+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Угода про врегулювання спору (зразок)

УГОДА ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ

Цю Угоду про врегулювання спору (Мирова угода) укладено між сторонами у справі №0/267,яка розглядається Господарським судом м. Києва,
1. Акціонерним банком "Н-Банк",який бере участь у справі як позивач,в особі пана Вереса Ю.В.,голови правління,який діє на підставі статуту,що іменуватиметься надалі "Банк";
2. Товариством з обмеженою відповідальністю "Контекс",яка бере участь у справі як відповідач-1,в особі пана Якішина Я.В.,директора,який діє на підставі статуту,що іменуватиметься надалі "Товариство";
3. Товариством з обмеженою відповідальністю "Лізингова компанія",яке бере участь у справі як відповідач-2,в особі пані Гладуш О.А.,директора,яка діє на підставі статуту,що іменуватиметься надалі "Компанія"
ОСКІЛЬКИ:
" між Банком і Товариством існує спір щодо виконання договору про надання кредитної лінії,який передано на вирішення Господарського суду м. Києва;
" існують правовідносини між Банком і Компанією за договором поруки,а також між Компанією і Товариством за договором поставки,здійснення яких пов'язане з виконанням договору про надання кредитної лінії і має значення для вирішення спору;
" сторони погодились врегулювати існуючий спір та ліквідувати зустрічні претензії шляхом взаємних поступок.
ТОМУ:

Банк,Товариство і Компанія,виходячи з положень ст. 78 Господарського процесуального кодексу України,вирішили укласти цю Угоду про наступне:

1. Зміст правовідносин

1.1. Між Банком як кредитором і Товариством як позичальником укладено Договір про надання кредитної лінії від 11 лютого 2000 р. №1/2062108-04,згідно якого Банк надає Товариству кредит,а Товариство зобов'язане здійснити погашення кредиту і процентів за користування кредитом.

1.2. Між Банком як заставодержателем і Товариством як заставодавцем укладено Договір застави від 11 серпня 2000 р.,що його посвідчено приватним нотаріусом Кам'янець-Подільського нотаріального округу Бойко С.І.

1.3. Між Банком як кредитором і Компанією як поручителем укладено Договір поруки від 3 червня 2000 р.,згідно якого Компанія зобов'язується перед Банком відповідати за виконання Товариством зобов'язань,що виникають для останнього з договору про надання кредитної лінії.

1.4. Між Компанією як покупцем і Товариством як постачальником у зв'язку з укладенням договору поруки укладено Договір поставки від 12 жовтня 2000 р.,згідно якого Товариство поставляє Компанії певні товари,а Компанія на підставі договору поруки здійснює погашення одержаного Товариством кредиту і процентів за користування кредитом.

2. Виконання зобов'язань

2.1. Банком згідно договору про надання кредитної лінії перераховано Товариству визначену договором суму кредиту та здійснено нарахування процентів за користування кредитом;

2.2. Товариством на виконання договору про надання кредитної лінії здійснено часткове погашення процентів за користування кредитом;

2.3. Компанією відповідно до умов договору поруки здійснено часткове погашення кредиту і процентів за користування кредитом;

2.4. Товариством відповідно до умов договору поставки поставлено Компанії товари у визначеній договором кількості;

3. Борг

3.1. З врахуванням часткового виконання Товариством як позичальником і Компанією як поручителем зобов'язань перед Банком щодо погашення кредиту і процентів за користування кредитом,як про це вказано вище,заборгованість Товариства перед Банком за договором про надання кредитної лінії складає 1127937,63 грн. (далі - "Борг").

4. Перевід боргу

4.1. Товариство як боржник за згодою Банку як кредитора переводить свій борг перед Банком,визначений у п. 3.1,на Компанію як нового боржника.

4.2. Компанія як новий боржник приймає на себе борг і зобов'язується сплатити вказану в п. 3.1 цієї Угоди суму боргу на користь Банку протягом семи днів від дати укладення цієї Угоди.

4.3. З моменту укладення цієї Угоди Товариство вибуває з зобов'язань за договором про надання кредитної лінії,і у зв'язку з цим припиняються всі його обов'язки щодо погашення кредиту і процентів за користуванням кредитом.

4.4. До правовідносин сторін,про які йдеться у п. 4 цієї Угоди,застосовуються положення цивільного законодавства про перевід боргу.

5. Відшкодування витрат

5.1. В якості відшкодування витрат,що будуть понесені Компанією при сплаті боргу,як про це вказано у п. 4,Товариство зобов'язується передати (поставити) Компанії товари,номенклатура і вартість яких визначається в додатку №1 до цієї Угоди (далі - "товар").

5.2. Поставка Товариством товару Компанії здійснюється на умовах СРТ (Київ) відповідно до міжнародних правил по тлумаченню торгових термінів "Інкотермс" в редакції публікації Міжнародної торгової палати 2000 р.

5.3. Поставка всієї кількості товарів здійснюється Товариством протягом 60 днів від дати укладення цієї Угоди.

6. Припинення зобов'язань

6.1. Враховуючи заміну сторін в зобов'язанні за договором про надання кредитної лінії,як про це вказано в п. 4 цієї Угоди,а також виконання зобов'язань Товариством за договором поставки,як про це вказано в п. 2.4 цієї Угоди,Сторони домовились про припинення нижче вказаних договорів наступним чином:

6.1.1. Вказаний в п. 1.2 цієї Угоди договір застави між Банком і Товариством від 11 серпня 2000 р. припиняється цією угодою сторін,оскільки Товариство,як заставодавець,не виявляє згоди відповідати за Компанію як нового боржника.

6.1.2. Вказаний в п. 1.3 цієї Угоди договір поруки між Банком і Компанією від 3 червня 2000 р. припиняється цією угодою сторін,а також збігом позичальника і поручителя в одній особі.

6.1.3. Вказаний в п. 1.4 цієї Угоди договір поставки між Компанією і Товариством від 12 жовтня 2000 р. припиняється виконанням,проведеним належним чином. Таке припинення підпорядковується умовам п. 7.6 договору поставки.

6.1.4. Вказаний в п. 1.1 цієї Угоди договір про надання кредитної лінії від 11 лютого 2000 р. №1/2062108-04 буде припинено виконанням,проведеним належним чином,після виконання Компанією зобов'язань згідно п. 4.2 цієї Угоди.

7. Інші умови

7.1. Цією Угодою сторони справи №0/267,яка розглядається Господарським судом м. Києва,дійшли згоди стосовно розподілу судових витрат і взаємопогодили,що сплачене Банком із позовної заяви державне мито покладається на Банк як позивача.

7.2. Сторони погоджуються з тим,що відповідно до умов цієї Угоди вони дійшли згоди щодо повного та остаточного врегулювання будь-яких зустрічних претензій,не мають і не матимуть ніяких інших вимог,включно вимог про відшкодування збитків тощо.

7.3. Сторони визнають,що з врахуванням положень цієї Угоди та норм,договорів і документів,на які є в ній посилання,визначені всі суттєві умови та існують належні підстави для визначення зобов'язань сторін.

7.4. Сторони мають належне уявлення про сутність цієї Угоди і всіх її елементів. Не існує ніяких факторів,які могли б вплинути на їх уявлення про мету цієї Угоди.

7.5. Сторони підтверджують,що вищевикладені умови відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків,які відповідають їх дійсним інтересам.

7.6. Ця Угода передається на затвердження Господарського суду м. Києва при прийнятті ним рішення у справі №0/267,і набуває чинності після такого затвердження.

Від імені Акціонерного банку "Н-Банк"
_____________ Верес Ю.В.,голова правління

Від імені товариства з обмеженою відповідальністю "Контекс"
_____________ Якішин Я.В.,директор

Від імені товариства з обмеженою відповідальністю "Лізингова компанія"
_____________ Гладуш О.А.,директор

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014