+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Зобовязання боржника згідно цивільного кодексу України

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою
1. Виконання обов'язку може бути покладено боржником на іншу особу,якщо з умов договору,вимог цього Кодексу,інших актів цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто. У цьому разі кредитор зобов'язаний прийняти виконання,запропоноване за боржника іншою особою.
2. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку боржника іншою особою цей обов'язок боржник повинен виконати сам.
3. Інша особа може задовольнити вимогу кредитора без згоди боржника у разі небезпеки втратити право на майно боржника (право оренди,право застави тощо) внаслідок звернення кредитором стягнення на це майно. У цьому разі до іншої особи переходять права кредитора у зобов'язанні і застосовуються положення статей 512 - 519 цього Кодексу.
Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні
1. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:
1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);
2) правонаступництва;
3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);
4) виконання обов'язку боржника третьою особою.
2. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках,встановлених законом.
3. Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений,якщо це встановлено договором або законом.

Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні
1. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі,що і правочин,на підставі якого виникло зобов'язання,право вимоги за яким передається новому кредиторові.
2. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні,яке виникло на підставі правочину,що підлягає державній реєстрації,має бути зареєстрований в порядку,встановленому для реєстрації цього правочину,якщо інше не встановлено законом.
Стаття 514. Обсяг прав,що переходять до нового кредитора у зобов'язанні
1. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах,що існували на момент переходу цих прав,якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 515. Зобов'язання,в яких заміна кредитора не допускається
1. Заміна кредитора не допускається у зобов'язаннях,нерозривно пов'язаних з особою кредитора,зокрема у зобов'язаннях про відшкодування шкоди,завданої каліцтвом,іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні
1. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника,якщо інше не встановлено договором або законом.
2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні,новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні
1. Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи,які засвідчують права,що передаються,та інформацію,яка є важливою для їх здійснення.
2. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні
1. Боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні заперечення,які він мав проти первісного кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора.
2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні,він має право висунути проти вимоги нового кредитора заперечення,які він мав проти первісного кредитора на момент пред'явлення йому вимоги новим кредитором або,якщо боржник виконав свій обов'язок до пред'явлення йому вимоги новим кредитором,- на момент його виконання.

Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у зобов'язанні
1. Первісний кредитор у зобов'язанні відповідає перед новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги,але не відповідає за невиконання боржником свого обов'язку,крім випадків,коли первісний кредитор поручився за боржника перед новим кредитором.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014