+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

представництво в податкових органах

Кваліфікована переписка з податківцями показує їм,що підприємець знає й може захистити свої права. Якщо переписки недостатньо,ми використовуємо адміністративне оскарження рішень Державної податкової інспекції у вищих органах державної податкової служби.

Взаємодія з податковими органами не обмежується перепискою. Кожний підприємець регулярно зіштовхується із плановими й позаплановими перевірками. Ми надаємо повний комплекс послуг,що дозволяє клієнтові комфортно почувати себе при спілкуванні із представниками ДПАУ. Якщо в офіс клієнта прибули податківці,співробітник адвокатської компанії виїде на місце для юридичної підтримки.

Консультації під час перевірок податковою інспекцією,податковою міліцією зводять до мінімуму ризики,обумовлені банальним переляком Вашого персоналу. У випадку ж,коли доводиться звертатися в судові органи,ми пропонуємо представництво інтересів клієнта в суді при податкових спорах.

Якщо Ваш бізнес пов'язаний із зовнішньоекономічною діяльністю,то проблему відшкодування ПДВ ви знаєте з власного досвіду. Адвокатська компанія "Гончаров та Парнтери" не тільки добре знайома з процедурою відшкодування ПДВ,але й має досвід успішного повернення цього податку шляхом кваліфікованою юридичної допомоги,а в крайньому випадку захисту через судові органи. Ми допоможемо Вам підготувати документи для відшкодування ПДВ.

Підприємці часто зіштовхуються із проблемою нарахування фінансових санкцій у результаті проведення органами податкової служби зустрічних перевірок контрагентів,які мають ознаки "фіктивності" або вже визнані за рішенням суду недійсними:установчі документи,свідоцтво платника ПДВ і первинні бухгалтерські документи (договори,акти,податкові накладні й т.п.) таких юридичних осіб.

Юристи нашої юридичної фірми мають солідний досвід комплексного рішення такого роду проблем,як у фіскальному,так і в кримінальному аспекті.

Проведення перевірок органами ДПІ для всіх підприємств незалежно від організаційно-правових форм та форм власності є звичним і,як це часто трапляється,не дуже приємним моментом.

Щоб протистояти зухвалому інспектору,який намагається знайти «порушення податкового законодавства»,необхідно знати законодавство,яким податковий інспектор зобов'язаний керуватися.

Закон «Про державну податкову службу» розподіляє перевірки ДПІ на планові та позапланові (виїзні). Дуже розповсюдженими є документальні перевірки (ст. 11 закону «Про державну податкову службу»),або,як їх називають,камеральні перевірки,їх визначення міститься в п. 4.4.2 ст. 4 закону «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Документальні (камеральні) перевірки пов'язані із перевіркою вчасності подання декларацій та достовірності інформації,вказаної в деклараціях,є рутинною та буденною роботою податківців. Зовсім інша ситуація із виїзними плановими та позаплановими перевірками.

Документальною підставою для непланової перевірки є план,затверджений головою відповідної податкової служби або заступником і обов'язково завірений гербовою печаткою. У випадку відсутності хоча б одного з цих документів суб'єкт господарювання має повне право не допускати співробітникив ДПІ до перевірки.

У відповідності до постанови КМУ № 619 від 21.07.2005 року план проведення планових перевірок затверджується щоквартально та узгоджується до 20 числа останнього місяця кварталу.

Також у відповідності до наказу Державної податкової адміністрації №327 від 10.08.2005 року у перевіряючих на руках,окрім плану проведення чергових перевірок,обов'язково повинен бути наказ відповідного керівника податкового органу про проведення планової перевірки та належним чином затверджене направлення на перевірку.

Право на проведення перевірки у ДПІ виникає тільки тоді,коли ДПІ буде виконано вимоги абз. 4 ст. 11-1 закону «Про Державну податкову службу України»,який вказує:«Право на проведення планової виїзної перевірки платника податків надається лише у тому випадку,коли йому не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення».

Тривалість планової виїзної перевірки не повинна перевищувати 20 робочих днів,а щодо суб'єктів малого підприємництва — 10 робочих днів.

Про проведення планової перевірки місцева податкова інспекція зобов'язана повідомити вас не пізніше ніж за 10 днів. У разі відсутності завчасного повідомлення про день початку проведення повірки та день закінчення перевірки ДПІ не має право здійснювати перевірку,а підприємство має повне право не допустити комісію.

Позапланові перевірки майже іднентичні,але перевірки мають принципово інші підстави для проведення.

По-перше,для ініціювання позапланової перевірки необхідна одна з обставин,які викладені в абз. 6 ст.11-1 закону «Про державну податкову службу»:— за наслідками перевірок інших платників податків виявлено факти,які свідчать про порушення платником податків законів України про оподаткування,валютного законодавства,якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;— платником податків не подано в установлений строк податкову декларацію або розрахунки,якщо їх подання передбачено законом;— виявлено недостовірність даних,що містяться у податковій декларації,поданій платником податків,якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;— платник податків подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державної податкової служби під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки,в якій вимагає повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки;— у разі виникнення потреби у перевірці відомостей,отриманих від особи,яка мала правові відносини з платником податків,якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;— проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства;— стосовно платника податків (посадової особи платника податків) у порядку,встановленому законом,податковою міліцією заведено оперативно-розшукову справу,у зв'язку з чим є потреба у проведенні позапланової виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності такого платника податків;— у разі,коли вищий орган державної податкової служби в порядку контролю за достовірністю висновків нижчого органу державної податкової служби здійснив перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або висновків акта перевірки,складеного нижчим контролюючим органом,та виявив їх невідповідність вимогам законів,що призвело до ненадходження до бюджетів сум податків та зборів (обов'язкових платежів). Позапланова виїзна перевірка в цьому випадку може ініціюватися вищим органом державної податкової служби лише у тому разі,коли стосовно посадових або службових осіб нижчого органу державної податкової служби,які проводили планову або позапланову виїзну перевірку зазначеного платника податків,розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу;— платником подано декларацію з від'ємним значенням з податку на додану вартість,яке становить більше 100 тис. грн.».

По-друге,у випадку наявності однієї з вище перерахованих підстав дозвіл на проведення позапланової перевірки надається лише судом за поданням ДПІ у відповідності із абз. 8 ст.11-1 закону «Про державну податкову службу».

Змінами,які були внесені в закон «Про державну податкову службу» у 2005 році,в ст. 11-1 значно було звужено права ДПА на проведення позапланових перевірок,відповідно позапланові перевірки ДПІ було дозволено проводити лише за рішенням суду.

Зокрема,абз. 8 ст.11-1 викладено в такій редакції:«Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орган державної податкової служби,який ініціює проведення позапланової виїзної перевірки,подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки та дати її початку і закінчення,склад осіб,які будуть проводити таку перевірку,документи,які відповідно до частини шостої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки,інформацію про вид та кількість перевірок,проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки,а також на вимогу суду — інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення про місце,дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки направляється не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.

Позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі виникнення обставин,викладених у цій статті,за рішенням керівника податкового органу,яке оформляється наказом».

Якщо для допуску до проведення звичайної планової виїзної перевірки необхідний план проведення плановї перевірки,наказ начальника місцевого ДПІ та направлення на перевірку,то у випадку проведення позапланової перевірки учасники перевірки зобов'язані мати при собі рішення суду про проведення перевірки,наказ начальника (заступника) ДПІ про проведення перевірки та направлення на перевірку.

ДПІ зобов'язана завчасно повідомити про день позапланової перевірки.

До складу перевіряючої комісіі,як при проведенні планових перевірок,так і при проведенні позапланових перевірок забороняється включати співробітників податкової міліції,якщо перевірка не пов'язана із оперативно-розшуковими заходами за фактом скоєного злочину.

Для роботи з перевіряючими слід призначити компетентну людину,як вказує практика,це зазвичай адвокат,що «супроводужує» діялність підприємства,або юрист підприємства.

Поведінка співробітників підприємства,яке перевіряють,не повинна відрізнятися при проведенні як планової,так і позапланової перевірки,й має бути приблизно такою:— вимагати у осіб,що прийшли для проведення перевірки,службові посвідчення,у разі відмови зателефонувати 02,ви маєте право знати,хто до вас завітав. — при пред'явленні службових посвідчень,слід переписати все,що в них вказано (ПІБ,посада,звання,строк видачі,до якого терміну дійсне),при відмові телефонуйте 02. — передзвонити в орган ДПІ бажано начальнику (заступнику) начальнику відділу для підтвердження повноважень його співробітників.

Якщо перевіряючі поцікавляться,чому ви все це робите,зазначте що для можливого написання відповідних скарг у прокуратуру та органи із боротьби із корупцією,у випадку перевищення перевіряючими їхніх службових повноважень. — вимагати від співробітників ДПІ заповнення журналу реєстрації перевірок.

До речі,у відповідності із указом Президента України 23.07.1998 року № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» та наказу Держкомітету України з питань розвитку підприємництва № 18 від 10.08.1998 року «Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)» затверджена та встановлена форма для журналу реєстрації перевірок.

Передбачається,що його ведуть суб'єкти господарювання на добровільних засадах. Журнал реєстрації перевірок заповнюється з метою недопущення несанкціонованих перевірок з боку податкових органів. Перед початком перевірки всі члени перевіряючої групи зобов'язані розписатися в журналі. Відмова є підставою для недопущення тих,хто не розписався,до проведення перевірки.

Необхідно уважно вивчити всі документи,які є підставою для допущення та проведення перевірки. Перевірити наявність мокрих печаток,підписів.

Витримавши певну паузу,слід прийняти рішення про допущення чи недопущення до перевірки.

Переконаний,що після такого прийому представники перевіряючої групи будуть себе вести максимально тактовно,що значно полегшить та прискорить перевірки.

Слід пам'ятати головний принцип діяльності державних органів— «заборонено все,що прямо не передбачено законом». Тобто права ДПІ суворо обмежені законодавством.

Радемо Вам,у ході перевірки надавати оригіналии документів тільки під розписку про їх отримання,оскільки часто трапляються випадки,коли ці документи просто «губляться»,а потім нараховуються штрафні санкції у зв'язку із відсутністю первинних документів.

Слід пам'ятати,що всі документи надаються для ознайомлення перевіряючим тільки із дозволу директора.

Звертаю особливу увагу на те,що перевіряючі не мають права вилучати оригінали документів,тільки копіїї,й копії тільки тих документів,які містять порушення податкового законодавства,а не всі підряд.

Вилучення оригіналів документів із складанням відповідного опису можливе лише за рішенням суду у разі арешту активів платника податків.

Закон не обмежує права платників податків на здійснення відео- та аудіозапису при проведенні перевірок. До речі,це дуже ефективний метод для боротьби із зловживаннями з боку перевіряючих.

Іноді перевіряючі намагаються обмежувати переміщення співробітників підприємсва,такі дії є не правомірними.

Заброна здійснювати телефонні звонки також неправомірна.

Все це не стосується ситуації,коли порушена кримінальна справа та ведуться оперативно-розшукові або слідчі дії.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014