+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ДОГОВІР оренди нерухомого майна (приміщення)

Зразок

ДОГОВІР № ______
оренди нерухомого майна (приміщення)
г. _________ "____"____________ 200_м.
____________________,в особі ___________________________________ (далі "Орендодавець"),що діє на підставі Уставу,і _____________________,в особі _______________________ _____________ (далі "Орендар"),що діє на підставі Уставу,уклали Договір про наступному:
1. Загальні умови.
1.1. На підставі свідоцтва на право власності,"Орендодавець" здає,а "Орендар" приймає в оренду без права передачі в суборенду нерухоме майно (приміщення) загальною площею _______ квадратних метра,згідно Тих. паспорта БТИ (Додаток №1),розташоване за адресою:_____________________________ для використання з метою функціонування адміністративного офісу.
Характеристики нежилого приміщення зазначені у виписці з технічного паспорта БТИ,що є невід'ємною частиною даного Договору.
Границі орендованого за даним Договором нерухомого майна виділені основною лінією в Ті. паспорті (Додаток №1).
1.2. Строк оренди встановлюється з _______ по __________.Договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами.
2. Обов'язку сторін.
2.1. "Орендодавець" зобов'язаний:
2.1. 1. У день вступу в чинність Договору надати приміщення згодне п. 1.1. Договору,а "Орендар" прийняти його по Акті прийому-передачі.
2.2. "Орендар" зобов'язаний:
1. Використати приміщення тільки по зазначеному в пункті 1.1. Договору призначенню.
2. У випадку аварії й/або надзвичайної події,що виникли в приміщенні (пожежа,порив трубопроводів водопостачання,каналізації,опалення,мереж електропостачання й т.д.) слідством якого є порушення нормального функціонування орендованого й/або суміжних приміщень негайно вживати заходів по їхньому усуненню (включаючи їхній наслідку) за свій рахунок.
3. Містити приміщення в повній справності,дотримувати санітарних,екологічних норм,вимоги протипожежної безпеки.
4. Не провадити ніяких перепланувань і переустаткування орендованого приміщення,заміни систем вентиляції,опалення,водопостачання й електропостачання без узгодження даних змін з "Орендодавцем" у встановленому законом порядку. У випадку не виконання "Орендарем" даних вимог він зобов'язаний за свій рахунок усунути всі порушення й відшкодувати "Орендодавцеві" всі витрати по оплаті зобов'язань і штрафів,які виникли в результаті не законних дій "Орендаря".
5. По закінченні дії Договору оренди здати "Орендодавцеві" приміщення в технічно справному стані,відповідно до прийнятого на початку строку оренди стані. У випадку завдання збитків приміщенню від своєї діяльності,відшкодувати його "Орендодавцеві" у п'ятиденний строк або усунути даний збиток за свій рахунок.
6. При завданні збитків орендованим приміщенням і майну за свій рахунок провадити ремонт або заміну майна.
7. Вносити орендну плату у встановленим Договором термін,а також оплачувати по окремому рахунку послуги телефонного зв'язку й електроенергію. У день вступу в чинність договору оренди укласти договір на надання комунальних і експлуатаційних послуг і оплачувати їх по окремому рахунку з моменту підписання вищевказаного договору.
8. Установка телефонних номерів здійснюється за рахунок Орендаря.
9. Не пізніше,ніж за два місяці письмово повідомити "Орендодавцеві" про плановане майбутнє звільнення приміщення,як у зв'язку із закінченням терміну дії Договору,так і при достроковому звільненні. Передача приміщення "Орендарем" "Орендодавцеві" у справному стані провадиться по акті,що становить і підписува обома сторонами.
10. Забезпечити "Орендодавцеві" і його повноважним представникам безперешкодний вхід у приміщення з метою його огляду на предмет дотримання умов його використання відповідно до дійсного Договору й чинним законодавством. Подібний огляд може провадитися протягом установленого робочого дня.
11. У випадку звільнення "Орендарем" приміщення до закінчення терміну оренди або у зв'язку із закінченням строку Договору він зобов'язаний оплатити "Орендодавцеві" всю суму заборгованості,що утворилася,по всіх зобов'язаннях.
12. Після закінчення строку Договору,а також при достроковому його припиненні передати "Орендодавцеві" безоплатно всі,узгоджено зроблені в орендованому приміщенні,перебудови й переробки,а також поліпшення,що становлять невіддільні приналежності приміщення.
3. Платежі й розрахунки за договором.
1. Плата за користування орендним приміщенням за повний місяць оренди становить _________________ грн. з урахуванням ПДВ 20%. Розмір плати за наступні місяці розраховується по формулі:S=Sпред х Кинф,де
S - розмір орендної плати за поточний місяць;
Sпред - розмір орендної плати за попередній місяць;
Кинф - коефіцієнт індексу інфляції поточного місяця.
Індекс інфляції береться згідно даним Національного банку України.
Оплата за оренду в поточному місяці повинна бути здійснена до першого числа поточного місяця шляхом перерахування 100% суми орендної плати за місяць на розрахунковий рахунок Орендодавця. По взаємному узгодженню сторін оплата може бути зроблена іншим способом,що не суперечить законодавству України.
2. Вартість переданих за даним Договором приміщень №_________,загальною площею ______ кв.м. становить ___________________________ грн.

4. Санкції.
1. При несплаті "Орендарем" орендних і інших платежів у встановленим Договором термін на них нараховується пеня (штрафи) у розмірі 0,5% із простроченої суми за кожний день прострочення.
2. При достроковому розірванні Договору "Орендарем" без повідомлення за 2 (два) місяці до розірвання,або "Орендодавцем" без повідомлення за 1 (один) місяць до розірвання,винна сторона зобов'язана виплатити іншій стороні штраф у вигляді місячної вартості оренди приміщення.
3. Сплата штрафних санкцій,установлених даним Договором,не звільняє "Орендаря" від виконання зобов'язань за цим Договором.
4. У випадку затримки оплати "Орендарем" орендних і інших платежів більш ніж на 5(п'ять) календарних днів "Орендодавець" має право розірвати Договір,а "Орендар" зобов'язаний звільнити приміщення.
5. Закінчення Договору.
5.1. Договір уважається закінченим (не дійсним) з ________________________.
6. Інші умови.
6.1. Розміщення "Орендарем" реклами на зовнішній частині орендованого приміщення заборонено.
3. Додаткові зобов'язання сторін за умовами оренди приміщення оформляються у вигляді угод,які є невід'ємною частиною даного Договору.
4. Сумарна потужність электроприемников розташованих в орендованому приміщенні не може перевищувати 6(шість) Квт.
5. Даний Договір укладений у двох екземплярах. Один зберігається в "Орендаря",один в "Орендодавця".
6. Суперечки,що виникають при виконанні Договору оренди,розглядаються відповідно до діючого законодавства.
7. Сторони є платником податку на прибуток і платника податку на додану вартість на загальних умовах,передбачених чинним законодавством України по оподатковуванню.
7. Дострокове розірвання Договору.
7.1. "Орендодавець" має право в однобічному порядку розірвати Договір при порушенні "Орендарем" умов Договору.
7.2. Розірвання Договору є підставою для вилучення приміщення в "Орендаря".
7.3. "Орендар" має право на дострокове розірвання Договору з обов'язковим письмовим повідомленням "Орендодавця" не пізніше,ніж за два місяці до планованої дати розірвання
8. Адреси й реквізити сторін.
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:ОРЕНДАР:

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014