+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

СІМЕЙНІ СУПЕРЕЧКИ

Сімейні суперечки досить специфічний вид спорів,оскільки розбіжності виникають між близькими людьми,а саме членами родини,родичами. І коли досудове врегулювання неможливо,наш адвокат допоможе в цій справі,що у першу чергу складне у зв'язку із психологічною напругою.


Оскільки обов'язок доказування згідно процесуального законодавства повністю покладає на сторони,наш адвокат надасть кваліфіковану правову допомогу при вирішенні таких сімейних суперечок:

- Розірвання шлюбу (розлучення).
При виникненні суперечки шлюб розривається судом. Наш адвокат надасть правову допомогу при розлученні в судовому порядку. По судовому рішенню моментом припинення шлюбу є день вступу в чинність рішення суду.
- Визнання шлюбу недійсним,неукладеним.
- Розподіл загального спільного майна.
Відповідно до діючого законодавства,майно,придбане чоловіками під час шлюбу,належить їм на праві загальної спільної власності,навіть якщо один з них не мав самостійного заробітку. На праві загальної спільної власності також належить майно,придбане жінкою та чоловіком які не перебувають у шлюбі,однак проживають однією родиною.
Розподіл майна відбувається за домовленістю,або в судовому порядку. Наші адвокати допоможуть вам відстояти своє право та одержати свою частку в спільному майні.
- Стягнення аліментів.
Обов'язок платити аліменти виникає в батьків,інших членів родини та родичів з обов'язку піклування про дитину,а також у повнолітніх дочки,сина,інших повнолітніх членів родини та родичів з обов'язку піклування про батьків та інших родичів.
При визначенні розміру аліментів суд ураховує різні фактори,тому підготовка матеріалів у суд і правильне ведення справи відіграють важливу роль.
-Установлення режиму окремого проживання.
У випадку,коли проживання разом не можливо,а наважитися на розірвання шлюбу досить важко,за позовом одного із чоловіка або жінки (а у випадку взаємної на це згоди - по обопільній заяві) у судовому порядку можливо встановити режим окремого проживання. Підставою для встановлення режиму окремого проживання можуть бути також виїзд одного із чоловіка та жінки за кордон,трудова діяльність за межами місця проживання та т.п..
- Зміна прізвища,ім'я,по батькові.
Причини зміни прізвища,імені,по батькові - різноманітні:допущення помилок при реєстрації народженні дитини,бажання жінки повернути дошлюбне прізвище після розірвання шлюбу,у чинність певних внутрішніх переконань,під впливом навколишніх факторів.

Крім цього,ми надаємо консультації та допомогу,по:
1. Іншим питанням,що стосуються сімейних справ.
2. Визнання шлюбу не дійсним
3. Розділ загального,спільно нажитого майна
4. Установлення походження дитини,установлення батьківства
5. Спадкуванню за законом.
6. Спадкуванню за заповітом.
7. Установлення або заперечування факту батьківства
8. Складання та затвердження угоди про порядок виховання та піклування про дитину
9. Складання шлюбного договору,контракту
10. Строкам,порядку прийняття та оформлення спадщини.
11. Іншим питанням,які стосуються спадкування.
12. Стягнення аліментів
13. Зменшення розміру аліментів
14. Визначення місця проживання дітей з одним із батьків
15. Позбавлення батьківських прав
16. Розірвання шлюбу
17. Розділ спільно нажитого майна
18. Визнання шлюбного договору,контракту повністю або частково не дійсним

Судовий захист честі,гідності та ділової репутації в судових органах:

Відповідно до Конституції України,кожний має право на повагу до його гідності. Ніхто не повинен випробовувати приниження гідності,честі та ділової репутації. У випадку порушення цих прав фізична особа має право особисто звернутися в суд з відповідним позовом.

Згідно Цивільного Кодексу фізична особа,особисті немайнові права якої порушені в друкованих або інших засобах масової інформації,має право на відповідь,а також на спростування неправдивої інформації в тім же засобі масової інформації в порядку,установленому законом. Якщо відповідь і спростування в тім же засобі масової інформації є неможливими у зв'язку з його припиненням,то така відповідь і спростування повинні бути обнародувані в іншому засобі масової інформації,за рахунок особи,що поширило неправдиву інформацію. Спростування неправдивої інформації здійснюється незалежно від провини особи,що її поширило .

Захист прав власності
Юридичні гарантії,що забезпечують неприпустимість порушення прав і інтересів власника.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014