+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

АДМІНІСТРАТИВНІ СУДОВІ СПРАВИ. Адміністративні суперечки.

Під адміністративними суперечками розуміють суперечки фізичних або юридичних осіб із суб'єктами владних повноважень (органами державної влади,органами місцевого самоврядування,їх посадових і службових осіб,інших суб'єктів) при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства,у тому числі на виконання делегованих повноважень,у яких вони вважають,що суб'єкт владних повноважень своїми рішеннями,діями або бездіяльністю порушив їхні права або інтереси.

Розгляд і рішення таких суперечок фізичних або юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень стосується компетенції адміністративних судів або місцевих загальних судів як адміністративних судів і регулюється Кодексом адміністративного судочинства України.

Проте,визначаючи перелік правових актів,які можуть бути оскаржені в адміністративному порядку,варто пам'ятати виключення,установлене Конституцією України. А саме,що адміністративний суд не переглядає на предмет конституционности лише закони й інші правові акти Верховної Ради України,акти Президента України,Кабінету Міністрів України,правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим,міжнародні договори,оскільки такі повноваження надані лише Конституційному Суду України.

Наша АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ "ГОНЧАРОВ та ПАРТНЕРИ" готова надати правову допомогу й здійснити захист порушених прав,воль і інтересів фізичних осіб,прав і інтересів юридичних осіб в адміністративному процесі шляхом:
1. Підготовки й участі в рішенні суперечки в досудебном порядку,якщо така можливість установлена законом.
2. Підготовки,складання документів і юридичного супроводу при розгляді справ:
- по оскарженню рішень,дій або бездіяльності органів державної влади,іншого державного органа,їх посадових або службових осіб;
- у які іншою стороною є орган або посадова особа місцевого самоврядування,посадова або службова особа органа місцевого самоврядування;
- із приводу рішень,дій або бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про залучення до адміністративної відповідальності;
- у суперечках фізичних осіб із суб'єктами владних повноважень із приводу обчислення,призначення,перерахунку,здійснення,надання,одержання пенсійних виплат,соціальних виплат непрацездатним громадянам,виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням і іншими соціальними виплатами,доплат,соціальних послуг,допомоги,захисту,пільг.
Оскарження рішень органів податкової служби.
Через недосконалість діючого податкового законодавства нерідко трапляються випадки неправомірного примусового стягнення податків,наприклад ПДВ або Податку на прибуток,зупинка операцій на банківських рахунках,застосування фінансових санкцій і накладення адміністративних стягнень.
Як у таких випадках захистити свої права й законні інтереси?
Кожна особа має право оскаржити рішення органів державної податкової служби,якщо вони обмежують її права,установлені законодавством,в адміністративному або судовому порядку. Податковими органами заборонено відмовляти в прийнятті скарги (заяви) платників податків. Органи державної податкової служби зобов'язані розглядати такі скарги:
- щодо повідомлень про суми податкових зобов'язань;
- рішень щодо податків і зборів (обов'язкових платежів),які стягуються в бюджети й державні цільові фонди,крім ввізного й вивізного мита,акцизного збору й податку на додану вартість і інші податки,зборів,обов'язкових платежів при ввозі в Україну або вивіз (пересиланню) з її території товарів;
- внесків у Пенсійний фонд і Фонд соціального страхування України.
Порядок подання й розгляду скарг або заявах,визначені положенням,затвердженим наказом ГНА України від 03.03.98 р. №93 (у редакції наказу ГНА України від 02.03.01 р. №82) і зареєстрованим у Мін'юсті України за №238/5429.
Скаргу (заява) треба подавати в орган державної податкової служби в писемній формі протягом 10 календарних днів після одержання податкового повідомлення.

Скарга повинна містити такі дані:
- суть питання,прохання або вимоги;
- документи,розрахунки й докази,які вважає за необхідне подать автор скарги;
- інформацію про те,представлене або не представлене позовна заява до суду про визнання недійсним податкового повідомлення або рішення органа державної податкової служби.
Особа,що подало скаргу (заява) на рішення або постанову органа податкової служби,має такі права:
- приводити додаткові аргументи особі,що перевіряло скаргу,і брати участь у перевірці цієї особи;
- ознайомитися з результатами перевірки,бути присутньої при розгляді скарги;
- подавати додаткові матеріали або наполягати на їхньому запиті органом податкової служби,що розглядає скаргу;
- користуватися послугами адвоката;
- подати в усній або письмовій формі вимога щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
- одержувати листовну відповідь про результати розгляду скарги;
- вимагати відшкодування збитку,заподіяних внаслідок неправомірних рішень;
- відкликати або анулювати представлену скаргу в будь-який час до ухвалення рішення з її розгляду.
Що робити після перевірки?
Не пізніше чим через 10 днів від дня складання акту перевірки за слідствами розгляду матеріалів перевірки керівник органа державної податкової служби або його заступник ухвалює рішення щодо застосуванні й стягненні сум штрафних (фінансових) санкцій,донарахованих сум податків,збори (обов'язкових платежів). Це рішення приймається,якщо є підстави для застосування санкцій.
Перший екземпляр рішення вручається на підпис керівникові або головному бухгалтерові підприємства або надсилається поштою рекомендованим листом. Податкове зобов'язання,нараховане під час перевірки контрольним органом,уважається погодженим після одержання вами податкового повідомлення,якщо ви не збираєтеся його оскаржити.
Ознайомлюючись із рішенням і податковим повідомленням,зверніть увагу на правильність розрахунку сум штрафних санкцій. Вони повинні відповідати ст. 17 Закону №2181 і Інструкції №110 від 17.03.2001 р. про порядок застосування й стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби.
Після одержання такого податкового повідомлення можете діяти за наступною схемою:
Ви можете!
Сплатити розмір податкового зобов'язання,певного в податковому повідомленні в певний строк (як правило,це 10 днів). У випадку несплати - виникне податковий борг і надійде податкову вимогу,згідно р. 6.2.3 п. 6.2. ст. 6 Закону №2181 + згідно ст. 16 цього ж Закону почне нараховуватися пеня.
Ви можете!
Оскаржити рішення контролюючого органа в апеляційному порядку. Процедура такого оскарження визначена Положенням про порядок подання й розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби,затвердженим наказом ДПАУ від 03.03.98 р. №93 (у редакції наказу ДПАУ від 02.03.01 р. №82). При цьому,важливо - встигнути,адже скаргу треба подати протягом 10 днів після одержання податкового повідомлення. ДПІ повинна протягом 20 днів відповісти на таку скаргу. Якщо скарга залишиться без відповіді,можна вважати,що її вдоволена й справа виграна.

Ви можете!
Оскаржити рішення контрольного органа в судовому порядку. Про це треба письмово повідомити орган державної податкової служби,рішення якого обжалуется.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014