+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ДОГОВІР про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

Зразок

ДОГОВІР № ___
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

"___"__________ 200___г. г. ____________

У відповідності зі статтею 130,134,135 (1) Кодексу Законів України про працю з метою забезпечення схоронності матеріальних цінностей,що належать ____________________,_________________________ в особі директора __________________,іменоване надалі "Власник",з одного боку,і працівник _________________________________________ іменований надалі "Працівник",з іншого боку,уклали Договір про нижченаведений.

1. Працівник,працюючи у Власника в якості __________________________ і виконуючи роботу,безпосередньо пов'язану із прийомом,здачею й зберіганням матеріальних цінностей,приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності довірених йому підприємством матеріальних цінностей і у зв'язку з викладеним зобов'язується:
а) дбайливо ставитися до переданого йому матеріальним цінностям підприємства й вживати заходів до запобігання збитку;
б) вчасно повідомляти адміністрації Власника про всі обставини,що загрожують забезпеченню схоронності довірених йому матеріальних цінностей;
в) звістки облік,становити й представляти у встановленому порядку товарно-грошові й інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей;
г) брати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей;
д) у випадку псування,недостачі або знищення матеріальних цінностей з вини Працівника,відшкодувати Власникові матеріальний збиток.
2. Власник зобов'язується:
а) створювати Працівникові умови,необхідні для нормальної роботи й забезпечення повної схоронності довірених йому матеріальних цінностей;
б) знайомити Працівника із чинним законодавством про матеріальну відповідальність робітників та службовців за збиток,заподіяний підприємству,а також з діючими інструкціями,нормативами й правилами зберігання й перевезення переданих йому матеріальних цінностей;
в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.
3. У випадку незабезпечення з вини Працівника схоронності довірених йому матеріальних цінностей,визначення розміру збитку,заподіяного Власникові і його відшкодуванню провадиться відповідно до діючого законодавства.
4. Працівник не несе матеріальної відповідальності,якщо збиток заподіяний не по його провині.
5. Дія даного Договору поширюється на увесь час роботи з довіреними Працівникові матеріальними цінностями.
6. Даний Договір складений у двох екземплярах,з яких перший перебуває в адміністрації,а другий - у Працівника.

Адреси й підписи сторін

Власник:

Працівник:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ВЛАСНИК ПРАЦІВНИК


закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014