+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Як роботодавцям юридично грамотно оформити трудові відносини

Наша АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ з радістю допоможе Вам,як Роботодавцям юридично грамотно оформити трудові відносини,а Вашим працівникам не тільки ознайомитися,але й,по необхідності,розібратися у внутрішніх документах підприємства.

НАШІ ПОСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТЬ:

1. Підготовка необхідних трудових документів,а саме:


- Підготовка наказів;
- Підготовка протоколів;
- внутрішніх становищ підприємств;
- положень про персонал підприємств;
- штатних розкладів підприємств;
- трудових договорів;
- посадових інструкцій;
- договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;
- зобов'язань про нерозголошення комерційної таємниці;
- колективних договорів;
- супровід всієї документації підприємств по трудовим правовідносинам.
А також:
- організація й реєстрація служби охорони праці на підприємствах;
- розробка журналів реєстрації,обліку по охороні праці на підприємствах;
- розробка положень щодо охорони праці на підприємствах;
- розробка програм по проведенню вступних і первинних інструктажів на підприємстві;
- проведення навчальних семінарів по охороні праці на підприємствах;
- плановий,позаплановий інструктаж робочого персоналу підприємства по охороні праці;
- розробка посадових інструкцій і інструкцій з видів робіт із прив'язкою безпосередньо до існуючого підприємства;
2. Надання послуг з консультування працівників і роботодавців по наступних питаннях трудового права:
- оформлення трудового договору;
- порядку звільнення;
- оплати праці;
- аналіз проектів трудових договорів;
- досудебное врегулювання трудових суперечок;
- іншим питанням з області трудового права.
3. Допомога адвокатів у трудових судових суперечках:
- суперечки про визнання формулювання звільнення незаконної,
- про поновлення на роботі,
- про внесення необхідних записів у трудову книжку,
- про виплату заробітної плати й оплаті змушеного прогулу,
- про визнання звільнення незаконним і т.д.
- суперечки по матеріальній відповідальності;
- зміна істотних умов праці й ін.


Праця - найважливіший аспект життя будь - якої людини,основа її існування й добробуту. Люди вступають у відповідні відносини з іншими людьми та організаціями з приводу виробництва й розподілу матеріальних та моральних благ. Основу цих відносин складають трудові правовідносини,тобто двосторонні відносини,що виникають між працівником і роботодавцем на підставі укладання трудового договору,чи контракту іншого юридичного факту з приводу участі працівника в роботі підприємства,установи,організації або у фізичної особини.
Основною умовою виникнення трудових правовідносин є трудова право дієздатність учасників цих відносин.
Другою умовою виникнення трудових правовідносин є наявність правової норми. Фактичні суспільні відносини,що виникають між громадянами,або між громадянами й організаціями,якщо смороду незалежно від волі учасників урегульовані правом і для них є відповідна правова норма,з моменту їх виникнення стають правовими.
Третьою умовою виникнення трудових правовідносин є наявність юридичного факту,з яким чинне законодавство пов'язує виникнення правових наслідків. Трудові правовідносини за загальним правилом виникають з двосторонніх юридичних актів,які становлять,з одному боку,волевиявлення громадянина,який бажає одержати роботові саме в цього роботодавця,а з іншого боку - рішення роботодавця щодо прийняття цього громадянина на роботові. Таким двостороннім актом є угода про прийняття на роботові робітника або службовця.
Юридичними фактами,що виступають як підстави виникнення трудових правовідносин разом з укладанням трудового договору,можуть бути:результати конкурсу на заміщення посад,адміністративний акт розподілу на роботові після закінчення навчальних закладів тощо.
За останні роки значно зросла кількість трудових спорів на підприємствах,установах,організаціях усіх форм власності. Основні заподій виникнення трудових спорів являються суб'єктивні заподій,а саме:недостатня правова свідомість працівників,правова необізнаність як працівників так і роботодавців,помилки однієї із сторін суперечки про наявність чи відсутність фактичних обставин,з якими закон пов'язує виникнення,зміну чи припинення певних правовідносин. Слід пам'ятати,що результат вирішення трудової суперечки в значній мірі залежить від того наскільки якісно і юридично грамотно складені відповідні документи.
У сфері застосування найманої праці може виникати безліч різноманітних життєвих обставин,у зв'язку з якими складаються юридичні документи. Їх потрібно використовувати творчо,як орієнтир щодо додержання необхідних для цього реквізитів,форми й послідовності викладення питань,які обов'язково повинні бути відображені в даному документі.
Тому на підставі вище викладеного Юридична компанія надає допомогу особам,які використовують таку працю як роботодавці,чи виступають як наймані працівники та профспілковим працівникам,які потребують захисту своїх трудових прав та законних інтересів. Будь який година кожна фізична чи особа юридична особа в разі порушення трудових прав може вдатися до юридичних послуг Юридичної компанії,яка завжди буде поруч у необхідний момент та допоможе надати необхідну консультацію відносно трудового законодавства України,а саме з наступних питань:

Робота - найважливіший аспект життя будь-якої людини,основа його існування й добробуту. Люди вступають у відповідні відносини з іншими людьми й організаціями із приводу виробництва й розподілу матеріальних і моральних благ. Основу цих відносин становлять трудові правовідносини,тобто двосторонні відносини,які виникають між працівником і роботодавцем на підставі висновку трудового договору,контракту або іншого юридичного факту із приводу участі працівника в роботі підприємства,установи,організації або у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.
Основною умовою виникнення трудових правовідносин є трудова правоздатність учасників цих відносин.
Другою умовою виникнення трудових правовідносин є наявність правової норми. Фактичні суспільні відносини,що виникають між громадянами,або між громадянами й організаціями,якщо вони незалежно від волі учасників урегульовані правом і для них є відповідна правова норма,з моменту їхнього виникнення стають правовими.
Третьою умовою виникнення трудових правовідносин є наявність юридичного факту,з яким чинне законодавство зв'язує виникнення правових слідств. Трудові правовідносини за загальним правилом виникають із двосторонніх юридичних актів,які становлять,з одного боку,волевиявлення громадянина,що бажає одержати роботу саме в цього роботодавця,а із другої сторони - рішення роботодавця щодо прийняття цього громадянина на роботу. Таким двостороннім актом є угода об прийняття на роботу робітника або службовця.
Юридичними фактами,які виступають як підстави виникнення трудових правовідносин разом з висновком трудового договору,можуть бути:результати конкурсу на заміщення посад,адміністративний акт розподілу на роботу після закінчення навчальних закладів і т.п..
За останні роки значно виросло кількість трудових суперечок на підприємствах,установах,організаціях всіх форм власності. Основні причини виникнення трудових суперечок є суб'єктивні причини,а саме:недостатня правова свідомість працівників,правова непоінформованість як працівників так і роботодавців,помилки однієї зі сторін суперечки про наявність або відсутність фактичних обставин,з якими закон зв'язує виникнення,зміну або припинення певних правовідносин. Варто пам'ятати,що результат рішення трудової суперечки значною мірою залежить від того наскільки якісно і юридично грамотно складені відповідні документи.
У сфері застосування найманої робочої чинності може виникати безліч різноманітних життєвих обставин,у зв'язку з якими складаються юридичні документи. Їх потрібно використати творчо,як орієнтир щодо дотримання необхідних для цього реквізитів,форми й послідовності викладу питань,які обов'язково повинні бути відображені в даному документі.
Тому з огляду на усе вище викладене Юридична компанія надає допомогу особам,які використають таку роботу як роботодавці або як наймані працівники й профспілкові працівники,які вимагають захисту своїх трудових прав і законних інтересів. Будь який час кожна фізична особа або юридична особа у випадку порушення трудових прав може звернутися за юридичними послугами Юридичної компанії,що завжди буде поруч у необхідний момент і допоможе надати необхідну консультацію щодо трудового законодавства України,а саме по наступних питаннях:

- згідно ст;15 закону України "об охороні праці" на підприємствах обов'язкові створення й діяльність служби охорони праці;пропонується:
- розробка посадових інструкцій і інструкцій з видів робіт із прив'язкою безпосередньо до існуючого підприємства;
- розробка положень по охороні праці й інших нормативних актів по охороні праці необхідних для роботи вашого підприємства;
- приведення будівельних об'єктів до діючих норм і правил техніки безпеки,промисловій санітарії,пожежній безпеці,у відповідності зі снип ііі-4- 80* "техника безпеки в будівництві";
- проведення навчання й перевірки знань із питань охорони праці ІТП,робітників по видах робіт із залученням інспекторів державного нагляду по охороні праці;
- проведення періодичних медичних обстежень працівників підприємства;
КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.
- колективний і індивідуальний трудовий договір,контрактна форма договору
- норми праці,гарантії й компенсації
- соціальне страхування й пенсійне забезпечення
- індивідуальні й колективні трудові суперечки

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014