+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Закон України „Про виконавче провадження”

Стаття 34. Обставини,що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження
8) порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника,якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію,введеного господарським судом,крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника);

Стаття 52. Звернення стягнення на заставлене майно
Стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог стягувача - заставодержателя. За постановою державного виконавця про стягнення виконавчого збору,винесеної у виконавчому провадженні про звернення стягнення на заставлене майно,стягнення звертається на вільне від застави майно боржника.

У разі коли коштів,одержаних від реалізації заставленого майна,недостатньо для задоволення вимог стягувача-заставодержателя за виконавчим документом,на підставі якого звернуто стягнення на заставлене майно,виконавчий документ повертається стягувачу-заставодержателю в порядку,визначеному пунктом 6 частини першої статті 40 цього Закону.

Для задоволення вимог стягувачів,які не є заставодержателями,стягнення на заставлене майно боржника може бути звернено у разі:

виникнення права застави після винесення судом рішення про стягнення з боржника коштів;

коли вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю.

Про звернення стягнення на заставлене майно для задоволення вимог стягувачів,які не є заставодержателями,державний виконавець повідомляє заставодержателя не пізніше наступного дня після накладення арешту на майно або тоді,коли йому стало відомо,що арештоване майно боржника знаходиться у заставі,та роз'яснює заставодержателю право на звернення до суду з позовом про звільнення заставленого майна з-під арешту.

Реалізація заставленого майна провадиться в порядку,встановленому цим Законом.

З коштів,одержаних від реалізації заставленого майна,здійснюються утримання,передбачені статтею 43 цього Закону,після чого вони використовуються для задоволення вимог заставодержателя. Якщо заставодержатель не є стягувачем у виконавчому провадженні,кошти йому виплачуються у разі належного підтвердження права на заставлене майно. Після повного задоволення вимог заставодержателя залишок коштів використовується для задоволення вимог інших стягувачів у порядку,визначеному цим Законом.

Спори,які виникають у виконавчому провадженні щодо звернення стягнення на заставлене майно,вирішуються судом.

Стаття 621. Звернення стягнення на предмет іпотеки за виконавчим написом нотаріуса або за рішенням суду
Звернення стягнення на предмет іпотеки і його реалізація для задоволення вимог іпотекодержателя здійснюються відповідно до умов іпотечного договору.

На майно,щодо якого встановлено іпотеку чи накладено заборону на відчуження,не може бути звернено стягнення для задоволення вимог стягувачів,які не є іпотекодержателями згідно із Законом України "Про іпотечне кредитування,операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати".

У разі звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса на нотаріально посвідчених примірниках іпотечного договору та договору про іпотечний кредит чи на нотаріально посвідчених копіях цих документів або за рішенням суду орган державної виконавчої служби здійснює реалізацію предмета іпотеки в порядку,встановленому іпотечним договором.


Стаття 622. Оформлення акта про придбання нерухомості у разі реалізації предмета іпотеки державною виконавчою службою
Після повного розрахунку покупця за придбану нерухомість на підставі протоколу про реалізацію предмета іпотеки та документів,що підтверджують розрахунок за придбану нерухомість,державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки.

В акті зазначаються:

ким,коли і де провадилася реалізація предмета іпотеки;

коротка характеристика реалізованої нерухомості;

прізвище,ім'я та по батькові (найменування юридичної особи),адреса покупця;

сума коштів,внесена за придбану нерухомість;

прізвище,ім'я та по батькові (назва юридичної особи) боржника,його адреса;

дані про правовстановлювальні документи,що підтверджують право власності на предмет іпотеки.

Цей акт державний виконавець подає на затвердження начальнику (заступнику начальника) відповідного органу державної виконавчої служби,якому він безпосередньо підпорядкований.
(частина третя статті 622 із змінами,внесеними згідно із Законом України від 23.06.2005 р. N 2716-IV)

Затверджений начальником (заступником начальника) органу державної виконавчої служби акт державний виконавець видає покупцеві,а копії акта надсилає стягувачеві і боржникові.
(частина четверта статті 622 із змінами,внесеними згідно із Законом України від 23.06.2005 р. N 2716-IV)

На підставі копії цього акта нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна.

Стаття 65. Порядок звернення стягнення на майно при реорганізації та ліквідації боржника - юридичної особи
У випадку реорганізації (злиття,приєднання,розділення,виділення,перетворення) боржника - юридичної особи стягнення за виконавчими документами звертається на кошти та інше майно тієї юридичної особи,на яку відповідно до закону покладено відповідальність за зобов'язаннями боржника - юридичної особи.

У випадку ліквідації боржника - юридичної особи,в тому числі внаслідок визнання боржника банкрутом,виконавчий документ передається до ліквідаційної комісії або арбітражного керуючого для вирішення питання про подальший порядок виконання рішення у встановленому законодавством порядку. У разі направлення виконавчого документа до ліквідаційної комісії або арбітражного керуючого арешт з майна боржника знімається за постановою державного виконавця,затвердженою начальником відповідного органу державної виконавчої служби,якому він безпосередньо підпорядкований.

При направленні виконавчого документа до ліквідаційної комісії або арбітражного керуючого виконавче провадження підлягає закінченню у порядку,встановленому цим Законом.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014