+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Питання:Договір на отримання безповоротної фінансової допомоги

Доброго дня. Будь ласка,допоможіть розробити типовий договір на отримання безповоротної фінансової допомоги (благодійних внесків) для здійснення статутної діяльності (нецільового фінансування) неприбутковою організацією.

Відповідь:
В Договорі на отримання благодійної допомоги неприбутковою організацією потрібно обов'язково передбачити цільове призначення такої допомоги,тобто на що буде використана передбачена цим договором сума. Типовий договір має наступний вигляд:


ДОГОВІР

ПРО БЛАГОДІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

м. ________ "___" ____________ 200_ р.

_______________________________________________________________________ (вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї) (надалі іменується "Благодійна організація") в особі ____________________________________________________________________________,(вказати посаду,прізвище,ім'я,по батькові) що діє на підставі ______________________________________________________,з однієї сторони,
(вказати:статуту,довіреності,положення тощо)

та

_____________________________________________________________________________ (вказати найменування сторони) (надалі іменується "Добродійник") в особі ___________________________ _____________________________________________,що діє на
(вказати посаду,прізвище,ім'я,по батькові)
підставі _____________________________________,з іншої сторони,
(вказати:статуту,довіреності,положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони",а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про благодійну діяльність (надалі іменується "Договір") про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладений на виконання прийнятої на загальних зборах засновників Благодійної організації Благодійної програми від "___" ____________ 200_ р. N ____________.
1.2. За цим Договором Благодійна організація зобов'язується надати благодійну допомогу дітям з малозабезпечених родин у відповідності зі списком,затвердженим Добродійником,у виді безоплатного надання їм путівок у табір відпочинку. Список є невід'ємною частиною цього Договору.
1.3. Благодійна організація зобов'язується прийняти благодійні пожертвування Добродійника,внесені їм відповідно до цього Договору,і використовувати їх відповідно до умов цього Договору - для придбання путівок у табір відпочинку.
1.4. Добродійник зобов'язується внести благодійні пожертвування в порядку,установленому цим Договором.

2. ОБОВ'ЯЗКИ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Благодійна організація зобов'язується придбати і передати дітям,у відповідності зі списком,затвердженим Добродійником,путівки в табір відпочинку "_____________" у загальній кількості _______ шт. Придбання путівок повинне бути здійснене не пізніше "___" ____________ 200_ р. Передання путівок повинне бути здійснене не пізніше "___" ____________ 200_ р. шляхом _________________. Доказом передання путівок є розписки одержувачів благодійної допомоги,якими є ________________.
2.2. Додаткові відомості про путівки до табору відпочинку та умови їх придбання Благодійною організацією викладені у _________________________.
2.3. Використовувати отримані від Добродійника кошти ощадливо та виключно за їх цільовим призначенням.
2.4. У випадку неналежного надання послуг табором відпочинку "_______________" надавати юридичну допомогу у вирішенні спорів з табором відпочинку одержувачам путівок на безоплатній основі.
2.5. Благодійна організація подає Добродійникові звіт про використання цільових пожертвувань не пізніше "___" ____________ 200_ р. відповідно до затвердженої _____________ форми. Звіт стає невід'ємною частиною цього Договору.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ДОБРОДІЙНИКА

3.1. Внести благодійні пожертвування в розмірі __________ грн. - для придбання путівок у табір відпочинку шляхом ___________ в строк ___________. Внести благодійні пожертвування в розмірі ____________ грн. у виді нецільової благодійної допомоги шляхом ___________ в строк ___________.
3.2. Підписати звіт Благодійної організації,якщо його дані відповідають умовам цього Договору,шляхом ___________ в строк ___________.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку відсутності можливості в Благодійної організації в силу причин,від неї не залежних,придбати путівки відповідно до умов п. 2.1 цього Договору,невитрачені цільові пожертвування повертаються Добродійникові не пізніше "___" ____________ 200_ р. шляхом _______________.
4.2. Благодійна організація не несе відповідальності за відмову одержувачів благодійної допомоги прийняти путівки,проте у такому разі вона зобов'язана _______________________.
4.3. У випадку використання Благодійною організацією цільових пожертвувань,переданих за цим Договором,з метою,що не відповідає умовам п. 2.1 цього Договору,Благодійна організація зобов'язується повернути Добродійникові всю суму благодійних пожертвувань,отриманих нею за цим Договором,не пізніше "___" ____________ 200_ р. шляхом ______________.
4.4. За несвоєчасне подання Благодійною організацією звіту вона сплачує неустойку в розмірі ______ грн.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент,визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення,яке мало місце під час дії цього Договору.

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ПІДПИСИ

За БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
Керівник _____________/___________/

м. п. ДОБРОДІЙНИК
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

СТОРІН

За ДОБРОДІЙНИКА
Керівник _____________/___________/

м. п.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014