+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Кримінальне право

Кримінальне право — це галузь права,що регулює суспільні відносини,пов'язані зі здійсненням злочинних діянь. Кримінальне право встановлює та регулює призначення покарання та застосуванням інших мір кримінально-правового характеру,установлює підстави притягнення до кримінальної відповідальності або звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.


У випадку здійснення громадянином України або громадянином іншої держави злочину на території нашої країни передбачає кримінальну відповідальність відповідно до діючого законодавства України,передбаченим кримінальним правом.

Звільнення від кримінальної відповідальності можливо тільки шляхом законодавчих процесуальних дій за допомогою професійної юридичної допомоги. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності та покарання викладаються адвокатами нашої Адвокатської компанії на стадії досудового слідства або в судових органах.
Кримінальна відповідальність - це вид юридичної відповідальності відповідно до законодавства України;правовий наслідок здійснення злочину,що укладається в застосуванні до винної особи державного примуса у формі відповідного покарання.

Провина - у кримінальному праві України - це психічне відношення особи до зробленому їм злочину або кримінально-карній бездіяльності,що виражається у формі наміру,необережності або бездіяльності. Передумовою провини є осудність особи та досягнення ним установленого законом віку кримінальної відповідальності і дієздатності. Залежно від форми провини,- злочини підрозділяються на навмисні та зроблені по необережності.
Злочинець - це особа,що зробила кримінально винне діяння відповідно до законодавства України,але кожний злочинець має право на справедливе покарання. На жаль при непрофесійному захисті в карному процесі підсудного,- судові органи можуть винести рішення,що не враховує пом'якшувальних обставин і особистість підсудного.
На жаль міліція - яка представляє систему державних органів виконавчої влади,покликаних захищати життя,здоров'я,права і свобод громадян,власність,інтереси суспільства та держави від злочинних і інших протиправних зазіхань і наділених правом застосування заходи примуса,не завжди належною мірою якісно проводить слідчі дії,у результаті чого можуть інкримінувався затриманим статті кримінального кодексу,які не відповідають зробленим діянням.
Багато хто з осіб,у відношенні якого здійснюється карне переслідування не проінформовані про те,що згідно кримінально-процесуального кодексу України (КПК) України суд,прокурор,а також слідчий і дізнавач за згодою прокурора вправі на підставі заяви потерпілого або його законного представника припинити кримінальну справу відносно особи,проти якого вперше здійснюється карне переслідування по підозрі або обвинуваченню в здійсненні злочину невеликої або середньої тяжкості,якщо ця особа примирилася з потерпілим і компенсувала заподіяну йому шкода.

Державні органи,що ведуть кримінальну справу,такі,як прокурор,слідчий,дізнавач,а також орган дізнання,начальник слідчого відділу,посадова особа органа дізнання,уповноважена прокурором на підтримку державного обвинувачення в судді,є органами публічного карного переслідування по справах публічного і приватного - публічного обвинувачення. Із цього слідує,що зазначені органи здійснюють на стадії попереднього розслідування карне переслідування.

Злочинна група - група осіб,що вчинили злочин по попередній змові,що заздалегідь домовилися про спільне його здійснення.
Здійснення злочину групою осіб є обставиною,що обтяжує відповідальність.


КРИМІНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО:

Подання та захист прав Клієнта на стадіях:

1) порушення кримінальної справи:
- оскарження постанов про порушення кримінальної справи,
- оскарження постанов про відмову в порушенні кримінальної справи.

2) дізнання:
- оскарження в суді затримки особи,підозрюваного в здійсненні злочину;
- оскарження постанови суду про законність затримки особи,підозрюваного в здійсненні злочину / про визнання затримання особи,підозрюваного в здійсненні злочину,незаконним;
- присутність і надання необхідної юридичної допомоги при допиті особи,підозрюваного в здійсненні злочину,
- оскарження дій і постанов органів дізнання.

3) досудове слідство:
подання інтересів потерпілого,цивільного позивача,цивільного відповідача,
подання та захист прав і інтересів підозрюваного,обвинувачуваного,
оскарження постанови про залучення особи в якості обвинувачуваного,
присутність і надання юридичної допомоги при пред'явленні обвинувачення,
оскарження постанов про зміну та доповнення обвинувачення,
роз'яснення обвинувачуваному його прав,
присутність і надання необхідної юридичної допомоги при допиті обвинувачуваного,
оскарження постанови про обрання,зміну заходів припинення (оскарження висновку взяття особи під варту,розміру застави та ін.),
оскарження постанов про продовження строку тримання особи під вартою,
участь і надання юридичної допомоги при проведенні слідчих дій у справі,
оскарження в суд постанов про припинення кримінальної справи,
оскарження в суд постанов про відмову в порушенні кримінальної справи,
ознайомлення з матеріалами справи,роз'яснення обвинувачуваному змісту обвинувачення,
оскарження дій слідчого та прокурора.

4) виробництва в справі в суді першої інстанції:
- захист прав і законних інтересів підсудного,потерпілого,цивільного позивача і цивільного відповідача,
- заява клопотань,оскарження постанов суду,
- проведення допитів свідків,потерпілих,підсудного,експертів,перекладача в судовому засіданні,
- участь у судових дебатах.

5) апеляційного оскарження вироку:
- підготовка та складання апеляцій на вирок суду першої інстанції,
- участь у перегляді справи в Апеляційному суді.
6) касаційного виробництва:
- підготовка та складання касаційних скарг,
- подання та захист інтересів у Верховному Суді України.

7) виконання вироку,постанови суду.


Подання та захист прав і законних інтересів неповнолітніх у виробництві по кримінальних справах.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014