз'яснень із питань застосування законодавства.

Для підготовки процесуальних документів,Клієнтом надається вся необхідна інформація й документи,які мають значення для справи:
- ім'я (найменування) позивача й відповідача,третіх осіб,їхнє місце проживання або місцезнаходження,номери коштів зв'язку;
- документи,які підтверджують наявність прав або обов'язків,що є предметом суперечки;
- якщо мала місце,вся письмова переписка й інші документи,які містять необхідні відомості;
- якщо звертання до нашої компанії відбулося вже після відкриття виробництва,всі процесуальні документи,які передували моменту обігу й т.п.

Представництво в суді загальної юрисдикції,включаючи але не обмежуючись:

- подача й підготовка позовної заяви,скарг із дотриманням всіх необхідних формальностей;
- Підготовка й cоставление заяв,скарг,адвокатських запитів,претензій і інших документів правового характеру,документів для подачі в суд (позовна заява,апеляційні й касаційні скарги,клопотання,відкликання й заперечення на позовні заяви й ін.);
- Здійснення представництва в суді,інших державних органах,перед громадянами і юридичними особами;
Захист і подання інтересів Клієнта при розгляді спорів в порядку цивільного судочинства (трудові,сімейні,житлові суперечки,ДТП і ін.);
- Подання й захист інтересів у Верховному Суді України;
- Правовий супровід підприємницької й зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб;
- представництво в суді по різних категоріях справ,у т.ч.:
- представництво в суді по справах,пов'язаним з нерухомістю (інвестиції в житлові й нежилі приміщення,участь на паях у будівництві,земельно-правові суперечки,угоди з нерухомим майном,спадкоємні справи,суперечки з питань реєстрації прав на нерухоме майно,виселення з житлових приміщень).
- Юридичне обслуговування підприємств,установ і організацій всіх форм власності;
- захист прав споживачів.
- захист авторських прав.
- шлюбно-сімейні справи.
- захист прав при ДТП.


СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Це суд,що здійснює правосуддя по цивільних,кримінальних справах і справам,що виникають із адміністративних правопорушень.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ

Це процесуальна діяльність,що здійснюється від імені й в інтересах осіб,що беруть участь у справі:сторін,третіх осіб,заявників і інших зацікавлених осіб,прокурора,державних органів,органів місцевого самоврядування й інших органів. Повноваження представника повинні бути виражені в дорученні,виданої й оформленої відповідно до закону.

Представництво в суді,воно представлено дієздатними особами,що мають належним чином оформлені повноваження на ведення справи,за винятком наступних осіб (за винятком випадків участі їх у процесі як представників відповідних органів або законних представників):
- суддя;
- слідчий;
- прокурор.

Наші фахівці нададуть кваліфіковану експертно-юридичну допомогу (підготовка позовної заяви,захист прав власності в суді загальної юрисдикції,пред'явлення позовної заяви в суд загальної юрисдикції й багато інших судових суперечок),що дозволяє відповідно до законодавства домогтися безумовного успіху в рішенні виникаючих у Клієнта проблем.


закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014