+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ «ГОНЧАРОВ та ПАРТНЕРИ» пропонує допомогу в складанні ДОГОВОРІВ

Фахівці Відділу договірного права якісно пропишуть і відрегулюють Ваші договірні взаємини з контрагентами.

АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ «ГОНЧАРОВ та ПАРТНЕРИ» має досвід роботи складання не тільки договорів відповідно до діючого законодавства України,але й зовнішньоекономічних договорів із представниками - контрагентами ближнього й далекого зарубіжжя.

Незамінне місце в системі виникнення цивільних або господарських прав і обов'язків належить цивільно-правовому,- або господарсько-правовому договору,що є основою правової форми й безпосередньо через який відбувається рух цивільного/господарського обороту:переміщення матеріальних цінностей,виконання робіт,надання послуг і т.д.

Договір є правовою формою узгодження волі двох або декількох сторін,що спрямована на досягнення певного правового результату.

Учасники цивільного/господарського обороту мають право вільно,виходячи із власних інтересів,вирішувати рішення їм у договірні відносини або не вступати. Як виняток із загального правила,обов'язок щодо вступу в договірні відносини може бути або прямо встановлена законодавством або передбачена за домовленістю сторін. Сам процес узгодження волевиявлення називається укладанням договору.


Дотримуючись Ваших побажань і рекомендаціям Наші юристи складуть договори,- максимально захищаючі Вас у будь-яких правовідносинах.

Іноді партнери ставляться до договору тільки як до формальності,що скріплює взаємні домовленості. І,нерідко,внаслідок зміни взаємин,довіра руйнується й тоді для доказу зобов'язань залишається тільки правильно складений договір.

Грамотне складання договору:

- зменшить Ваші ризики й закріпить у вигідному для Вас ракурсі досягнуті домовленості;

- збереже Ваших клієнтів і постачальників,оскільки переважна більшість споровши виникає через погано складений договір;

- застава скорочення споровши в суді більш ніж на ?,а суперечка - це заморожені гроші;

- забезпечить Ваш спокій і спокій Вашого бухгалтера при перевірках;

- значно збільшить шанси виграти суперечка в суді


Скласти договір Вам допоможуть кваліфіковані юристи.

при складанні договору ми здійснимо:

- підготовку проекту договору з урахуванням особливостей Вашого бізнесу;

- експертизу договору,при необхідності зі складанням протоколу розбіжностей;

- беремо участь в узгодженні проектів договорів і протоколів розбіжностей;

- беремо участь у переговорах

Поняття договору:договір (множина - договори) - угода двох або більше осіб,що встановлює,що змінює або припиняє їхнього права й обов'язки. Сторонами договору можуть виступати як фізичні,так і юридичні особи,включаючи різні публічно-правові утворення

Договір є однобічним,якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною зробити певні дії або втриматися від них,а друга сторона наділяється лише правом вимоги,без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони.

Договір є двостороннім,якщо правами й обов'язками наделенны обидві сторони договору. До договорів,які укладаються більш ніж двома сторонами (багатосторонні договори),застосовуються загальні положення про договір,якщо це не суперечить багатобічному характеру даних договорів.

Договір є возмездным,якщо інше не встановлене договором,законом або не випливає із суті договору. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Типові умови договору:договором може бути встановлено,що окремі умови договору визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду,обнародуваним у встановленому порядку. Якщо в договорі не міститься посилання на типові умови,такі типові умови договору можуть застосовуватися як звичай ділового обороту

Строк договору:строком договору є час,протягом якого сторони можуть здійснити свої права й виконати свої обов'язки відповідно до договору. Договір набуває чинності з моменту його висновку.

Сторони можуть установити,що умови договору застосовуються до відносин між ними,які виникли до укладання договору. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення,що мало місце під час дії договору.


Наша юридична компанія пропонує ґрунтовно розроблені й прекрасно зарекомендували себе на практиці договору:

- АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР.

- ДОГОВІР ІПОТЕКИ.

- ДОГОВІР КОМІСІЇ.

- ДОГОВІР ЛІЗИНГУ.

- ДОГОВІР МІНИ.

- ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЦЬКИХ АБО ДОСЛІДНИЦЬКИХ - КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ.

- ДОГОВІР ПО НАДАННЮ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

- ДОГОВІР ПО СТВОРЕННЮ Й ПЕРЕДАЧІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ.


- ДОГОВІР НАЙМАННЯ (ОРЕНДИ).

- ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ.


- ДОГОВІР ПІДРЯДУ.

- ДОГОВІР ПОЗИКИ.


- ДОГОВІР ПОЗИЧКИ.

- ДОГОВІР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (ПОДАТКОВОГО ПОРУЧИТЕЛЬСТВА).

- ДОГОВІР ПОСТАВКИ.


- ДОГОВІР ПРО ПОСТУПКИ ПРАВА ВИМОГИ.

- ДОГОВІР ПРО ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ.


- ДОГОВІР ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

- ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ.


- ДОГОВІР ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОВІ.

- ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.


- ДОГОВІР РЕНТИ.

- ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ.


- ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ.

- ДОГОВІР КЕРУВАННЯ МАЙНОМ.


- ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ.

- ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

- ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ).

- КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР.


- КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР.

- КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР.


- ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР.

- ТОВАРООБМІННИЙ (БАРТЕРНИЙ) ДОГОВІР.


- ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ).

- ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ).

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК,НЕРУХОМОСТІ,ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ,КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ,ЦІННИХ ПАПЕРІВ,ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Й ДР.).

- ДОГОВІР ЗАСТАВИ;
- ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ;
- КОНСУЛЬТУВАННЯ ЩОДО ВИБОРУ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ ДЛЯ КОНКРЕТНOЙ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ;
- РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ;
- КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ ВИСНОВКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ З ПОГЛЯДУ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН,ЇХНЬОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ;
- КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ У ВЖЕ УКЛАДЕНІ ДОГОВОРИ,РОЗРОБКУ ВІДПОВІДНИХ ДОДАТКОВИХ УГОД АБО НОВАЦИОННЫХ ДОГOВОРОВ;
- КОНСУЛЬТУВАННЯ ЩОДО ВАРІАНТІВ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ,МАКСИМАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ;
- КОНСУЛЬТУВАННЯ Й ПІДГОТОВКУ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО РОЗІРВАННЯ (ПРИПИНЕННЯ) ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ,МОЖЛИВОСТЕЙ СУДОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ,ЩО ВИНИКАЄ В СТОРОНИ У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗІРВАННЯМ ДОГОВОРІВ,НАЯВНОСТІ ПІДСТАВ ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ.
В області договірного права ми надаємо нашим клієнтам наступні послуги:
- складання різних договорів і обговорення їхніх умов з контрагентами;
- юридична експертиза договорів;
- Юридичний супровід угод з нерухомістю. Правовий аналіз документів,розробка схеми угоди,підготовка проекту договору й інших необхідних документів;
- Юридичний супровід угод із землею. Правовий аналіз документів,розробка схеми угоди,підготовка проекту договору й інших необхідних документів;
- Юридичний супровід угод з інтелектуальною власністю. Правовий аналіз документів,розробка схеми угоди,підготовка проекту договору й інших необхідних документів;
- консультування з питань різних форм забезпечення зобов'язань;
- урегулювання виниклих розбіжностей у ході виконання договорів;
- мінімізація збитків при розірванні договорів;
- складання протоколів розбіжностей до договорів,пропонованим контрагентами до висновку;
- постановка всієї договірної роботи підприємства;
- перевірка господарської діяльності контрагентів;
- Складання договорів оренди с/г землі з фіз. особами,підготовка необхідних документів,реєстрація
- Супровід купівлі-продажу с/г землі(через договір міни)
- Супровід купівлі-продажу землі через створення с/г кооперативу з його подальшою реорганізацією
- Консультації (будь-які "агро^-правові")
- складання претензій у зв'язку з невиконанням сторонами умов договору;
- розірвання договорів у судовому порядку.

Юрист НАШОЇ КОМПАНІЇ допоможе проаналізувати схему роботи й умови договору,що пропонує ваш контрагент по угоді;допоможе підготувати свій проект договору;допоможе розробити набір шаблонових договорів для постійного застосування й багато чого іншого...

У більшості випадків договору в організаціях складаються найчастіше:секретарем,бухгалтером,менеджерами,директором і т.д.,які в більшості не мають юридичного утворення. Такому підходу сприяє й широке поширення баз договорів (як електронних,так і на паперових носіях). Підхід простій:навіщо платити гроші юристові за складання договору,якщо договір можна "взяти з бази",заповнити прочерки й підписати. У підсумку виходить,що юриста або адвоката підключають до роботи з договором тільки тоді,коли з його виконанням виникають якісь проблеми,і цей договір уже необхідно прикладати до матеріалів судової справи,що у більшості програшне у зв'язку з недосконалим складанням Договору.

Тому складання договорів найкраще доручити юристові,наділивши його в цьому напрямку трьома функціями:

" відпрацьовування всього пакета договорів,постійно застосовуваних у діяльності підприємства (написання шаблонів договорів "з нуля" або вичитування наявних,внесення в них змін/доповнень із метою приведення їх у відповідність із законодавством і інтересами підприємства).

" проведення юридичної експертизи проектів договорів,пропонованих до висновку контрагентами підприємства;при необхідності внесення в них змін/доповнень для приведення договорів у відповідність із законодавством і інтересами підприємства.

" проведення юридичної експертизи змін/доповнень у договір,пропонованих (або внесених) іншими підрозділами (співробітниками) організації.


Не слід забувати про найважливішому,те,що від імені підприємства договір підписується уповноваженою особою,тобто особою,що має право підписувати договір. Від імені юридичної особи даним правом,у першу чергу,наділяється його керівник. Як правило,керівник підприємства діє на підставі Уставу. Уповноваженою особою може бути й інша особа. Для цього воно повинне діяти від імені юридичної особи на підставі доручення.

Повноваження особи,що підписує договір,необхідно попередньо перевірити. Для перевірки повноважень керівника потрібно вимагати пред'явлення посвідчення керівника або рішення про призначення на посаду,якщо з моменту призначення пройшло не більше 20 днів.

Якщо укладається серйозний договір,то бажано впевниться в повноваженнях керівника й по установчих документах (права на здійснення деяких угод можуть бути обмежені установчими документами,наприклад такою фразою:"угоди на суму більше 20 000 гривень (як варіант - "угоди з нерухомим майном") відбуваються Директором тільки після дачі згоди на їхнє здійснення Загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю"). Для цього найкраще ознайомитися з оригіналами установчих документів і попросити їхню засвідчену копію для додатка до договору.

Однак повернемося до визначення уповноважених осіб. Якщо від імені юридичної особи діє будь-яка інша особа (навіть якщо це заступник директора,фінансовий директор,головний бухгалтер і т.д.),то практично у всіх випадках обов'язкове надання доручення. Виключення,коли право діяти від імені юридичної особи надано в установчих документах іншим особам,дуже рідкі. Копію доручення потрібно прикласти до договору на випадок виникнення суперечки в суді.

Варто вказати на те,що договір або договори можна визнати недійсними або в результаті висновку можуть завдати шкоди й збитки вашому підприємству в наступних випадках:

- Укладання договору суперечить чинному законодавству України.

- Укладання договору не уповноваженою особою з боку самого підприємства або з боку контрагента.

- Укладання договору,предмет якого не відповідає видам діяльності,передбаченим уставом підприємства.

- Укладання договору,що передбачає здійснення підприємством лицензируемого виду діяльності при відсутності в підприємства відповідної ліцензії.

- Укладання договору з неперевіреним контрагентом і відвантаження йому товару (виконання робіт,надання послуг) без одержання від нього передоплати або здійснення на його адресу передоплати.

- Ненадання або неправильна вказівка мети придбання товару в договорі поставки.

- Вказівка в договорі неправильних реквізитів контрагента.

- Неузгодженість у договорі якого-небудь із його істотних умов.

- Укладання договору не того типу,що необхідний для регулювання відносин між сторонами в конкретній ситуації.

На закінчення наші фахівці подають інформацію про умови для складання деяких видів Договорів,зокрема:трудовий договір,договір оренди,договір продажу,договір купівлі,договір послуг,договір поставки,договір підряду,цивільний договір.


1. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР:

Трудовий договір - угода між роботодавцем і працівником,відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу з обумовленої трудової функції,забезпечити умови праці,передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами,що містять норми трудового права,колективним договором,угодами,локальними нормативними актами й даним угодою,вчасно й у повному розмірі виплачувати працівникові заробітну плату,а працівник зобов'язується особисто виконувати певну цією угодою трудову функцію,дотримувати правил внутрішнього трудового розпорядку,діючі в даного роботодавця.

Для підготовки договору необхідно представити копії наступних документів:

- Дані про сторони:ФИО працівника,його паспортні дані
- Повне (зареєстроване) найменування роботодавця ДЗИҐ або ПБОЮЛ.
- Дані про трудові функції працівника,умовах оплати праці,режимі робочого часу,якщо буде потреба - відомості про місце роботи,умова про нерозголошення відомостей,отриманих працівником при виконанні його обов'язків і тп.

2. ПРОДАЖ,ПОКУПКА,ДАРУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ,ПОСТУПКА ПРАВ ОРЕНДИ (ЦЕССИЯ)

Для підготовки договору необхідно представити копії наступних документів:

- Свідоцтво про право власності на об'єкт нерухомості продавця (дарувальника)
- У випадку якщо власників трохи - нотаріально засвідчена відмова від кожного від переважного права на придбання продаваної частки
- Технічний паспорт на об'єкт нерухомості (для земельної ділянки - кадастровий план)
- Для житлового приміщення - відомості про зареєстровані в даному приміщенні громадянах (форма 3)
- Паспортні дані сторін - фізичних осіб,найменування,дані про повноваження,обличчя,що підписує договір - для юридичних осіб
- У випадку,якщо угода відбувається через представників - їхні паспортні дані й повноваження (одержання майна й грошей,підписання договору,здачу документів на реєстрацію).

3. ОРЕНДА НЕРУХОМОСТІ:як для ЮРИДИЧНИХ ОСІБ так і для ФІЗИЧНИХ ОСІБ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Й ІНОЗЕМЦІВ:

Для підготовки договору необхідно представити копії наступних документів:

- Свідоцтво про право власності на об'єкт нерухомості
- Технічний паспорт на об'єкт нерухомості (для земельної ділянки - кадастровий план)
- паспортні дані сторін - фізичних осіб,Найменування,дані про повноваження,обличчя,що підписує договір - для юридичних осіб
- у випадку,якщо угода відбувається через представників - їхні паспортні дані й повноваження (одержання майна й грошей,підписання договору,здачу документів на реєстрацію).

4. ДОГОВІР ПІДРЯДУ,ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ:

Для підготовки договору необхідно представити копії наступних документів:

- ідентифікуючі дані сторін (паспортні дані сторін - фізичних осіб,нименование,дані про повноваження,обличчя,що підписує договір - для юридичних осіб)
- етапи виконання робіт

Більш докладно про послуги складання договорів і вартості послуг ви можете довідатися,зв'язавшись із нами по телефоні або e-mail.

Звертайтеся! Будемо ради допомогти з дозволом питань,що виникають у договірній роботі на вашому підприємстві.

Укладаючи договору,які передбачені актами цивільного законодавства,сторони мають право регулювати в них ті свої відносини,які цими актами не врегульовані. Але в чинному законодавстві передбачені типові умови договору,що є обов'язковими для сторін лише в тому випадку,якщо це встановлено самим договором. Типові умови договору можуть використатися як звичай ділового обороту,наприклад для ліквідації можливих пробілів у регулюванні взаємин сторін або для тлумачення договору й т.п.
Договір обов'язково повинен містити істотні умови,тобто ті умови,при наявності яких договір уважається укладеним,тому,фактом укладання договору,за загальним правилом,уважається досягненням сторонами згоди по всіх істотних умовах. У випадку не досягнення сторонами згоди хоча б по одній з них договір уважається неукладеним,т.е таким,котрий не привів до юридичних наслідків. Але якщо сторони домовилися про всі істотні умови,договір уважається ув'язненим,навіть якщо він не містить ніяких інших умов. Перелік істотних умов безпосередньо залежить від виду конкретного договору. Цивільним кодексом України передбачено дві істотних умови в усіх без виключень випадках:в - перших,це умова про предмет договору,в - других,це умови,які прямо визначені істотними нормами чинного законодавства,або хоча б і не визначені прямо,однак є необхідними для договорів даного виду. Наприклад для всіх оплатних договорів важливою умовою є ціна,для термінових договорів - умова про строк і т.п..
Не менш важливе значення для договору має його форма. Договір може бути укладений у будь-якій формі,у тому випадку,якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом,у такому випадку сторони вправі самостійно обирати будь-яку форму договору,наприклад усний,письмовий,письмовий простий,нотаріальну або договір,що підлягає державній реєстрації. Обов'язковою умовою в договорі є наявність на документах підписів сторін.
Але майте на увазі,що всі умови договору не те істотні,не те типові або випадкові після укладання договору стають однаково обов'язковими для сторін і в сукупності створюють зміст договору.

Не з огляду на усе вище зазначені істотні й/або обов'язкові умови для кожного окремого виду договору передбачити все разу не можливо,у цьому випадку ви маєте можливість звернутися в юридичну фірму,що надасть вам вичерпну інформацію,щодо загальних умов,порядку висновку,рішення переддоговірних питань,внесення змін,розірвання по всіх видах договорів,а також проведення експертизи готового договору й складання юридичного аналізу.

Юридична фірма надає перелік видів договорів,з якими працює вже не перший рік:
- Авторський договір.
- Агентський договір.
- Договір банківського вкладу.
- Договір дарування.
- Договір довічного змісту.
- Договір доручення.
- Договір застави.
- Договір зберігання.
- Договір іпотеки.
- Договір комісії.
- Договір комерційної концесії.
- Договір консигнації.
- Договір купівлі - продажу.
- Договір лізингу.
- Договір міни.
- Договір на виконання науково - дослідницьких або дослідницьких - конструкторських і технологічних робіт.
- Договір по наданню розрахунково-касового обслуговування.
- Договір по створенню й передачі науково-технічної продукції.
- Договір наймання (оренди).
- Договір перевезення.
- Договір підряду.
- Договір позики.
- Договір позички.
- Договір поручительства (податкового поручительства).
- Договір поставки.
- Договір про поступки права вимоги.
- Договір про іпотечне кредитування.
- Договір про матеріальну відповідальність.
- Договір про надання послуг.
- Договір про проведення аудитові.
- Договір про спільну діяльність.
- Договір ренти.
- Договір страхування.
- Договір транспортного експедирування.
- Договір керування майном.
- Договір факторингу.
- Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
- Зовнішньоекономічний договір (контракт).
- Колективний договір.
- Концесійний договір.
- Кредитний договір.
- Ліцензійний договір.
- Товарообмінний (бартерний) договір.
- Трудовий договір (контракт).
- Шлюбний договір (контракт).

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014