+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Договір купівлі-продажу квартири

ДОГОВІР
купівлі-продажу квартири
м. Київ "____" ___________ 2002 р.
ПРОДАВЕЦЬ:____________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________,що діє на підставі ______________________________________________________________,
з одного боку,і
ПОКУПЕЦЬ:______________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________,що діє на підставі ______________________________________________________________,
з іншого боку,
уклали Даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПРОДАВЕЦЬ продає,а ПОКУПЕЦЬ купує квартиру на умовах Даного Договору.
1.2. Характеристика квартири:
Адреса:__________________________________________________________________.
Загальна корисна площа:___________________________________________________.
Житлова площа:___________________________________________________________.
Кількість кімнат:__________________________________________________________.
Поверх:__________________________________________________________________.
1.3. Квартира належить ПРОДАВЦЮ на праві приватної власності згідно __________ ______________________________________________________________________________.
(найменування документу)
2. ЦІНА ДОГОВОРУ
Ціна квартири складає:___________________________________________ грн..
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Термін оплати складає ___________ з моменту _____________________________.
3.2. Порядок оплати:_______________________________________________________.
(поштовий,телеграфний)
3.3. Вид розрахунків:_______________________________________________________.
(готівковий,безготівковий,змішаний)
3.4. Форма розрахунків:____________________________________________________.
(платіжне доручення,чек,вимога-доручення)
3.5. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПРОДАВЦЯ про здійснення платежу в термін _ ______ з моменту ________________ шляхом ______________________________________.
(телеграма з повідомленням,факс та ін.)
4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ
4.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний:
а) передати продану квартиру ПОКУПЦЮ за актом передачі протягом _________________
з моменту ___________________________;
б) квартира повинна бути передана у стані,придатному до негайної експлуатації її ПОКУПЦЕМ;
в) прийняти здійснену ПОКУПЦЕМ оплату.
4.2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний:
а) у визначені Даним Договором строки оплатити продану ПРОДАВЦЕМ квартиру;
б) за власний рахунок провести нотаріальне посвідчення Даного Договору;
в) прийняти продану квартиру протягом _________ з моменту ________________________.
4.3. Право власності в ПОКУПЦЯ на квартиру виникає з моменту ________________.
5. ІНШІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.
5.2. Даний Договір укладений у трьох оригінальних примірниках та зберігається у сторін,а також у справах ____________________________________ нотаріальної контори.
5.3. У випадках,не передбачених Даним Договором,сторони керуються чинним законодавством.
5.4. Якщо ПОКУПЕЦЬ прострочить сплату ціни за Даним Договором більше ніж ___
______,він сплачує ПРОДАВЦЮ штраф у розмірі ________________ від суми боргу.
Юридичні адреси,банківські реквізити і підписи сторін

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014