+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Експертиза. Due diligence (правова юридична експертиза)

ЮРИДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,ДОКУМЕНТІВ припускає тісну взаємодію бухгалтерів,аудиторів,юристів,аналітиків і податкових консультантів.

АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ "ГОНЧАРОВ ТА ПАРТНЕРИ" пропонує проведення юридичної експертизи існуючих на підприємстві корпоративних документів,договорів,бухгалтерської документації,господарської діяльності підприємства з погляду відповідності чинному законодавству.

Due Diligence - один із ключових етапів придбання активів. Дана процедура дозволяє покупцеві знизити ризик зіткнення з неприємними несподіванками,які можуть виникнути після підписання угоди.

Сьогодні все більше компаній звертаються за допомогою до фахівців,адже головна мета проведення (правової експертизи)- це формування повного уявлення про реальній юридичний і/або фінансовий стан об'єкта та про всі ризики,які можуть здійснити на нього негативний вплив.

Стандартна процедура правової експертизи містить у собі кілька етапів:

Вивчення документів перед укладанням угоди та здійснення їхньої правової експертизи;

Оцінка юридичних і податкових ризиків до укладання угоди,здійснювана у формі юридичної експертизи. Рекомендації із захисту інтересів Клієнта при здійсненні угод з підвищеним ступенем ризику й мінімізації таких ризиків;

Комплексна правова й фінансова експертиза діяльності юридичної особи до здійснення покупки частки участі (пакета акцій);

Підготовка спільного письмового звіту юриста й податкового консультанта із пропозиціями по угоді в рамках проведення правової експертизи .

У кваліфікованому проведенні даної процедури зацікавлені обидві сторони:як можливий інвестор,так і представник об'єкта інвестування - приваблюючої інвестиції сторона.

ПРЕДСТАВНИКИ АДВОКАТСЬКОЇ КОМПАНІЇ ТАКОЖ ДОПОМОЖУТЬ У ПРОВЕДЕННІ ІНШИХ ВИДІВ ЕКСПЕРТИЗ,зокрема:

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

- Експертиза по встановленню причин руйнування будівельного об'єкта (квартира,гараж,дача,котедж,інша комерційна нерухомість);
- Експертиза по визначенню вартості ремонтно-відбудовчих робіт з ушкодженого в результаті пожежі або затоки приміщенню або квартирі;
- Експертиза по встановленню причин затоки (затока) житлового або нежилого приміщення третіми особами;
- Експертиза по встановленню порядку фактичного користування власниками (співвласниками) тим або іншому приміщенню житлового (нежилого) призначення;
- Експертиза по розробці варіантів роздягнула домоволодіння,і в рідких випадків квартири в натурі між власниками (співвласниками);
- Експертиза по встановленню факту завищення (заниження) вартості кошторисної документації по будівельному об'єкті;
- Експертиза проектної документації на предмет її належного (неналежного) якості й відповідності спеціальним будівельним нормам і правилам;
- Експертиза будівельних об'єктів на предмет установлення їх поточного формально-правового статусу;
- Обстеження будинків і споруджень на предмет їх поточного технічного стану;
- Експертиза по визначенню якості й обсягу фактично виконаних будівельних і будівельно-монтажних робіт;

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ЕКСПЕРТИЗА / ЗЕМЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА

- Установлення факту накладення однієї земельної ділянки на іншій;
- Установлення фактичних і юридичних границь досліджуваної земельної ділянки;
- Установлення факту порушення тих або інших норм,методик і правил в області землевпорядження,земельного кадастру,містобудування при освоєнні (забудові) досліджуваної земельної ділянки.
- Інші види землевпорядних експертиз і досліджень.

ЕКОНОМІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ

- Бухгалтерська експертиза:Експертиза змісту записів бухгалтерського обліку.
- Податкова експертиза:Експертиза виконання зобов'язань по вирахуванню податків і зборів.
- Фінансово-аналітична експертиза:Експертиза фінансового стану.
- Фінансово-кредитна експертиза:Експертиза дотримання принципів кредитування.
- Експертиза записів бухгалтерського обліку з метою встановлення наявності або відсутності в них перекручених даних.


ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА:
- Економічна експертиза розрахунку участь на паях засновників (акціонерів) у майні й розподіляє прибуток,що,що хазяює суб'єкта.
- Економічна експертиза ознак і способів перекручування даних про фінансові показники,що характеризують платоспроможність,кредитоспроможність,використання й зворотність кредитів господарюючого суб'єкта.
- Економічна експертиза показників,що характеризують формування розміру (величини) оплати праці з метою встановлення відхилень від діючих норм.

СУДОВА ХІМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА
судово-медичні експертизи як первинні,так і повторні по цивільних і кримінальних справах проводяться із грубими порушеннями. Це стосується встановлення ступеня важкості тілесних ушкоджень,механізму й давнини їхнього утворення,установлення причини смерті.
Катастрофічною є ситуація у зв'язку з новим напрямком експертної діяльності - установленням імовірності батьківства за допомогою ДНК. Незнання суду й адвоката питань генетики при наявності експертного висновку з неповним і необ'єктивним трактуванням результатів дослідження спотворює істину й приводить до значних судових помилок.
Досить складними для судового розгляду є лікарські справи,які жадають від адвокатів спеціальних медичних знань.
Крім того,одним з напрямків нашої діяльності є встановлення морального збитку із залученням фахівця психоневролога (психолога).
Складене нашими експертами обґрунтований,висококваліфіковане "Експертний Висновок",а при наявності постанови й проведена незалежна судово-медична експертиза мають юридичну чинність доказу в справі,що при наявності цієї ліцензії розглядається на рівні з результатами державної експертизи.

- Судово-медична експертиза живих осіб;
- Судово-медична експертиза полових злочинів (зґвалтувань);
- Судово-медична експертиза речовинних доказів;
- Судово-медична експертиза черепно-мозкових травм;
- Судово-медична експертиза в області пластичної хірургії (якості медичної момощи);
- Судово-медична експертиза немовлят (причин смерті немовляти);
- Експертиза якості надання медичної допомоги й лікарських помилок при наданні медичних послуг;
- Судово-медична експертиза при ДТП (автомобільних травмах);
- - Судово-медична експертиза механічної асфіксії (удушення);
- Стоматологічна судово медична експертиза;
- Судово-медична експертиза ушкоджень;
- Судово-медична експертиза в області офтальмології;
- Судово-медична експертиз по встановленню ваги шкоди здоров'ю;
- Судово-медична експертиза отруєнь;
- Незалежна експертиза якості медичної допомоги або медичних послуг;
- Експертиза по встановленню строку давнини нанесення тілесних ушкоджень;
інші види експертиз по медичних справах.
Комплексна судова медична,психолого-психіатрична експертиза;

СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

- Психіатрична експертиза за матеріалами цивільної або кримінальної справи;
- Судово психіатрична експертиза з доручення слідчих органів;
- Допомога в правильному призначенні судово психіатричної експертизи,у т.ч. консультації по постановці питань на психіатричну експертизу;
цивільним,у т.ч. спадкоємним справам;
- Проведення судово-психіатричної експертизи з доручення громадян;
-і Узгодження із судом питань на судово психіатричної експертизу;
- Експертиза по встановленню строку давнини захворювання;
- Психолого-психіатрична експертиза якщо буде потреба в проведенні комплексної експертизи;
- Посмертна психіатрична (судово психіатрична) експертиза по Проведення судової психолого-психіатричних експертиз із доручення адвокатів і юристів;
- Комплексна психолого-психіатрична експертиза.

СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА:

- Судово-психологічна (психологічна) експертиза здатності розуміти характер і значення сексуального насильства й чинити опір діям обвинувачуваного;
- Судово-психологічна (психологічна) експертиза афекту й інших емоційних станів;
- Судово-психологічна (психологічна) експертиза індивідуально-психологічних особливостей;
- Судово-психологічна (психологічна) експертиза здатності усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій і керувати ними;
- Судово-психологічна (психологічна) експертиза здатності правильно сприймати важливі для справи обставини й давати про їх правильні показання;
- Судово-психологічна (психологічна) експертиза моральної шкоди;
- Судово-психологічна експертиза дитячо-батьківських відносин (по справах про місце проживання дитини,участі у вихованні,доцільності всиновлення і іншим);
- Судово-психологічна (психологічна) експертиза усної й письмової мови;
- Судова психолого-лінгвістична експертиза тексту;
- Комплексна психолого-психіатрична експертиза;
- Судова психолого-мистецтвознавча (психологічна) експертиза фото - і відеопродукції.
- Судово-психологічна (психологічна) експертиза ієрархії злочинної групи й індивідуально-рольового статусу її членів;
- Судово-психологічна (психологічна) експертиза відповідності психофізіологічних особливостей суб'єкта вимогам діяльності в об'єктивно складній ситуації (у т.ч. по справах про аварії на транспорті й виробництві);
- Судово-психологічна (психологічна) експертиза психологічних мотивів протиправних дій;
- Судово-психологічна (психологічна) експертиза вірогідності показань;
- Судово-психологічна (психологічна) експертиза психологічного впливу й психічного насильства;
- Судово-психологічна (психологічна) експертиза психічного стану жертви суїциду.

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЕКСПЕРТИЗА

- Почеркознавча експертиза (експертиза почерку) спрямована на встановлення конкретного виконавця рукопису,підпису,цифровому запису (підпису);
- Почеркознавча експертиза (експертиза почерку),може встановити фізичний стан пишучої особи,наприклад захворювання центральної нервової системи,алкогольне або наркотичне сп'яніння;
- Почеркознавча експертиза (експертиза підпису) допомагає встановити навмисно змінений почерк,шляхом наслідування почерку іншої особи;
- Почеркознавча експертиза вирішує питання по встановленню статі й віку виконавця рукопису (підпису,запису або короткого тексту);
- Почеркознавча експертиза містить у собі ряд інших,рідких видів експертиз почерку,підпису або запису. (Альтернативні назви:експертиза почерку / експертиза підпису / експертиза запису)
Почеркознавча експертиза (експертиза підпису),виявляє встановлення при яких виконувалися рукописні документи,підписи,записи - незвичайна поза,незвичайний матеріал листа;

ЕКСПЕРТИЗА ДАВНИНИ ДОКУМЕНТІВ

- Експертиза давнини документа,вона ж експертиза строку давнини мабуть саме складне,дороге й затребуване дослідження,що виконує нашими експертами-криміналістами;
- Експертиза строку давнини документа досліджує,що випливають,юридично значимі папери - розписки,договору,угоди,позики,а також заповіту й інші не менш важливі документи;
- Експертиза давнини виготовлення документа ставить своєю метою визначити з максимальною точністю дату виготовлення (дату виконання) письмового документа (рукописного,друкованого,машинописного);
- Експертиза давнини підпису (розпису) коштує,мабуть,на першому місці по ступені своєї затребуваності;
- На сучасний момент ми вирішуємо питання експертизи строку давнини складання (виготовлення) документів у мінімальний термін і за помірні ціни.

ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ

- Установлення дійсності бланків документів,цінних паперів і грошей;
- Відновлення змісту згаслих і навмисно змінених документів - травленням,змиванням,підчищенням,допискою,додрукуванням,домальовуванням,монтажем;
- Ідентифікація відбитків печаток і штампів,машинописних текстів;
- Визначення одночасності виготовлення документів,виконаних за допомогою ПВМ і принтерів;
- Визначення послідовності виконання текстів,підписів,відбитків печаток і штампів по пересічних штрихах;графологічна експертиза документів.
- Визначення строку давнини виготовлення (складання) документів по відбитках печаток і штампів на основі виникнення або втрати в певний період часу приватних ознак у пресі й у їхніх відбитках,ступені їхньої виразності й зміни в процесі експлуатації;
- Визначення факту додрукування текстів у документах виконаних за допомогою ПВМ і принтерів;
- Визначення умовно точного періоду (з точністю до місяця,кварталу або року) строку давнини виконання документа по рукописному тексті,короткому підпису,цифровому запису одним із прогресивних експертно-криміналістичних методів.

ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

- експертиза творів мистецтва
- експертиза авторських прав
- експертиза баз даних
- експертиза виконань
- експертиза фонограм
- експертиза винаходів
- експертиза корисних моделей
- експертиза промислових зразків
- експертиза мікросхем
- експертиза фірмових найменувань
- експертиза найменування
- експертиза товарного знаку
- експертиза знаки обслуговування
- експертиза найменування місць походження

ОЦІННА ЕКСПЕРТИЗА:

- Оцінка житлової нерухомості (квартири,частки квартир,будинку,котеджі,вілли);
- Оцінка комерційної нерухомості (офіси,склади,гаражі,будови,спорудження);
- Оцінка часток у праві власності на нерухомість і квартири;
- Оцінка землі (земельних ділянок) різного призначення;
- Оцінка майна й збитку майну громадян і організацій;
- Оцінка об'єктів незавершеного будівництва;
- Оцінка оренди (орендної ставки) нерухомості.
ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

- Товарна експертиза стільникових (мобільних) телефонів,
- Товарна експертиза електроприладів (прасок,чайників,міксерів,посудомийних і пральних машин,охоронних сигналізацій),
- Товарна експертиза радіо,відео й електронної техніки,
- Товарна експертиза товарна експертиза холодильників і холодильного встаткування,
- Товарна експертиза машин і машинного встаткування,
- Товарна експертиза верхнього одягу (пальто,манто,шуби,кожушки,куртки,пуховики),
- Товарна експертиза товарна експертиза виробів із трикотажу,
- Товарна експертиза меблів.

Комп'ютерно-технічна експертиза

- Експертиза апаратних об'єктів:Персональні комп'ютери;периферійні устрої;мережні апаратні кошти (сервери,робочі станції,активне встаткування);інтегровані системи (органайзери);пейджери;мобільні телефони;убудовані системи на основі мікропроцесорних контролерів (іммобілайзери,круїз контролери й т.д.).
- Експертиза програмних об'єктів:Системне програмне забезпечення;допоміжні програми;кошти розробки й налагодження програм;прикладне програмне забезпечення:підвид додатка загального призначення (текстові й графічні редактори,СУБД,електронні таблиці,редактори презентацій),підвид додатка спеціального призначення (для рішення певних завдань у науці,техніку,економіці).
- Експертиза інформаційних об'єктів:Текстові й графічні документи,виготовлені за допомогою комп'ютерних коштів;дані у форматі мультімедіа;інформація у форматах баз даних і інших додатків.

Експертиза холодної зброї

Мечі,як підвид холодної зброї підрозділяється на:
- метальне дерев'яне зброя;алебарди;списа;піки.
Метальні види холодної зброї підрозділяється на:
метальні ножі;метальні сокири;дротики;короткі метальні списи;метальні снаряди (сюрікени різних форм і конфігурацій).
- метальні ножі;ножі;кинджали;короткі мечі;довгі мечі;полуторні мечі;дворучні мечі.
Сокири,як підвид холодної зброї підрозділяється на:
- метальні сокири;бойові сокири;господарські сокири;господарські сокири.
Дерев'яна зброя,як підвид холодної зброї підрозділяється на:

Мистецтвознавча експертиза

- Мистецтвознавча експертиза поштових марок і поштові листівки;
Мистецтвознавча експертиза живопису (картини,малюнки,ікони,графіка);
- Мистецтвознавча експертиза скульптури;
- Мистецтвознавча експертиза творів декоративно-прикладного мистецтва (порцеляна,кераміка,фаянс,майоліка,теракота);
Мистецтвознавча експертиза дійсності добутків мистецтв;
- Мистецтвознавча експертиза порнографії у фото- і відеопродукції;
- - Мистецтвознавча експертиза стародавньої або древньої зброї;
- Мистецтвознавча експертиза антикварних меблів;
- Мистецтвознавча експертиза одягу минулого століття;
- Мистецтвознавча експертиза стародавніх монет;
- Мистецтвознавча експертиза фотографій;
- Мистецтвознавча експертиза книги,рукопису;
- Мистецтвознавча експертиза музичний добутків.

Автотехнічна експертиза обставин ДТП:

- Експертиза швидкості руху й інших параметрів транспортного засобу (ТС).
- Експертиза технічної можливості запобігання ДТП у задані слідством (судом) моменти.
- Експертиза взаємного розташування ТС у різні моменти ДТП.
- Експертиза часу подолання ТС певних ділянок шляхи.
- Експертиза відповідності дій водія ТС вимогам ПДП,і іншим нормативним документам,що регламентують забезпечення безпеки дорожнього руху.
- Експертиза технічної можливості у водія ТС у момент,зазначений особою,що призначила експертизу,зробити дії,регламентовані ПДД для запобігання події.
- Експертиза технічної можливості у водія ТС запобігти ДТП шляхом зниження швидкості ТС або об'їздом,у певний особою,що призначила експертизу момент (коли водій мала об'єктивну можливість передбачати виникнення небезпеки для руху або перешкоди).
- Експертиза причин і часу виникнення несправностей,можливості своєчасного виявлення їхніми особами,відповідальними за технічний стан ТС,впливу цих несправностей на виникнення й розвиток ДТП.
- Експертиза причинно-наслідкових зв'язків між несправністю й ДТП,а також обставин,що сприяють виникненню несправностей.
- Експертиза технічної можливості запобігання ДТП (наїзду,зіткнення,втрати стабільності й т.п.) при певному технічному стані ТС,їхніх окремих вузлів,механізмів,систем,агрегатів,у момент ДТП.
- Експертиза обставин,пов'язаних з технічним станом ТС,які сприяли або могли сприяти виникненню ДТП.
- Експертиза причинного зв'язку між діями (без діями) водія по керуванню ТС і наслідками технічного характеру (наїзд,зіткнення,перекидання й т.п.) на основі використання технічних даних і обліку об'єктивних закономірностей.
- Експертиза моменту виникнення небезпеки для руху,що вимагає вживання заходів по запобіганню ДТП (наїзду на перешкоду,зіткнення ТС,перекидання й т.д.),якщо при цьому необхідні спеціальні пізнання в проведенні відповідних розрахунків,моделювання й експерименту.
- Експертиза взаємного положення ТС і перешкоди в момент,коли водій ще мав технічну можливість запобігти події.
- Експертиза того,як повинен був діяти водій у сформованій шляхово-транспортній ситуації (ДТС) з погляду забезпечення безпеки дорожнього - Експертиза гальмовий і зупинний шляхи,а також зупинного часу ТС.
- Експертиза видалення ТС,пішоходів і інших об'єктів від місця ДТП у задані слідством (судом) моменти.
руху.
- Якої саме дії водія по керуванню ТС,починаючи з моменту виникнення небезпеки для руху,могли запобігти ДТП і якими саме вимогами Правил дорожнього руху (ПДП) вони регламентовані.
- Експертиза причин і умов,пов'язаних з організацією дорожнього руху сприятливому здійсненню ДТП.

АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТС

- Експертиза технічного стану ТС,їхніх окремих вузлів,механізмів,систем,агрегатів.

ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ ЕКСПЕРТИЗА

- Визначення механізму ДТП.
- Експертиза частини ТС,який нанесені ушкодження потерпілим.
- Експертиза по характері ушкоджень на ТС місця знаходження потерпілого в салоні,кабіні ТС у момент зіткнення.
- Експертиза кута взаємного розташування ТС і напрямку удару в момент зіткнення.
- Експертиза взаємного розташування ТС щодо границь і осьової лінії проїзної частини.
- Експертиза координат місця зіткнення ТС або місця наїзду на пішоходи.
- Експертиза факту руху або нерухомості ТС при зіткненні в момент первинного контакту.
- Експертиза факту виникнення несправності деталей ТС після ДТП.
- Експертиза частин ТС контактували між собою в первинний момент зіткнення,
- Експертиза наявності,часу й причини ушкодження шин ТС,гнучких гальмових шлангів і нарізних сполучень.
- Експертиза механізму взаємодії ТС при зіткненні.
- Експертиза механізму наїзду на пішоходи (тварин) і нерухомі перешкоди.
- Експертиза взаєморозташування людини й частин ТС.
- Оцінка особливостей функціонального стану людей вчасно взаємодії їх із частинами ТС.
- Визначення пози й рухових реакцій потерпілих.

Експертиза дозволяє встановити істину в цивільних,карних і адміністративних справах,і ми зможемо допомогти Вам забезпечити собі дійсно об'єктивне рішення в будь-якому судовому процесі.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014