+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Чим ревізія відрізняється від податкової перевірки?

Що таке ревізія? Ревізія – це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства,організації,дотримання законодавства з питань фінансової діяльності,достовірністю обліку і звітності,спосіб документального виявлення недостач,розтрат,присвоєння і крадіжки грошових засобів та матеріальних цінностей,попередження фінансових зловживань (ст.2 Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”). Тоді як податкові перевірки,згідно п. 1 ст. 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”,проводяться на предмет нарахування і сплати податків,зборів та інших обов’язкових платежів,а не на предмет попередження фінансових зловживань.

Окрім того,згідно ст. 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”,податкові перевірки не належать до оперативно-розшукових заходів,які мають право здійснювати оперативні підрозділи правоохоронних органів.

Тому в даному разі постанова про призначення податкової перевірки складена неправильно,в ній допущено порушення норм чинного законодавства,її можна вважати неправомірною,а призначена нею перевірка не має підстав і є незаконною.

Ви маєте цілковите право не допустити посадових осіб до проведення такої перевірки і оскаржити дії слідчого,який прийняв постанову про призначення податкової перевірки,прокурору.

Часто працівники правоохоронних органів намагаються без будь-яких пояснень та підстав«перевірити інформацію»,провести обшук чи виїмку. Що треба знати і як поводитися,якщо на порозі з’явилися міліціонери?

коли можуть прийти з перевіркою

Працівники міліції можуть прийти з перевіркою за наявності таких підстав:— для перевірки інформації,«яка надійшла» про здійснення або підготовку до скоєння злочину,до порушення кримінальної справи – у межах дослідчої перевірки — для отримання документів – пунктом 17 ст. 11 Закону «Про міліцію» міліції надано право безперешкодно одержувати відомості (у т. ч. й ті,що становлять комерційну та банківську таємницю),необхідні в справах про злочини,які перебувають у провадженні міліції за ПИСЬМОВИМ запитом**;— для проведення оперативно-розшукових заходів – якщо порушено ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ справу (ст. 8,9 Закону про оперативно-розшукову діяльність,ч. 5 ст. 97 КПК). — для огляду приміщень – пунктом 15 ст. 11 Закону «Про міліцію» міліції надано,серед інших,право БЕЗПЕРЕШКОДНО у будь-який час доби входити на територію і в приміщення підприємств,установ і організацій та оглядати їх з метою припинення злочинів,переслідування осіб,підозрюваних у скоєнні злочинів,при стихійних лихах та інших надзвичайних обставинах*.

Крім цього п. 6 ст. 8 Закону про ОРД оперативно-розшуковим підрозділам надано право відвідувати житлові та інші приміщення для з’ясування обставин вчиненого або такого,що готується,злочину. Проте і в цьому випадку відвідування приміщень здійснюється за згодою їх власників**;— для проведення слідчих дій (обшук та виїмка,огляд місця події) – якщо порушена КРИМІНАЛЬНА СПРАВА

Згідно зі ст.177 КПК ОБШУК проводиться,коли є достатні підстави вважати,що знаряддя злочину,речі і цінності,придбані злочинним шляхом,а також інші предмети і документи,які мають значення для встановлення істини у справі,перебувають у конкретному приміщенні чи місці або у певної особи.

ВИЇМКА,згідно зі ст.178 КПК,проводиться,коли є точні дані,що предмети і документи,які мають значення для справи,перебувають у певної особи або у певному місці.

Відповідно до КПК при проведенні слідчих дій складаються протоколи. Слідчий проводить ОГЛЯД місцевості,приміщення,предметів та документів для виявлення слідів злочину та інших речових доказів,з’ясування обстановки злочину,а також інших обставин,які мають значення для справи. Складання протоколу огляду місця події також передбачене ч. 3 ст.190 КПК.

які документи зобов’язані пред’явити

Відповідно до частини 2 ст. 5 Закону «Про міліцію» працівник міліції перед перевіркою зобов’язаний назвати своє прізвище,звання та пред’явити СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ.

Починаючи з 16 лютого 2005 року – дати набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність,особисту недоторканність,безпеку,повагу до гідності особи,правову допомогу,захист)» від 12.01.2005 р. №2322,– окрім службового посвідчення працівники міліції зобов’язані пред’явити НАПРАВЛЕННЯ НА ПЕРЕВІРКУ. Воно пред’являється з будь-якої підстави,розглянутої вище.

У направленні зазначаються дата його видачі,назва підрозділу міліції,мета,вид,підстави,дати початку та закінчення перевірки,посади,звання та прізвища посадових осіб,які проводитимуть перевірку.

Направлення на перевірку дійсне за наявності підпису керівника підрозділу міліції,скріпленого печаткою органу міліції (п. 24 ст. 11 Закону «Про міліцію»).

Форма направлення затверджується МВС України,але досі жодним документом вона офіційно не визначена.

Якщо працівник міліції прийшов на перевірку,запишіть номер його посвідчення,прізвище,ім’я,по батькові та поцікавтеся місцем роботи. Після цього можна зателефонувати й уточнити,чи працює він у цьому відділі,чи порушено оперативно-розшукову справу,і чи справді видано направлення на перевірку.

Якщо направлення немає,або у ньому немає хоча б одного з обов’язкових реквізитів,ви маєте право на законних підставах відмовити у проведенні перевірки.

Базові документи

Базовими документами,якими при проведенні перевірок зобов’язані керуватися працівники міліції,є закони «Про міліцію»,«Про оперативно-розшукову діяльність» та Кримінально-процесуальний кодекс.

що можуть перевіряти

При перевірці міліціонери повинні діяти виключно у межах своїх прав,які потрібно знати тим,кого перевіряють

Проводити перевірки ЗА ФАКТАМИ порушення законодавства,контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції,вимагати проведення інвентаризацій та ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності (абз. 1 п. 24 ст. 11 Закону «Про міліцію»).

ЗА РІШЕННЯМ СУДУ в присутності понятих та керівників підприємств,установ,організацій,фізичних осіб,щодо яких проводиться перевірка,ВИТРЕБУВАТИ і ВИЛУЧАТИ оригінали документів,що свідчать про правопорушення,зразки сировини і продукції,а до ухвалення такого рішення суду – у присутності понятих та керівників підприємств,установ,організацій,фізичних осіб,щодо яких проводиться перевірка,ВИВЧАТИ документи,що свідчать про правопорушення,за рахунок відповідного органу міліції робити з них копії із залишенням особам,щодо яких проводиться перевірка,опису документів,з яких виготовлено копії,ОПЕЧАТУВАТИ каси,склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту опечатування,зазначеного в протоколі (абз. 4 п. 24 ст. 11 Закону «Про міліцію»).

Проводити контрольну та оперативну закупівлю та постачання товарів,предметів та речовин,у тому числі заборонених для обігу,у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою виявлення та документування фактів протиправних дій (п. 2 ст. 8 Закону про ОРД).

як захиститися

Відповідно до частини 4 ст. 25 Закону «Про міліцію» дії працівника міліції можуть бути оскаржені у встановленому порядку в органах внутрішніх справ,суді або прокуратурі.

Якщо ви вважаєте,що проведення перевірки було здійснене з порушенням чинного законодавства,у вас є право оскаржити дії перевіряльників до органів внутрішніх справ,суду або прокуратури. При цьому можно посилатися на ст. 365 ККУ «Перевищення влади або службових повноважень».

Перевірка інформації – не привід змусити вас відповідати на запитання і не привід для проведення обшуку.

Якщо ви вважаєте,що відомості,які хочуть від вас отримати,можуть зашкодити вам особисто,– не відповідайте.

При цьому посилайтеся на ст. 63 Конституції України:«Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе,членів сім’ї чи близьких родичів,коло яких визначається законом.

Підозрюваний,обвинувачений чи підсудний має право на захист.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014